Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Podniesienie praktycznych kompetencji studentów kierunku Finanse i Rachunkowość, poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, z podziałem na części.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP18/2019
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2019-03-20 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -377978
Data i czas opublikowania: 2019-04-01 13:40:30

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -876273
Data i czas opublikowania: 2019-04-01 13:40:19

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -467505
Data i czas opublikowania: 2019-03-22 13:15:51

Ogłoszenie o zamówieniu - modyfilacja treści.
Rozmiar -133247
Data i czas opublikowania: 2019-03-14 11:52:56

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -337896
Data i czas opublikowania: 2019-03-11 10:53:40


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl