O projekcie

Projekt „Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Termin realizacji projektu: 15.04.2019 do 31.12.2021

Wartość projektu: 5 348 495,87 zł

Dofinansowanie: 5 188 040,87 zł

Głównym celem Projektu jest realizacja zintegrowanego program rozwoju PWSZ w Nysie etap II w celu doskonalenia jakości kształcenia oraz wzrostu kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II zakłada częściową realizację programów kształcenia poprzez e-learning, utworzenie pracowni rzeczywistości wirtualnej dla kierunków technicznych oraz podniesienie kompetencji studentów studiów stacjonarnych 10 kierunków w PWSZ w Nysie poprzez certyfikowane szkolenia, kursy, warsztaty i seminaria z przedstawicielami Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej obrazujące lokalne trendy gospodarcze.
W ramach projektu zmiany zostaną wprowadzone także w bibliotece, która dostosuje oprogramowanie i sposób obsługi do niezbędnych wymagań związanych z kształceniem na kierunkach praktycznych.

Cele szczegółowe Projektu:

 1. Wdrożenie na uczelni zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez włączenie e-learningu w programy kształcenia na 4 kierunkach: dietetyka, pielęgniarstwo, psychofizyczne kształtowanie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji;
 2. Nowa forma nauczania dla kierunków technicznych - utworzenie pracowni wirtualnej rzeczywistości dla kierunków technicznych (architektura, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji);
 3. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów poprzez certyfikowane szkolenia i warsztaty z przedstawicielami NRIG oraz interdyscyplinarne praktyczne zajęcia projektowe;
 4. Podniesienie praktycznych kompetencji dydaktycznych kadry uczelni poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach i stażach dydaktycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach;
 5. Dostosowanie usług w bibliotece do potrzeb kształcenia praktycznego z uwzględnieniem wyrównania szans osób narażonych na wykluczenie społeczne;
 6. Wdrożenie na uczelni zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez rozbudowę e-learningu w ramach programów kształcenia.

Dzięki realizacji projektu Uczelnia podniesie kompetencje kadry dydaktycznej oraz wyposaży studentów w nowe kompetencje pożądane na rynku pracy poprzez certyfikowane szkolenia, kursy, warsztaty i seminaria z przedstawicielami Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej obrazujące lokalne trendy gospodarcze. Szeroki wachlarz zajęć, szkoleń, warsztatów jaki otrzymają studenci-uczestnicy projektu został tak dobrany, by podnieść kompetencje przyszłych absolwentów na rynku pracy i wyposażyć ich w pakiet "praktycznych umiejętności", odpowiadających potrzebom rynku pracy oraz certyfikaty rozpoznawalne w branży, które gwarantują nabycie umiejętności i kompetencji wymaganych przez rynek pracy danego kierunku. Uczestnicy projektu zdobędą wykraczające poza program studiów kompetencje zarówno zawodowe jak i interpersonalne, samoorganizacyjne, poznawcze i komunikacyjne, przedsiębiorcze.


Aktualności


Sprawozdanie ze szkolenia z tzw. Holistycznych technik masażu zorganizowanego dla Studentek Kosmetologii w ramach programu PO WER 3.5 etap II

W dniach 22.04, 23.04 i 24.04.2020r., 20 studentek III roku Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – kierunek Kosmetologia, dzięki udziałowi w projekcie Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, miało możliwość uczestniczenia w szkoleniu, którego tematem był ,,Kursu masażu z zakresu tzw. holistycznych technik masażu”. Szkoleniowcem przeprowadzającym szkolenie była Pani mgr Marzena Subocz- fizjoterapeuta, masażysta i szkoleniowiec z wieloletnim stażem.

Celem szkolenia była nauka technik masażu. Szkolenie skierowane było dla osób mających podstawową wiedzę z zakresu pielęgnacji ciała. Było to szkolenie 3 dniowe, obejmujące tematykę z zakresu:
- moduł/dzień 1 szkolenia: Głęboki masaż liftingujący twarzy z digitopresura?.
- moduł/dzień 2 szkolenia: Polinezyjskie techniki masażu i pracy z ciałem,
- moduł/dzień 3 szkolenia: Masaż szwedzki- europejska szkoła relaksacji ciała.
Uczestniczki każdego dnia, najpierw zostały zapoznane z teoretyczną częścią poszczególnych modułów szkolenia. W dalszej części wraz ze szkoleniowcem wykonywały masaże. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatów.
Ze względu na obecną sytuację zajęcia zostały przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy do komunikacji internetowej.


W stażu realizowanym w przedsiębiorstwie Medika Łukasz Chabros we Wrocławiu

W stażu realizowanym w przedsiębiorstwie Medika Łukasz Chabros we Wrocławiu w miesiącu lutym uczestniczyły pani mgr Agnieszka Pulik oraz panią mgr Monika Podborączyńską.
Uczestniczki stażu zostały zapoznane z różnymi metodami złuszczania zrogowaciałego naskórka i poprawy kondycji skóry w okresie zimowo-wiosennym na przykładzie metod dostępnych w ofercie firmy Medika. Omówiono, zastosowanie i wykorzystanie urządzeń do mikrodermabrazji, peelingu kawitacyjnego wraz z dezinkrustacją, oksybrazji, peelingu wodorowego. Porównano te urządzenia z innymi dostępnymi na rynku.


STYCZEŃ 2020

Staż w przedsiębiorstwie Medika Łukasz Chabros realizowany jest przez panią mgr Agnieszkę Pulik oraz panią mgr Monikę Podborączyńską. Uczestniczki stażu zapoznano z technologią połączenia fal radiowych i mikronakłuwania na przykładzie urządzenia RFraxLift Madika. Porównano ww. urządzenie z innymi urządzeniami dostępnymi na rynku. Przeprowadzono zajęcia praktyczne na modelach. Przedstawiono procedury łączenia protokołów zabiegowych z innymi technologiami.


Staż w przedsiębiorstwie Medika Łukasz Chabros

Staż w przedsiębiorstwie Medika Łukasz Chabros realizowany jest przez panią mgr Agnieszkę Pulik oraz panią mgr Monikę Podborączyńską. Uczestniczki stażu odbyły szkolenie BHP oraz zostały zapoznane z regulaminem obowiązującym w firmie Medika. Następnie przedstawiona została firma, linia produkcyjna, serwis, administracja. Omówiono przebiegu stażu, wzajemne oczekiwania, cele i poszczególne zadania. Przedstawiono i omówiono zagadnienia związane z pracą producenta sprzętu kosmetologicznego.
Dyskutowano nad możliwością współpracy firmy z Uczelnią.


SZKOLENIE DLA TŁUMACZY W RAMACH ZAJEĆ OFEROWANYCH PRZEZ NYSKĄ REGIONALNĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ

Dnia 24.02.2020 studenci filologii angielskiej i germańskiej uczestniczyli w wykładzie na temat: Warsztat tłumacza przysięgłego - tłumacz na rynku lokalnym i globalnym. Wykład przeprowadził Pan Piotr Liniewski, tłumacz przysięgły języka angielskiego i hiszpańskiego, honorowy prezes i założyciel Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej. Studenci mieli okazję poznać specyfikę zawodu tłumacza, współpracy z organami Policji, sądami i kancelariami notarialnymi i dowiedzieć się, jakie kompetencje są kluczowe w tym zawodzie i jak można uzyskać kwalifikacje "tłumacza przysięgłego".


Szkolenie przygotowujące do egzaminu EBCL

W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20 studenci 3 roku kierunku FiR uczestniczą w dwóch modułach przygotowujących do egzaminu European Business Competence Licence (EBCL). Równolegle do modułu dotyczącego analizy wskaźników sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa prowadzonego pod kierunkiem dr inż. Danuty Seretnej-Sałamaj, prof. PWSZ w Nysie, realizują materiał z zakresu Sprawozdawczości finansowej. W szczególności rozwijają tutaj swoje umiejętności w zakresie sporządzania i czytania bilansu, analizy zależności pomiędzy poszczególnymi elementami bilansu oraz rachunku zysków i strat. Dodatkowo poznają pojęcia, które pojawiają się w rocznym sprawozdaniu finansowym. Moduł Sprawozdawczości finansowej prowadzi dr inż. Marta Targowicz.


Makijaż Glamour i Analiza Pigmentacyjna w makijażu klasycznym dla studentek kosmetologii

W dniach 05 i 06.12.2019r., 10 studentek III roku Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – kierunek kosmetologia, dzięki udziałowi w projekcie Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, miało możliwość uczestniczenia w szkoleniu, którego tematem był ,,Makijaż Glamour i Analiza Pigmentacyjna w makijażu klasycznym”. Pan szkoleniowiec Olaf Tabaczyński, podczas pierwszego dnia szkolenia zapoznał studentki z metodami wykonania ,,Analizy Pigmentacyjnej w makijażu klasycznym”, następnie studentki same wykonywały analizę pigmentacyjną. W trakcie drugiego dnia szkolenia studentki poznały metody wykonania makijażu Glamour, a następnie wykonywały go w oparciu o wskazówki Pana szkoleniowca.

Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatów.


,,Nail Art  - szkolenie ze zdobienia paznokci,  najnowsze trendy” 

Dnia 04.12.2019r., 20 studentek III roku Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – kierunek kosmetologia, dzięki udziałowi w projekcie Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, miało możliwość uczestniczenia w szkoleniu, którego tematem było ,, Nail Art. – szkolenie ze zdobienia paznokci, najnowsze trendy”. Panie szkoleniowiec ze Studia Urody Sandra Patron, Pani Klaudia Skórka i Sandra Patron, zapoznały studentki z tajnikami wykonania pięknych paznokci, przedstawiając krok po kroku wszystkie etapy stylizacji. Podczas szkolenia studentki poznały zasady wykonania zdobień i technik Nail Art. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatu.


Kompleksowe badania wydolnościowe, Hotel Podium, Wisła 

Studenci psychofizycznego kształtowania człowieka dzięki programowi PO WER 3,5 etap II wzięli udział w szkoleniu z zakresu badań wydolnościowych. Obejmowało ono: analizę składu ciała, wykłady na temat badań wydolnościowych, wykłady dotyczące kompleksowych badań wydolnościowych, wyznaczanie 5 stref treningowych, raport z VO2max, wyznaczanie progów AT (tlenowy) oraz RCP (hiperkompensacji), raport z maksymalnego tempa spalania tkanki tłuszczowej, wyznaczenie progu mleczanowego oraz krzywej mleczanowej (krew pobierana w trakcie oraz po badaniu z palca lub z opuszka ucha). Studenci spali w pokojach hipoksyjnych, w których panowały warunki jak na wysokości 3000 m n.p.m. Mieli możliwość wykonania na sobie kompleksowych badań wydolnościowych wraz z indywidualną interpretacją wyników. Omówione zostało wykorzystanie wyników badań w procesie opracowywania planów treningowych. Studenci skorzystali z odnowy biologicznej w kriokomorze cryospace.


Relacja ze szkoleń odbytych przez pracowników Wydziału Neofilologii na targach EXPOLINGUA w Berlinie 22 i 23 listopada 2019

Pięciu wykładowców filologii angielskiej i germańskiej wzięło udział w międzynarodowych targach lingwistyczno-kulturoznawczych Expolingua w Berlinie. Celem był udział w specjalistycznych szkoleniach z zakresu nauczania języków, kształcenia nauczycieli i tłumaczy. Ponadto nawiązano szereg kontaktów z instytucjami oferującymi miejsca praktyk dla studentów filologii.
Ciekawy program szkoleń obejmował między innymi zajęcia z zakresu Cloud Learning, Blended Learning, Digital Tools for Language Classes, How to Learn English trough Teater I wiele innych form doskonalenia. W kolejnych zaplanowano udział studentów filologii.

Program Expolingua 2019

https://www.expolingua.com/en/whatson.php


Velocity Based Training-szkolenie oparte na szybkości 

Studenci psychofizycznego kształtowania człowieka odbyli szkolenie z zakresu Velocity Based Training w klubie fitness Calypso w Katowicach, podczas którego zostały poruszone takie zagadnienia jak: pojęcia: Effort, Load, Exertion, zalety i wady VBT, zależność między prędkością a siłą/obciążeniem w podstawowych ćwiczeniach przygotowania motorycznego (siłowych, balistycznych, plyometrycznych), przykładowe zakresy prędkości w ćwiczeniach w zależności od celu, zależność pomiędzy prędkością a zmęczeniem, próg minimalnej prędkości (ang. Minimal Velocity Threshold, MVT), krzywa siły-prędkości, obciążenia-prędkości, zdolności szybkościowo-siłowe, trening oparty na prędkości vs trening oparty na procentach, prace naukowe przedstawiając podstawowe zasady treningu, Autoregulation (drop-offs, readiness), przykładowe jednostki treningowe, profilowanie obciążenia-wysiłku (ang. Exertion-Load Profiling), profilowanie obciążenia-prędkości (ang. Load-Velocity Profiling), szacowanie 1RM (1RM Prediction), wykorzystanie sprzętu GymAware do pomiaru prędkości, VBT a feedback, kształtowanie poszczególnych zdolności szybkościowo-siłowych za pomocą VBT, programowanie jednostek, mikrocykli, bloków, mezocykli, makrocykli treningowych na podstawie VBT, środki/metody treningowe wykorzystując VBT.


Szkolenie dla studentów kierunku finanse i rachunkowość przygotowujące do egzaminu EBCL.

Studenci na szkoleniu przygotowującym do egzaminu EBCL podczas zajęć z dr inż. Danutą Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ w Nysie realizują w tym semestrze 1 z 4 modułów programu EBCL dotyczacy analizy wskaźników sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Celem tej części jest wykształcenie umiejętności: posługiwania się podstawową terminologią z zakresu analizy ekonomicznej; identyfikowania i klasyfikowania składników sprawozdań finansowych niezbędnych do analizy wskaźnikowej; wyjaśniania, obliczania i interpretowania wybranych wskaźników ekonomicznych; wyciągania prostych wniosków, analizowania celów i zamierzeń firmy na podstawie analizy wskaźnikowej.
Szczegółowy zakres zajęć obejmuje: rentowność kapitału własnego (ROE), rentowność majątku (wskaźnik zwrotu z inwestycji - ROI), zdolność płatnicza, udział kapitału własnego w finansowaniu majątku, saldo przepływów pieniężnych jako wskaźnik wypłacalności, rentowność sprzedaży (obrotu), produktywność i gospodarność, pojęcie i istota produktywności.


Dnia 3-go grudnia 2019 ogłoszony został przetarg na szkolenie dotyczące rachunkowości JST oraz jednostek budżetowych.
Termin składania ofert do 2019-12-11 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP50/201


Dnia 3-go grudnia 2019 ogłoszony został przetarg na szkolenie dotyczące rachunkowości fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych.
Termin składania ofert do 2019-12-11 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP51/201


Dnia 19-go listopada 2019 ogłoszony został przetarg na Szkolenie z zakresu współczesnych koncepcji treningu siły i mocy mięśniowej – dla studentów kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka.
Termin składania ofert do 2019-11-27 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP49/2019


Dnia 15-go października 2019 ogłoszony został przetarg na Szkolenie Nail Art, szkolenie ze zdobienia paznokci najnowsze trendy – dla studentów kosmetologii.
Termin składania ofert do 2019-10-24 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP43/2019


Dnia 15-go października 2019 ogłoszony został przetarg na Szkolenie dla studentów kosmetologii – makijaż Glamour i Analiza Pigmentacyjna w makijażu klasycznym.
Termin składania ofert do 2019-10-24 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP42/2019


Dnia 3-go października 2019 ogłoszony został przetarg na dostawę dwóch sztuk komputerów przenośnych do pracowni wirtualnej rzeczywistości. Termin składania ofert do 2019-10-11 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP41/2019


Dnia 1-go października 2019 ogłoszony został przetarg na szkolenie dotyczące rachunkowości fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych. Termin składania ofert do 2019-10-09 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP40/2019


Dnia 1-go października 2019 ogłoszony został przetarg na szkolenie dotyczące rachunkowości JST oraz jednostek budżetowych. Termin składania ofert do 2019-10-09 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP39/2019


Dnia 23-go września 2019 ogłoszony został przetarg na szkolenie z zakresu: Zastosowanie statystyki i Statistica w opracowywaniu wyników badań ekonomicznych metody podstawowe dla studentów finansów i rachunkowości. Termin składania ofert do 2019-10-01 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP38/2019


Dnia 1-go października 2019 rusza rekrutacja studentów i studentek oraz kadry dydaktycznej.


Dnia 10-go września 2019 ogłoszony został przetarg na Dostawę do pracowni wirtualnej rzeczywistości dwóch sztuk komputerów przenośnych i oprogramowania do modelowania 3D.
Termin składania ofert do 2019-09-19 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe
ZP33/2019


Dnia 26 lipca 2019 rozstrzygnięty został przetarg nr ZP31/2019 na Dostosowanie usług w bibliotece do potrzeb kształcenia praktycznego z uwzględnieniem wyrównania szans osób narażonych na wykluczenie społeczne. ZP31.pdf


Dnia 19 lipca 2019 rozstrzygnięty został przetarg nr ZP30/2019 na sprzęt i oprogramowanie do pracowni rzeczywistości wirtualnej dla kierunków nauk technicznych w PWSZ w Nysie część 1, 2, 5, 6, 7 i 8. ZP30.pdf


Dnia 18 lipca 2019 ogłoszony został przetarg na Dostosowanie usług w bibliotece do potrzeb kształcenia praktycznego z uwzględnieniem wyrównania szans osób narażonych na wykluczenie społeczne. Termin składania ofert do 2019-07-26 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe


Dnia 11 lipca 2019 ogłoszony został przetarg na sprzęt i oprogramowanie do pracowni rzeczywistości wirtualnej dla kierunków nauk technicznych w PWSZ w Nysie.
Termin składania ofert do 2019-07-19 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe


✔ Do końca roku 2019 powstanie pracowania rzeczywistości wirtualnej dla kierunków nauk technicznych w PWSZ w Nysie, której realizacja wpłynie na podniesienie jakości kształcenia na kierunku architektura, informatyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

✔ Aktualnie, w okresie od maja do grudnia 2019 roku, trwa wyposażanie pracowni rzeczywistości wirtualnej w specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie, których zakup odbędzie się poprzez przetarg.


✔ Do końca czerwca 2020 roku nastąpi dostosowanie usług w bibliotece do potrzeb kształcenia praktycznego z uwzględnieniem wyrównania szans osób narażonych na wykluczenie społeczne.

✔ Aktualnie, w okresie od maja 2019 roku do czerwca 2020 roku, trwa doposażenie biblioteki w PWSZ w Nysie w sprzęt oraz oprogramowanie w celu ułatwienia użytkownikom swobodnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych, których zakup odbędzie się poprzez przetarg.


✔ W ramach projektu, na czterech kierunkach: pielęgniarstwo (studia I i II stopnia), dietetyka (studia I stopnia), zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I stopnia) oraz psychofizyczne kształtowanie człowieka (studia I stopnia) zostanie wprowadzone kształcenia metodą e-learningu w zakresie zajęć teoretycznych traktowane jako wspomagające dla całego procesu kształcenia, co pozwoli na zmniejszenie liczby godzin realizowanych w warunkach rzeczywistych.

✔ W okresie od czerwca 2019 roku do czerwca 2020 roku, zostaną opracowywane materiały dydaktyczne, przez pracowników dydaktycznych PWSZ w Nysie w zakresie realizowanych za pośrednictwem e-learningu przedmiotów.

✔ Materiał merytoryczny na platformę zostanie opracowany przez nauczycieli PWSZ w Nysie uczących danego przedmiotu, natomiast cała oprawa informatyczna, graficzna i dźwiękowa zostanie zlecona poprzez przetarg.


