O projekcie

Projekt „Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Termin realizacji projektu: 15.04.2019 do 31.12.2021

Wartość projektu: 5 348 495,87 zł

Dofinansowanie: 5 188 040,87 zł

Głównym celem Projektu jest realizacja zintegrowanego program rozwoju PWSZ w Nysie etap II w celu doskonalenia jakości kształcenia oraz wzrostu kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II zakłada częściową realizację programów kształcenia poprzez e-learning, utworzenie pracowni rzeczywistości wirtualnej dla kierunków technicznych oraz podniesienie kompetencji studentów studiów stacjonarnych 10 kierunków w PWSZ w Nysie poprzez certyfikowane szkolenia, kursy, warsztaty i seminaria z przedstawicielami Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej obrazujące lokalne trendy gospodarcze.
W ramach projektu zmiany zostaną wprowadzone także w bibliotece, która dostosuje oprogramowanie i sposób obsługi do niezbędnych wymagań związanych z kształceniem na kierunkach praktycznych.

Cele szczegółowe Projektu:

 1. Wdrożenie na uczelni zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez włączenie e-learningu w programy kształcenia na 4 kierunkach: dietetyka, pielęgniarstwo, psychofizyczne kształtowanie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji;
 2. Nowa forma nauczania dla kierunków technicznych - utworzenie pracowni wirtualnej rzeczywistości dla kierunków technicznych (architektura, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji);
 3. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów poprzez certyfikowane szkolenia i warsztaty z przedstawicielami NRIG oraz interdyscyplinarne praktyczne zajęcia projektowe;
 4. Podniesienie praktycznych kompetencji dydaktycznych kadry uczelni poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach i stażach dydaktycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach;
 5. Dostosowanie usług w bibliotece do potrzeb kształcenia praktycznego z uwzględnieniem wyrównania szans osób narażonych na wykluczenie społeczne;
 6. Wdrożenie na uczelni zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez rozbudowę e-learningu w ramach programów kształcenia.

Dzięki realizacji projektu Uczelnia podniesie kompetencje kadry dydaktycznej oraz wyposaży studentów w nowe kompetencje pożądane na rynku pracy poprzez certyfikowane szkolenia, kursy, warsztaty i seminaria z przedstawicielami Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej obrazujące lokalne trendy gospodarcze. Szeroki wachlarz zajęć, szkoleń, warsztatów jaki otrzymają studenci-uczestnicy projektu został tak dobrany, by podnieść kompetencje przyszłych absolwentów na rynku pracy i wyposażyć ich w pakiet "praktycznych umiejętności", odpowiadających potrzebom rynku pracy oraz certyfikaty rozpoznawalne w branży, które gwarantują nabycie umiejętności i kompetencji wymaganych przez rynek pracy danego kierunku. Uczestnicy projektu zdobędą wykraczające poza program studiów kompetencje zarówno zawodowe jak i interpersonalne, samoorganizacyjne, poznawcze i komunikacyjne, przedsiębiorcze.


Aktualności


Skanowanie - MODUŁ II

W ramach realizacji projektu POWER 3,5 – II edycja w dniach 20 – 22.07.2020. pracownicy kierunku architektura odbyli szkolenie ze skanowania 3D i wprowadzenia w technologię BIM – kurs skanowania i przetwarzania dokumentacji dla nauczycieli architektury i ZIP – MODUŁ II – obróbka chmur punktów.

W trakcie szkolenia w programie Faro SCENE rejestrowano dane pochodzące ze skanera 3D.


Skanowanie - MODUŁ I

W ramach realizacji projektu POWER 3,5 – II edycja w dniach 6 – 8.07.2020 oraz 14 – 16.07.2020r. pracownicy kierunku architektura odbyli szkolenie ze skanowania 3D i wprowadzenia w technologię BIM – kurs skanowania i przetwarzania dokumentacji dla nauczycieli architektury i ZIP – MODUŁ I – skanowanie skanerem 3D.

W trakcie szkolenia wykorzystano następujący sprzęt:

a także skaner Leika należący do Wykonawcy szkolenia.

Skanowano obiekty PWSZ w Nysie oraz kościół św. Dominika w Nysie.


Studenci dietetyki nabywają dodatkowe kompetencje biorąc udział w seminarium „Rób to co kochasz i żyj z pasji” realizowanego z projektu POWER 3.5 II edycja 

W dniach 29 maja i 01 czerwca 2020 roku studenci dietetyki byli uczestnikami seminarium poprowadzonego w formie zdalnej przez Panią mgr Sonię Dziergas w ramach zadania „Seminaria z przedstawicielami NRIG”.  Zadanie dotyczyło projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Prowadząca jest właścicielką klubu fitness i naszą absolwentką, która dzisiaj dzieli się swoim niemałym doświadczeniem z obecnymi studentami dietetyki.

Seminarium pn. „Rób to co kochasz i żyj z pasji” podzielone zostało na dwie części.

Część I dotyczyła zasad tworzenia przedsiębiorstwa, budowania renomy marki, a także funkcjonowania w social mediach. Natomiast część II dotyczyła możliwości pozyskania dotacji na otwarcie działalności, tworzeniu biznesplanu, sformalizowaniu świadczonych usług, organizacji pracy czy cechach dobrego przedsiębiorcy.


Sprawozdanie ze szkolenia z Radiofrekwencji mikroigłowej zorganizowanego dla Studentek kosmetologii w ramach programu PO WER 3.5 etap II

W dniu 10.06.2020r, 20 studentek III roku Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – kierunek kosmetologia, dzięki udziałowi w projekcie Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, miało możliwość uczestniczenia w szkoleniu, którego tematem była ,, Radiofrekwencja mikroigłowa”. Szkoleniowcem przeprowadzającym szkolenie była Pani Agata Kosarzycka - Karwecka kosmetolog i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem w branży beauty.

Celem szkolenia było nabycie teoretycznych wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu Radiofrekwencji mikroigłowej stosowanej w zabiegach poprawiających stan napięcia skóry, czyli w tzw. liftingu skóry twarzy, szyi czy brzucha. Zaznajomienie z technikami niwelowania rozstępów, usuwania zmarszczek, szczególnie w trudnych obszarach min tj.: warga górna, okolica pod oczami oraz blizn.

Szkolenie obejmowało:

Bardzo dziękujemy Pani szkoleniowiec za wszystkie przekazane informacje.


Dnia 10.06.2020 studenci 3 roku kierunku finanse i rachunkowość podeszli do certyfikowanego egzaminu EBC*L.

Certyfikaty ekonomiczne EBC*L (European Business Competence*Licence – Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych) to potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa spółek, rozpowszechniony i uznawany w ponad 30 krajach świata. Certyfikat EBC*L to świadectwo potwierdzające w sposób jednoznaczny kwalifikacje ekonomiczne zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Certyfikaty wydawane są przez Międzynarodowe Centrum Certyfikacyjne EBC*L w Wiedniu (Austria).
Dodajmy, że przygotowania do egzaminu prowadzone były przez dwa semestry w wymiarze 120 godzin łącznie przez pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych dr inż. Martę Targowicz oraz dr inż. Danutę Seretną-Sałamaj, prof. PWSZ w Nysie.


Szkolenie Autodesk Factory Design Utilities dla nauczycieli ZIP

W dniach 2 i 3 czerwca 2020r. odbyło się kolejne szkolenie dla wykładowców kierunku ZIP. Tym razem tematem szkolenia było projektowanie linii produkcyjnych wspomaganych programem Autodesk Factory Design Utilities. Na szkoleniu realizowanym zdalnie wykładowcy kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji dr inż. Piotr Chwastyk, dr inż. Tomasz Wanat i mgr inż. Jacek Tomasiak doskonalili swoje umiejętności w zakresie projektowania struktur produkcyjnych, modelowania linii produkcyjnych oraz wykonywania analiz z zakresu zarządzania produkcją. Nabyte umiejętności wpłyną na uatrakcyjnienie zajęć prowadzonych z tej tematyki. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatów potwierdzających uzyskane kompetencje.


Szkolenia: „Kurs wprowadzający do teorii fotogrametrii, podstawy merytoryczne oraz analityczne oceny podstawowych procesów obliczeniowych” i „Kurs przetwarzania produktów fotogrametrycznych w środowisku GIS” dla nauczycieli ZIP.

W dniach 18-24.04 i 30.04 nauczyciele kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji odbyli dwa szkolenia dotyczące podstaw fotogrametrii oraz wykorzystania środowiska GIS w przetwarzaniu produktów fotogrametrycznych. Szkolenia odbyły się zdalnie, co nie wpłynęło na jakość szkolenia oraz uzyskane umiejętności. Wykładowcy kierunku ZIP poznali zasady wykorzystania dronów na potrzeby wykonywania zdjęć fotogrametrycznych oraz poznali narzędzia do obróbki produktów fotogrametrycznych. W przyszłości zdobytą wiedzą i umiejętnościami podzielą się ze studentami w ramach prowadzonych przedmiotów. W szkoleniu uczestniczyli: dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. PWSZ w Nysie, dr inż. Piotr Chwastyk i mgr inż. Jacek Tomasiak.

Szkolenia zakończyły się uzyskaniem certyfikatów.


Seminarium z przedstawicielem NRIG dla kierunku kosmetologia w ramach projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II

Dnia 21.05.2020 studentki kosmetologii w ramach zadania „Seminaria z przedstawicielami NRIG”. były uczestniczkami spotkania przeprowadzonego w formie zdalnej przez Panią mgr farmacji Adriannę Kwiecińską. Zadanie dotyczyło projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem seminarium było przedstawienie i omówienie min. wymagań jakie przed absolwentami kierunku kosmetologii stawiają przyszli pracodawcy, czego oczekują od absolwentów. Kwestie, które były poruszane w trakcie spotkania dotyczyły też weryfikacji własnych cech i umiejętności z poszukiwanym wzorcem przez rynek pracy. W trakcie seminarium zostały poruszone także zasady związane z tworzeniem przedsiębiorstwa, sformalizowaniem usług, organizacją pracy i cechami dobrego przedsiębiorcy.

Bardzo dziękujemy Pani prelegentce za bardzo ciekawe seminarium i liczymy na dalszą współpracę.


Podologia szkolenie z ortonyksji dla studentek kierunku kosmetologia w ramach projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia

W dniach 28-29 maja 2020 r, w ramach projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, grupa 10 -u studentek III roku kierunku kosmetologia, wydziału Nauk o Zdrowiu, wzięła udział w szkoleniu ,,Podologia szkolenie z ortonyksji’’.

Celem szkolenia było nabycie teoretycznych wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu korekcji wrastających paznokci i aplikacji różnych klamer korygujących w zależności od przypadku min. w przypadku zagrożenia powstania stopy cukrzycowej na skutek stanu zapalnego w wale paznokciowym spowodowanego przez niewłaściwe ułożenie płytki paznokciowej. Szkolenie 2 dniowe, obejmowało tematykę z zakresu tematyki klamer korygujących posiadających atesty medyczne - PODOSTRIPE, COBIPED, 3TO. Szkoleniowiec Pani Bernadetta Chudzikowska- Łaś, omówiła zagadnienia dotyczące poszczególnych klamer, zademonstrowała posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami i klamrami w trakcie pierwszego dnia szkolenia na fantomach paznokci (praca ta miała na celu oswojenie się z klamrami i naukę ich aplikacji), a następnie już w trakcie drugiego dnia uczestniczki szkolenia wykonywały aplikacje na żywych organizmach.

Bardzo dziękujemy Pani Szkoleniowiec za przekazanie cennych wskazówek podczas szkolenia.


Seminarium „Rób to co kochasz i żyj z pasji” dla studentów psychofizycznego kształtowania człowieka w ramach zadania nr 3 projektu POWER 3.5

W dniach 29-30 maja 2020 roku studenci psychofizycznego kształtowania człowieka byli uczestnikami seminarium poprowadzonego w formie zdalnej przez Panią mgr Sonię Dziergas w ramach zadania „Seminaria z przedstawicielami NRIG”. Zadanie dotyczy projektu Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Prowadząca jest właścicielką klubu fitness i to właśnie było głównym powodem zaproszenia do współpracy. Seminarium pn. „Rób to co kochasz i żyj z pasji” podzielone zostało na dwie części. Część I dotyczyła zasad tworzenia przedsiębiorstwa, budowania renomy marki, a także funkcjonowania w social mediach. Natomiast część II mówiła o możliwości pozyskania dotacji na otwarcie działalności, tworzeniu biznesplanu, sformalizowaniu świadczonych usług, organizacji pracy czy cechach dobrego przedsiębiorcy.


Sprawozdanie ze szkolenia z tzw. Holistycznych technik masażu zorganizowanego dla Studentek Kosmetologii w ramach programu PO WER 3.5 etap II

W dniach 22.04, 23.04 i 24.04.2020r., 20 studentek III roku Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – kierunek Kosmetologia, dzięki udziałowi w projekcie Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, miało możliwość uczestniczenia w szkoleniu, którego tematem był ,,Kursu masażu z zakresu tzw. holistycznych technik masażu”. Szkoleniowcem przeprowadzającym szkolenie była Pani mgr Marzena Subocz- fizjoterapeuta, masażysta i szkoleniowiec z wieloletnim stażem.

Celem szkolenia była nauka technik masażu. Szkolenie skierowane było dla osób mających podstawową wiedzę z zakresu pielęgnacji ciała. Było to szkolenie 3 dniowe, obejmujące tematykę z zakresu:
- moduł/dzień 1 szkolenia: Głęboki masaż liftingujący twarzy z digitopresura?.
- moduł/dzień 2 szkolenia: Polinezyjskie techniki masażu i pracy z ciałem,
- moduł/dzień 3 szkolenia: Masaż szwedzki- europejska szkoła relaksacji ciała.
Uczestniczki każdego dnia, najpierw zostały zapoznane z teoretyczną częścią poszczególnych modułów szkolenia. W dalszej części wraz ze szkoleniowcem wykonywały masaże. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatów.
Ze względu na obecną sytuację zajęcia zostały przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy do komunikacji internetowej.


W stażu realizowanym w przedsiębiorstwie Medika Łukasz Chabros we Wrocławiu

W stażu realizowanym w przedsiębiorstwie Medika Łukasz Chabros we Wrocławiu w miesiącu lutym uczestniczyły pani mgr Agnieszka Pulik oraz panią mgr Monika Podborączyńską.
Uczestniczki stażu zostały zapoznane z różnymi metodami złuszczania zrogowaciałego naskórka i poprawy kondycji skóry w okresie zimowo-wiosennym na przykładzie metod dostępnych w ofercie firmy Medika. Omówiono, zastosowanie i wykorzystanie urządzeń do mikrodermabrazji, peelingu kawitacyjnego wraz z dezinkrustacją, oksybrazji, peelingu wodorowego. Porównano te urządzenia z innymi dostępnymi na rynku.


STYCZEŃ 2020

Staż w przedsiębiorstwie Medika Łukasz Chabros realizowany jest przez panią mgr Agnieszkę Pulik oraz panią mgr Monikę Podborączyńską. Uczestniczki stażu zapoznano z technologią połączenia fal radiowych i mikronakłuwania na przykładzie urządzenia RFraxLift Madika. Porównano ww. urządzenie z innymi urządzeniami dostępnymi na rynku. Przeprowadzono zajęcia praktyczne na modelach. Przedstawiono procedury łączenia protokołów zabiegowych z innymi technologiami.


Staż w przedsiębiorstwie Medika Łukasz Chabros

Staż w przedsiębiorstwie Medika Łukasz Chabros realizowany jest przez panią mgr Agnieszkę Pulik oraz panią mgr Monikę Podborączyńską. Uczestniczki stażu odbyły szkolenie BHP oraz zostały zapoznane z regulaminem obowiązującym w firmie Medika. Następnie przedstawiona została firma, linia produkcyjna, serwis, administracja. Omówiono przebiegu stażu, wzajemne oczekiwania, cele i poszczególne zadania. Przedstawiono i omówiono zagadnienia związane z pracą producenta sprzętu kosmetologicznego.
Dyskutowano nad możliwością współpracy firmy z Uczelnią.


SZKOLENIE DLA TŁUMACZY W RAMACH ZAJEĆ OFEROWANYCH PRZEZ NYSKĄ REGIONALNĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ

Dnia 24.02.2020 studenci filologii angielskiej i germańskiej uczestniczyli w wykładzie na temat: Warsztat tłumacza przysięgłego - tłumacz na rynku lokalnym i globalnym. Wykład przeprowadził Pan Piotr Liniewski, tłumacz przysięgły języka angielskiego i hiszpańskiego, honorowy prezes i założyciel Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej. Studenci mieli okazję poznać specyfikę zawodu tłumacza, współpracy z organami Policji, sądami i kancelariami notarialnymi i dowiedzieć się, jakie kompetencje są kluczowe w tym zawodzie i jak można uzyskać kwalifikacje "tłumacza przysięgłego".


Szkolenie przygotowujące do egzaminu EBCL

W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20 studenci 3 roku kierunku FiR uczestniczą w dwóch modułach przygotowujących do egzaminu European Business Competence Licence (EBCL). Równolegle do modułu dotyczącego analizy wskaźników sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa prowadzonego pod kierunkiem dr inż. Danuty Seretnej-Sałamaj, prof. PWSZ w Nysie, realizują materiał z zakresu Sprawozdawczości finansowej. W szczególności rozwijają tutaj swoje umiejętności w zakresie sporządzania i czytania bilansu, analizy zależności pomiędzy poszczególnymi elementami bilansu oraz rachunku zysków i strat. Dodatkowo poznają pojęcia, które pojawiają się w rocznym sprawozdaniu finansowym. Moduł Sprawozdawczości finansowej prowadzi dr inż. Marta Targowicz.


Makijaż Glamour i Analiza Pigmentacyjna w makijażu klasycznym dla studentek kosmetologii

W dniach 05 i 06.12.2019r., 10 studentek III roku Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – kierunek kosmetologia, dzięki udziałowi w projekcie Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, miało możliwość uczestniczenia w szkoleniu, którego tematem był ,,Makijaż Glamour i Analiza Pigmentacyjna w makijażu klasycznym”. Pan szkoleniowiec Olaf Tabaczyński, podczas pierwszego dnia szkolenia zapoznał studentki z metodami wykonania ,,Analizy Pigmentacyjnej w makijażu klasycznym”, następnie studentki same wykonywały analizę pigmentacyjną. W trakcie drugiego dnia szkolenia studentki poznały metody wykonania makijażu Glamour, a następnie wykonywały go w oparciu o wskazówki Pana szkoleniowca.

Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatów.


,,Nail Art  - szkolenie ze zdobienia paznokci,  najnowsze trendy” 

Dnia 04.12.2019r., 20 studentek III roku Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – kierunek kosmetologia, dzięki udziałowi w projekcie Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia, miało możliwość uczestniczenia w szkoleniu, którego tematem było ,, Nail Art. – szkolenie ze zdobienia paznokci, najnowsze trendy”. Panie szkoleniowiec ze Studia Urody Sandra Patron, Pani Klaudia Skórka i Sandra Patron, zapoznały studentki z tajnikami wykonania pięknych paznokci, przedstawiając krok po kroku wszystkie etapy stylizacji. Podczas szkolenia studentki poznały zasady wykonania zdobień i technik Nail Art. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatu.


Kompleksowe badania wydolnościowe, Hotel Podium, Wisła 

Studenci psychofizycznego kształtowania człowieka dzięki programowi PO WER 3,5 etap II wzięli udział w szkoleniu z zakresu badań wydolnościowych. Obejmowało ono: analizę składu ciała, wykłady na temat badań wydolnościowych, wykłady dotyczące kompleksowych badań wydolnościowych, wyznaczanie 5 stref treningowych, raport z VO2max, wyznaczanie progów AT (tlenowy) oraz RCP (hiperkompensacji), raport z maksymalnego tempa spalania tkanki tłuszczowej, wyznaczenie progu mleczanowego oraz krzywej mleczanowej (krew pobierana w trakcie oraz po badaniu z palca lub z opuszka ucha). Studenci spali w pokojach hipoksyjnych, w których panowały warunki jak na wysokości 3000 m n.p.m. Mieli możliwość wykonania na sobie kompleksowych badań wydolnościowych wraz z indywidualną interpretacją wyników. Omówione zostało wykorzystanie wyników badań w procesie opracowywania planów treningowych. Studenci skorzystali z odnowy biologicznej w kriokomorze cryospace.


Relacja ze szkoleń odbytych przez pracowników Wydziału Neofilologii na targach EXPOLINGUA w Berlinie 22 i 23 listopada 2019

Pięciu wykładowców filologii angielskiej i germańskiej wzięło udział w międzynarodowych targach lingwistyczno-kulturoznawczych Expolingua w Berlinie. Celem był udział w specjalistycznych szkoleniach z zakresu nauczania języków, kształcenia nauczycieli i tłumaczy. Ponadto nawiązano szereg kontaktów z instytucjami oferującymi miejsca praktyk dla studentów filologii.
Ciekawy program szkoleń obejmował między innymi zajęcia z zakresu Cloud Learning, Blended Learning, Digital Tools for Language Classes, How to Learn English trough Teater I wiele innych form doskonalenia. W kolejnych zaplanowano udział studentów filologii.

Program Expolingua 2019

https://www.expolingua.com/en/whatson.php


Velocity Based Training-szkolenie oparte na szybkości 

Studenci psychofizycznego kształtowania człowieka odbyli szkolenie z zakresu Velocity Based Training w klubie fitness Calypso w Katowicach, podczas którego zostały poruszone takie zagadnienia jak: pojęcia: Effort, Load, Exertion, zalety i wady VBT, zależność między prędkością a siłą/obciążeniem w podstawowych ćwiczeniach przygotowania motorycznego (siłowych, balistycznych, plyometrycznych), przykładowe zakresy prędkości w ćwiczeniach w zależności od celu, zależność pomiędzy prędkością a zmęczeniem, próg minimalnej prędkości (ang. Minimal Velocity Threshold, MVT), krzywa siły-prędkości, obciążenia-prędkości, zdolności szybkościowo-siłowe, trening oparty na prędkości vs trening oparty na procentach, prace naukowe przedstawiając podstawowe zasady treningu, Autoregulation (drop-offs, readiness), przykładowe jednostki treningowe, profilowanie obciążenia-wysiłku (ang. Exertion-Load Profiling), profilowanie obciążenia-prędkości (ang. Load-Velocity Profiling), szacowanie 1RM (1RM Prediction), wykorzystanie sprzętu GymAware do pomiaru prędkości, VBT a feedback, kształtowanie poszczególnych zdolności szybkościowo-siłowych za pomocą VBT, programowanie jednostek, mikrocykli, bloków, mezocykli, makrocykli treningowych na podstawie VBT, środki/metody treningowe wykorzystując VBT.


Szkolenie dla studentów kierunku finanse i rachunkowość przygotowujące do egzaminu EBCL.

Studenci na szkoleniu przygotowującym do egzaminu EBCL podczas zajęć z dr inż. Danutą Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ w Nysie realizują w tym semestrze 1 z 4 modułów programu EBCL dotyczacy analizy wskaźników sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Celem tej części jest wykształcenie umiejętności: posługiwania się podstawową terminologią z zakresu analizy ekonomicznej; identyfikowania i klasyfikowania składników sprawozdań finansowych niezbędnych do analizy wskaźnikowej; wyjaśniania, obliczania i interpretowania wybranych wskaźników ekonomicznych; wyciągania prostych wniosków, analizowania celów i zamierzeń firmy na podstawie analizy wskaźnikowej.
Szczegółowy zakres zajęć obejmuje: rentowność kapitału własnego (ROE), rentowność majątku (wskaźnik zwrotu z inwestycji - ROI), zdolność płatnicza, udział kapitału własnego w finansowaniu majątku, saldo przepływów pieniężnych jako wskaźnik wypłacalności, rentowność sprzedaży (obrotu), produktywność i gospodarność, pojęcie i istota produktywności.


Dnia 3-go grudnia 2019 ogłoszony został przetarg na szkolenie dotyczące rachunkowości JST oraz jednostek budżetowych.
Termin składania ofert do 2019-12-11 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP50/201


Dnia 3-go grudnia 2019 ogłoszony został przetarg na szkolenie dotyczące rachunkowości fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych.
Termin składania ofert do 2019-12-11 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP51/201


Dnia 19-go listopada 2019 ogłoszony został przetarg na Szkolenie z zakresu współczesnych koncepcji treningu siły i mocy mięśniowej – dla studentów kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka.
Termin składania ofert do 2019-11-27 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP49/2019


Dnia 15-go października 2019 ogłoszony został przetarg na Szkolenie Nail Art, szkolenie ze zdobienia paznokci najnowsze trendy – dla studentów kosmetologii.
Termin składania ofert do 2019-10-24 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP43/2019


Dnia 15-go października 2019 ogłoszony został przetarg na Szkolenie dla studentów kosmetologii – makijaż Glamour i Analiza Pigmentacyjna w makijażu klasycznym.
Termin składania ofert do 2019-10-24 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP42/2019


Dnia 3-go października 2019 ogłoszony został przetarg na dostawę dwóch sztuk komputerów przenośnych do pracowni wirtualnej rzeczywistości. Termin składania ofert do 2019-10-11 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP41/2019


Dnia 1-go października 2019 ogłoszony został przetarg na szkolenie dotyczące rachunkowości fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych. Termin składania ofert do 2019-10-09 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP40/2019


Dnia 1-go października 2019 ogłoszony został przetarg na szkolenie dotyczące rachunkowości JST oraz jednostek budżetowych. Termin składania ofert do 2019-10-09 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP39/2019


Dnia 23-go września 2019 ogłoszony został przetarg na szkolenie z zakresu: Zastosowanie statystyki i Statistica w opracowywaniu wyników badań ekonomicznych metody podstawowe dla studentów finansów i rachunkowości. Termin składania ofert do 2019-10-01 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe ZP38/2019


Dnia 1-go października 2019 rusza rekrutacja studentów i studentek oraz kadry dydaktycznej.


Dnia 10-go września 2019 ogłoszony został przetarg na Dostawę do pracowni wirtualnej rzeczywistości dwóch sztuk komputerów przenośnych i oprogramowania do modelowania 3D.
Termin składania ofert do 2019-09-19 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe
ZP33/2019


Dnia 26 lipca 2019 rozstrzygnięty został przetarg nr ZP31/2019 na Dostosowanie usług w bibliotece do potrzeb kształcenia praktycznego z uwzględnieniem wyrównania szans osób narażonych na wykluczenie społeczne. ZP31.pdf


Dnia 19 lipca 2019 rozstrzygnięty został przetarg nr ZP30/2019 na sprzęt i oprogramowanie do pracowni rzeczywistości wirtualnej dla kierunków nauk technicznych w PWSZ w Nysie część 1, 2, 5, 6, 7 i 8. ZP30.pdf


Dnia 18 lipca 2019 ogłoszony został przetarg na Dostosowanie usług w bibliotece do potrzeb kształcenia praktycznego z uwzględnieniem wyrównania szans osób narażonych na wykluczenie społeczne. Termin składania ofert do 2019-07-26 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe


Dnia 11 lipca 2019 ogłoszony został przetarg na sprzęt i oprogramowanie do pracowni rzeczywistości wirtualnej dla kierunków nauk technicznych w PWSZ w Nysie.
Termin składania ofert do 2019-07-19 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe


✔ Do końca roku 2019 powstanie pracowania rzeczywistości wirtualnej dla kierunków nauk technicznych w PWSZ w Nysie, której realizacja wpłynie na podniesienie jakości kształcenia na kierunku architektura, informatyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

✔ Aktualnie, w okresie od maja do grudnia 2019 roku, trwa wyposażanie pracowni rzeczywistości wirtualnej w specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie, których zakup odbędzie się poprzez przetarg.


✔ Do końca czerwca 2020 roku nastąpi dostosowanie usług w bibliotece do potrzeb kształcenia praktycznego z uwzględnieniem wyrównania szans osób narażonych na wykluczenie społeczne.

✔ Aktualnie, w okresie od maja 2019 roku do czerwca 2020 roku, trwa doposażenie biblioteki w PWSZ w Nysie w sprzęt oraz oprogramowanie w celu ułatwienia użytkownikom swobodnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych, których zakup odbędzie się poprzez przetarg.


✔ W ramach projektu, na czterech kierunkach: pielęgniarstwo (studia I i II stopnia), dietetyka (studia I stopnia), zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I stopnia) oraz psychofizyczne kształtowanie człowieka (studia I stopnia) zostanie wprowadzone kształcenia metodą e-learningu w zakresie zajęć teoretycznych traktowane jako wspomagające dla całego procesu kształcenia, co pozwoli na zmniejszenie liczby godzin realizowanych w warunkach rzeczywistych.

✔ W okresie od czerwca 2019 roku do czerwca 2020 roku, zostaną opracowywane materiały dydaktyczne, przez pracowników dydaktycznych PWSZ w Nysie w zakresie realizowanych za pośrednictwem e-learningu przedmiotów.

✔ Materiał merytoryczny na platformę zostanie opracowany przez nauczycieli PWSZ w Nysie uczących danego przedmiotu, natomiast cała oprawa informatyczna, graficzna i dźwiękowa zostanie zlecona poprzez przetarg.


Dnia pierwszego października 2019 roku rozpocznie się:


Harmonogram wsparcia

KierunekHarmonogram
ArchitekturaPobierz PDF
Bezpieczeństwo wewnętrznePobierz PDF
DietetykaPobierz PDF
FilologiaPobierz PDF
Finanse i rachunkowośćPobierz PDF
InformatykaPobierz PDF
KosmetologiaPobierz PDF
Psychofizyczne kształtowanie człowiekaPobierz PDF
Zarządzanie i inżynieria produkcjiPobierz PDF

Dokumenty do pobrania

 1. Zarządzenie wprowadzające regulamin projektu
 2. Regulamin projektu
 3. Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla studentów
 4. Zał. 1a Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla kadry
 5. Zał. 1b ZAKRES DANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU OTRZYMUJĄCYCH WSPARCIE
 6. Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu
 7. Zał. 3 Umowa regulująca warunki uczestnictwa w projekcie
 8. Prezentacja
 9. Wstępny bilans kompetencji studenta
 10. Bilans kompetencji studenta po zakończeniu projektu
 11. PORADNIK (JAK REALIZOWAĆ ZASADĘ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020)
 12. AGENDA DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest dla funduszy unijnych jedną z fundamentalnych polityk horyzontalnych, obowiązujących w całej Unii Europejskiej.

Jej podstawa prawna zawarta została m.in. w dokumencie Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na lata 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

Sposoby wdrażania powyższej zasady, zostały opracowane w poradniku pn. „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020”.

Powyższy poradnik ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych a także pozwala zapoznać się z praktycznymi warunkami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.

Poradnik dostępny na stronie:

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/poradnik-dotyczacy-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-funduszach-unijnych-na-lata-2014-2020/

Dokument ten stanowi jednocześnie realizację zapisów Agendy działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020

Agenda dostępna na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/agenda-dzialan-na-rzecz-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2014-2020/

✔ Zaplanowane do realizacji zadania w projekcie zakładają realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną –sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa w projekcie na jednakowych zasadach

✔ W zaplanowanych działaniach nie występuje nierówność ze względu na płeć i zasięg oddziaływania projektu. Sytuacja Kobiet i Mężczyzn wchodzących w skład grupy docelowej jest taka sama a w projekcie będą podejmowane działania zmierzające do przestrzegania zasad równości K i M, tak by na żadnym etapie realizacji projektu w/w bariery się nie pojawiły

✔ Zasady równości szans kobiet i mężczyzn uwzględnione zostaną również w zarządzaniu projektem. Osoby zaangażowane w realizację projektu zapoznają się z zamieszczoną na stronie prezentacją nt. w/w zasady oraz ze wskazanymi dokumentami (Poradnikiem i Agendą) dotyczącymi zasady równości szans K i M. Pozyskana wiedza w zakresie obowiązku przestrzegania w/w zasady pozwoli na stosowanie jej w codziennej pracy przy projekcie

✔ Zdobyta wiedza wskaże możliwości i sposoby zastosowania zasady równości K i M w odniesieniu do projektu oraz wykonywanych obowiązków.

W ramach wykonywanych obowiązków zostanie zapewniona taka organizacja pracy dla zespołu projektowego, która pozwoli na godzenie życia zawodowego z prywatnym poprzez między innymi zastosowaniu elastycznych godzin pracy jeśli zaistnieje taka potrzeba.

DOKUMENTY DO POBRANIA


Rekrutacja

 1. Zarządzenie wprowadzające regulamin projektu
 2. Regulamin projektu
 3. Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla studentów
 4. Zał. 1a Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla kadry
 5. Zał. 1b ZAKRES DANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU OTRZYMUJĄCYCH WSPARCIE
 6. Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu
 7. Zał. 3 Umowa regulująca warunki uczestnictwa w projekcie

Zapytania ofertowe


Kontakt

Telefon

Koordynator projektu
dr inż. Piotr Chwastyk


tel :+48 774090870

Adres

ul. Obrońców Tobruku 5, pok. 101
48-300 Nysa


Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.