Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
Untitled Document
Przekaż 1% podatku Strona główna Harmonogram zajęć Statut Władze Stowarzyszenia Deklaracje Regulamin zajęć Nasz patron Komunikaty Historia Wykładowcy Program zajęć Organizacja Nasza tworczość Kongres Jubileusz 20-lecia Kontakt
Untitled Document

Rok Akademicki 2021 / 2022


2022.06.24

Konferencja radia SoVo

Dziennikarze Oddziału Radia SoVo utworzonego na UTW w Nysie

 - Urszula Barbara Struś,

 - Barbara Mocko,

 - Ryszard Dolecki

zostali zaproszeni  do Warszawy na konferencję podsumowującą innowacyjny projekt:

„SoVo – dostępne radio internetowe”           

Jak podnosimy kompetencje cyfrowe osób dorosłych ze szczególnymi potrzebami.

Konferencję prowadziły:

Magdalena Janczewska, prezeska Fundacji Pro Cultura i redaktorka naczelna radia SoVo; Anna Kwiatkowska, wicenaczelna Radia SoVo i koordynatora w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI). 

Na konferencji miały miejsce:

Sercem projektu i jego najważniejszym elementem jest portal www.radiosovo.pl, który pełni funkcję narzędzia pozwalającego zdobyć wyższe kompetencje cyfrowe.

Wszystko co publikuje się na portalu zostało stworzone przez uczestników projektu - to łącznie prawie 150 amatorów: seniorów i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Łączy ich entuzjazm, pasja, zapał i chęć stawiania sobie nowych wyzwań.

W ramach projektu dziennikarze otrzymali sprzęt potrzebny do realizacji swojej pracy (m. in. laptopy, tablety, mikrofony, dyktafony, głośniki, kamery) i zostali przeszkoleni.

Za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia. Dziennikarstwo stało się ich pasją, źródłem samospełnienia i sposobem na przełamanie barier.

Do tej pory powstało prawie 600 audycji, 120 wideo, 30 list przebojów i 130 materiałów poradnikowych. 

Jakie były początki ?

Jakie mieliśmy wpadki, śmieszne historie, ciekawych bohaterów?

Jak powstawały najciekawsze materiały?

Z czego jesteśmy dumni ?

Wypowiedzi były poparte fragmentami audycji m. in. „A życie się toczy” ponieważ właśnie z tej audycji jesteśmy dumni. 

Zapraszamy słuchaczy UTW do słuchania audycji i oglądania wideo audycji. 

https://radiosovo.pl/author/utw-nysaradiosovo-pl/

Barbara Mocko
Zdjęcia Ryszard Dolecki

2022.06.20

KAŻDY WIEK MA SWOJE CHWILE

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. M. Bilwin w Głuchołazach 14 czerwca 2022 w Charbielinie był gospodarzem cyklicznej imprezy jakim było VII Spotkanie Seniorskich Zespołów i Solistów Pogranicza pn. KAŻDY WIEK MA SWOJE CHWILE. Zespół SENIORSZOK był jednym z wielu występującym w tym dniu. Nie zabrakło również wystawy rękodzieła poszczególnych uniwersytetów, nasz klub NIE TYLKO Z IGŁĄ przygotował bardzo interesujące prace, które były przez wszystkich podziwiane.

Urszula Barbara Struś

2022.06.13

20 lat minęło. Jubileusz naszego Uniwersytetu

W Nyskim Domu Kultury już od wczesnych godzin porannych 8 czerwca panował duży ruch. Nasz Uniwersytet świętował Jubileusz 20 lat działalności.
Wśród licznie przybyłych gości był m.in. Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła, przewodniczący sejmiku opolskiego Pan Bogusław Wierdak, członek zarządu Województwa opolskiego Pan Antoni Konopka, członek zarządu Powiatu Nyskiego Pani Joanna Burska, Burmistrz Nysy Pan Kordian Kolbiarz, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie Pan Przemysław Malinowski, dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor Politechniki Opolskiej, prorektor ds. nauki PWSZ w Nysie Pan Tomasz Drewniak, pełnomocnik rektora PWSZ w Nysie ds. UTW pan Piotr Bernat, Dyrektor Muzeum Powiatowego w Nysie Pan Edward Hałajko, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Nysie Pani Małgorzata Makaryk i dyrektor Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Nysie Pan Aleksander Bugla. Przyjechali również seniorzy z Czech oraz z wielu UTW m.in. z Niemodlina, Prudnika, Paczkowa, Głuchołaz, Łambinowic. Nowej Rudy, Złotego Stoku i Koźla. Oczywiście najliczniejszą grupą byli słuchacze UTW w Nysie. Nie brakowało też mediów lokalnych i wojewódzkich.
Pierwszy dzień obfitował w wiele wydarzeń zaplanowanych i niespodzianek. Pan Marszałek uhonorował odznaką " Zasłużony dla Województwa Opolskiego" wszystkich prezesów nyskiego UTW czyli Pana Marka Święsa, Panią Annę Małecką, Panią Michalinę Danutę Podgórni i Panią Józefę Ziemnik. Nagrodą główną wydarzenia była mosiężna statuetka projektu profesora Mariana Molendy, przeznaczona niezwykłej osobie, która od początku istnienia UTW w Nysie prowadzi wykłady jako wolontariusz. Wykłady dr Małgorzaty Radziewicz cieszą się ogromną popularnością, a sala jest zawsze pełna słuchaczy. Przepięknymi statuetkami z kryształu górskiego uhonorowani zostali sponsorzy i ci wolontariusze, którzy od wielu lat wspierają działania naszego Uniwersytetu. Nasz Uniwersytet został uhonorowany przez Rektora PWSZ w Nysie Pana Przemysława Malinowskiego piękną statuetką "Nike". Jest to wyjątkowa nagroda przyznawana instytucjom szczególnie zasłużonym w procesie kształcenia ustawicznego.
Podczas przerwy na kawę i torta, można było podziwiać wystawę prac malarskich i prac z rękodzieła wykonanych przez słuchaczy UTW w Nysie. Po powrocie na salę, zebrani obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą działania nyskiego uniwersytetu, urozmaiconą występem chóru "Melodia" oraz taneczną wiązanką w wykonaniu naszego zespołu "Senior Szok".
Po obiedzie nasz zespół teatralny wystąpił ze spektaklem pt. " A życie się toczy". Ostatnim punktem dnia był koncert w wykonaniu studentów wydziału jazzu z nyskiej uczelni. Ogromną niespodzianką był występ popularnego w Polsce mima Pana Ireneusza Krosnego, który popisami gry aktorskiej rozśmieszał zgromadzonych na sali.
Następnego dnia wieczorem, w restauracji spotkali się członkowie UTW z Nysy na wspólnej zabawie. Zabawa taneczna była przeplatana barwnymi opowieściami seniorów o wydarzeniach, wspominano początki działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie, wspólne przeżycia i ludzi tworzących historię naszego stowarzyszenia. Całe wydarzenie mogło się odbyć dzięki zaangażowaniu i pracy wielu członków UTW w Nysie, sympatyków i sponsorów m.in. dzięki dofinasowaniu, które otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, Powiatu Nyskiego, Urzędu Miejskiego w Nysie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, firmie PHU Kamień Serwis.

2022.06.09

Obrazy słowem Malowane

W dniu 8 czerwca 2022 roku w ramach obchodów 20 - lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie na dużej scenie Nyskiego Domu Kultury odbył się spektakl teatru i poezji „A życie się toczy” - II Edycja, który powstał jako efekt końcowy warsztatów teatralnych przeprowadzonych przez Panią Michalinę Danutę Podgórni, w ramach zadania publicznego pod nazwą „Obrazy słowem Malowane” dofinansowanego ze środków Gminy Nysa i UTW Nysa.
Uczestnikami warsztatów są seniorzy – członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie.
Koordynatorem projektu jest Ewa Morel
Zadanie wpisuje się w doświadczenie UTW w ramach którego działa wiele klubów zainteresowań, a jednym z nich to Klub Literacki, skupiający miłośników poezji, literatury i sztuki.
Prezentacja na scenie została przygotowana w oparciu o scenariusz opracowany na potrzeby projektu przez panią Michalinę Danutę Podgórni - prowadzącą warsztaty, przy współpracy i w oparciu o teksty pani Krystyny Wawrzkiewicz - uznanej nyskiej poetki.
Do prezentacji na scenie włączył się chór działający przy UTW pod dyrekcją Ewy Wróblewskiej, która przygotowała oprawę muzyczną spektaklu.
Scenografię do spektaklu stworzyły działające w ramach UTW Kluby: Malarski prowadzony przez panie Katarzynę Romanowską i Jadwigę Krawczyk oraz Rękodzieła prowadzony przez panie Ewę Morel i Janinę Chadryś.

2022.06.01

Informacja dot. Projektu „Obrazy słowem malowane”

Stowarzyszenie Rozwoju UTW im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie przystąpił do realizacji zadania publicznego pt. „Obrazy słowem malowane dofinansowanego ze środków Gminy Nysa.

W ramach zadania przeprowadzone zostaną warsztaty teatralne - kontynuacja poprzedniej edycji, których efektem końcowym będzie prezentacja na dużej scenie w NDK podczas uroczystości 20- lecia naszego UTW, nabytych przez uczestników umiejętności.

