Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Świadczenie usług cateringowych w budynku Zamawiającego oraz zapewnienie usług hotelarskich w mieście Nysa.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP17/2019
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2019-03-13 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -418092
Data i czas opublikowania: 2019-03-14 14:46:43

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -888559
Data i czas opublikowania: 2019-03-14 14:46:34

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -653165
Data i czas opublikowania: 2019-03-13 15:17:05

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -496916
Data i czas opublikowania: 2019-03-05 15:05:12


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl