Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach 2 budynków PWSZ w Nysie.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP13/2021
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2021-09-27 godz. 10:30
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Rozmiar -314395
Data i czas opublikowania: 2021-09-27 12:20:45

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Rozmiar -85751
Data i czas opublikowania: 2021-09-27 10:59:04

Specyfikacja warunków zamówienia
Rozmiar -249433
Data i czas opublikowania: 2021-09-17 14:51:08

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób
Rozmiar -36864
Data i czas opublikowania: 2021-09-17 14:50:42

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw
Rozmiar -36864
Data i czas opublikowania: 2021-09-17 14:50:28

Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy
Rozmiar -157928
Data i czas opublikowania: 2021-09-17 14:48:38

Załącznik nr 3 do SWZ - Specyfikacja techniczna wraz z analizą wykonawczą
Rozmiar -2362043
Data i czas opublikowania: 2021-09-17 14:48:09

Załącznik nr 2c do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Rozmiar -16523
Data i czas opublikowania: 2021-09-17 14:47:55

Załącznik nr 2b do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Rozmiar -14914
Data i czas opublikowania: 2021-09-17 14:47:35

Załącznik nr 2a do SWZ- Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Ustawy
Rozmiar -17109
Data i czas opublikowania: 2021-09-17 14:47:07

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału
Rozmiar -77824
Data i czas opublikowania: 2021-09-17 14:46:39

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -69120
Data i czas opublikowania: 2021-09-17 14:46:17

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -150272
Data i czas opublikowania: 2021-09-17 14:45:49


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl