Tytuł: Piękno w architekturze – tradycja i współczesność. Realizacje

Redakcja: Bogusław Szuba, Tomasz Drewniak
ISBN: 978-83-65881-06-9
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2018

Liczba stron: 261

Spis treści - pobierz (.pdf)

Projekt badawczy został zrealizowany podczas I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Technicznej Piękno w architekturze – tradycja i współczesność/ Beauty in architecture. Tradition and contemporary trends, zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie w dniach 6-7 czerwca 2018 r.
Podstawowym celem konferencji było wypracowanie interdyscyplinarnego modelu służącego identyfikacji, analizie i kształtowaniu piękna w architekturze jako korelacji wartości  technicznych,  użytkowych,  estetycznych,  symbolicznych,  emocjonalnych i  więzi społecznych.  Konferencja  miała charakter teoretyczno-praktyczny  związany z  szeroko pojętym pojęciem piękna w architekturze. (...)
Wymiar praktyczny konferencji to wymiana spostrzeżeń i doświadczeń naukowych badaczy, przede wszystkim architektów i urbanistów, historyków sztuki, socjologów, filozofów, a także innych zawodów (renowatorów zabytków, rzeźbiarzy, malarzy, grafików etc.), których troską jest kreowanie piękna w otoczeniu człowieka. Interdyscyplinarny  charakter konferencji  sprzyjał wzajemnej współpracy naukowców i praktyków zmierzających do coraz doskonalszego kształtowania środowiska człowieka. (ze wstępu)
Druga część publikacji zawiera teksty autorów – uczestników konferencji dotyczące realizacji konkretnych projektów autorskich.
Zainteresowanych tematyką zapraszamy do zapoznania się z publikacją. Książka dostępna w bibliotece PWSZ w Nysie oraz jako egzemplarz obowiązkowy w wybra- nych bibliotekach w Polsce.