Tytuł: Zrównoważony rozwój a bezpieczeństwo społeczności lokalnych. III Nyskie Forum Bezpieczeństwa

Redakcja: Maria Huchrak, Tadeusz Iwanek
ISBN: 978-83-65881-18-2
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2019

Liczba stron: 247

Cena: 25 PLN
Spis treści - pobierz (.pdf)

Wydawnictwo jest wynikiem realizowanego od kilku lat projektu pod nazwą – Nyskie Forum Bezpieczeństwa. Projekt ten jest realizowany we współpracy z nyskim starostwem powiatowym, urzędami miasta i gminy Nysy i Otmuchowa. Tegoroczna edycja dotyczyła zrównoważonego rozwoju regionu w wymiarze bezpieczeństwa mieszkańców.
W konferencji, która miała miejsce w PWSZ w Nysie w dniach 24-25 maja 2019 r., uczestniczyli naukowcy, samorządowcy, pracownicy administracji rządowych i samo-rządowych oraz przedsiębiorcy. Koncentrowali swoje wystąpienia na problemach związanych z procesami zrównoważonego rozwoju, ale również w szerszym kontekście przedstawiali problematykę współczesnego bezpieczeństwa. Wyzwaniem współczes-nym jest połączenie nie tylko wiedzy teoretycznej prezentowanej przez naukowców, ale również konfrontacja jej z doświadczeniami władz rządowych i samorządowych. Konferencja ukazała teoretyczne i praktyczne przesłanki zrównoważonego rozwoju środowisk lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń, jakie niesie rozwój cywilizacyjny (ze wstępu).
Publikacja składa się z dwóch części. Część I poświęcona jest ujmowaniu zrówno-ważonego rozwoju w różnych perspektywach. W części drugiej znajdują się przykłady działań praktycznych w różnych kontekstach społecznych nawiązujących do idei zrównoważonego rozwoju.