Dnia pierwszego października 2019 roku rozpocznie się:


Harmonogram wsparcia

KierunekHarmonogram
ArchitekturaPobierz PDF
DietetykaPobierz PDF
FilologiaPobierz PDF
Finanse i rachunkowośćPobierz PDF
InformatykaPobierz PDF
KosmetologiaPobierz PDF
Psychofizyczne kształtowanie człowiekaPobierz PDF
Zarządzanie i inżynieria produkcjiPobierz PDF

Dokumenty do pobrania

 1. Zarządzenie wprowadzające regulamin projektu
 2. Regulamin projektu
 3. Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla studentów
 4. Zał. 1a Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla kadry
 5. Zał. 1b ZAKRES DANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU OTRZYMUJĄCYCH WSPARCIE
 6. Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu
 7. Zał. 3 Umowa regulująca warunki uczestnictwa w projekcie
 8. Prezentacja
 9. Wstępny bilans kompetencji studenta
 10. Bilans kompetencji studenta po zakończeniu projektu
 11. PORADNIK (JAK REALIZOWAĆ ZASADĘ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020)
 12. AGENDA DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest dla funduszy unijnych jedną z fundamentalnych polityk horyzontalnych, obowiązujących w całej Unii Europejskiej.

Jej podstawa prawna zawarta została m.in. w dokumencie Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na lata 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

Sposoby wdrażania powyższej zasady, zostały opracowane w poradniku pn. „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020”.

Powyższy poradnik ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych a także pozwala zapoznać się z praktycznymi warunkami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.

Poradnik dostępny na stronie:

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/poradnik-dotyczacy-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-funduszach-unijnych-na-lata-2014-2020/

Dokument ten stanowi jednocześnie realizację zapisów Agendy działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020

Agenda dostępna na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/agenda-dzialan-na-rzecz-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2014-2020/

✔ Zaplanowane do realizacji zadania w projekcie zakładają realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną –sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa w projekcie na jednakowych zasadach

✔ W zaplanowanych działaniach nie występuje nierówność ze względu na płeć i zasięg oddziaływania projektu. Sytuacja Kobiet i Mężczyzn wchodzących w skład grupy docelowej jest taka sama a w projekcie będą podejmowane działania zmierzające do przestrzegania zasad równości K i M, tak by na żadnym etapie realizacji projektu w/w bariery się nie pojawiły

✔ Zasady równości szans kobiet i mężczyzn uwzględnione zostaną również w zarządzaniu projektem. Osoby zaangażowane w realizację projektu zapoznają się z zamieszczoną na stronie prezentacją nt. w/w zasady oraz ze wskazanymi dokumentami (Poradnikiem i Agendą) dotyczącymi zasady równości szans K i M. Pozyskana wiedza w zakresie obowiązku przestrzegania w/w zasady pozwoli na stosowanie jej w codziennej pracy przy projekcie

✔ Zdobyta wiedza wskaże możliwości i sposoby zastosowania zasady równości K i M w odniesieniu do projektu oraz wykonywanych obowiązków.

W ramach wykonywanych obowiązków zostanie zapewniona taka organizacja pracy dla zespołu projektowego, która pozwoli na godzenie życia zawodowego z prywatnym poprzez między innymi zastosowaniu elastycznych godzin pracy jeśli zaistnieje taka potrzeba.

DOKUMENTY DO POBRANIA


Rekrutacja

 1. Zarządzenie wprowadzające regulamin projektu
 2. Regulamin projektu
 3. Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla studentów
 4. Zał. 1a Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla kadry
 5. Zał. 1b ZAKRES DANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU OTRZYMUJĄCYCH WSPARCIE
 6. Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu
 7. Zał. 3 Umowa regulująca warunki uczestnictwa w projekcie

Zapytania ofertowe


Kontakt

Telefon

Koordynator projektu
mgr Anna Wójtowicz


tel :+48 77 4090568

Adres

ul. Marcinkowskiego 6-8,
48-300 Nysa


Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.