Głównym celem projektu jest przeszkolenie uczestników zadania z zakresu teatrologii (grupa słuchaczy UTW do 20 osób), na poziomie pozwalającym na swobodną prezentację nabytych umiejętności na scenie.

Do prezentacji na scenie włączy się chór działający przy UTW.

Zadanie publiczne realizowane jest w okresie od V do VI 2022 roku.

Warsztaty teatralne przeprowadzi: 

Scenariusz widowiska opracuje:

Chór działający przy UTW poprowadzi:

Scenografia powstanie przy udziale prac wykonanych przez Klub Malarski prowadzony przez:

oraz Klub Rękodzieła prowadzony przez:

Nadzór finansowy oraz rozliczenie finansowe zadania prowadzić będzie:

Koordynatorem projektu jest:

2022.05.31

Ogłoszenie o naborze

W związku z przystąpieniem przez Stowarzyszenie Rozwoju UTW im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie do realizacji zadania publicznego, pt. „Obrazy słowem malowane” dofinansowanego ze środków Gminy Nysa, ogłasza się nabór uzupełniający chętnych do udziału w warsztatach teatralnych - kontynuacja poprzedniej edycji, których efektem końcowym będzie prezentacja na dużej scenie NDK podczas uroczystości 20-lecia UTW.

Nabór prowadzony będzie w dniach od 6 do 15 maja 2022r. w godzinach od 10:00 do 13:00.

Osoby chętne proszone są o zadeklarowanie chęci udziału w powyższym projekcie telefonicznie. Zgłoszenia przyjmuje Pani Danuta Michalina Podgórni, tel. 669 375 054

2022.05.31

Jubileusz - plan dnia

W odpowiedzi na licznie napływające pytania przedstawiam zaktualizowany harmonogram wydarzeń związanych z obchodami Jubileuszu 20-lecia działalności UTW w Nysie. Jednocześnie przypominam, że uroczystości 8 czerwca odbędą się w Nyskim Domu Kultury, wejście od ul. Wałowej.

Harmonogram uroczystości

8.00 - 8.55 Rejestracja uczestników
9.00 - 11.30 Wystąpienia okolicznościowe
11.30 - 12.30 Przerwa kawowa
12.30 - 14.00 Prezentacja wszystkich form działalności UTW
14.00 - 16.00 Obiad
16.00 - 17.00 Spektakl "A życie się toczy"
17.18 - 18.00 Koncert jubileuszowy w wykonaniu studentów PWSZ w Nysie

W trakcie przerwy kawowej będzie można obejrzeć wystawę prac malarskich i prac rękodzielniczych wykonanych przez słuchaczy UTW w trakcie warsztatów.

Natomiast 9 czerwca wszyscy słuchacze UTW w Nysie, którzy zadeklarowali wcześniej udział, spotykają się od godz. 17.00 w restauracji " Nowa Baśń " ul. Piłsudskiego (obok krytej pływalni). Będzie to wieczór wspomnień połączony z poczęstunkiem i zabawą taneczną do godziny 1.00.

Józefa Ziemnik

2022.05.30

Wypoczynek w Krynicy Morskiej

Niemal dwa tygodnie 50-cio osobowa grupa słuchaczy z UTW w Nysie spędziła nad Bałtykiem. W przeciwieństwie do uczestników, pogoda była trochę kapryśna, ale wykorzystaliśmy każdy moment na spacery po mieście i plaży, jazdę na rowerze i zwiedzanie okolicy.
Byliśmy na wycieczce w Gdańsku, zwiedziliśmy miasto Mikołaja Kopernika czyli Frombork, a niektórzy również wybrali się na wycieczkę po miastach Warmii. Nie zabrakło też atrakcji przygotowanych przez sympatycznego pana Darka, gospodarza w gościnnym ośrodku Rondo. Były wspólne biesiady i spotkania towarzyskie połączone z tańcami. Przedstawiciele naszego zespołu Senior Szok też wystąpili i nawet bisowali. Niekiedy dodatkowych emocji dostarczała nam przyroda, gdyż na plaży wczesnym rankiem można było zobaczyć młodą fokę, obok ośrodka wieczorami spacerowała cała rodzina dzików lub sarenki. Po sztormie wiele z nas znalazło na plaży bursztyny lub muszelki.
Ten pobyt będziemy na pewno dobrze wspominali, gdyż poznaliśmy się lepiej, zawiązały się nowe przyjaźnie, a przede wszystkim aktywnie i na wesoło spędziliśmy czas.

Józefa Ziemnik

2022.05.24

KOMUNIKAT

Szanowni słuchacze UTW w Nysie. Informuję, że z dniem 4 czerwca 2022 roku kończymy realizację zajęć zaplanowanych na ten rok akademicki.
Jednocześnie zapraszam na uroczystości Jubileuszowe 8 czerwca.

Józefa Ziemnik

2022.05.17

Jubileusz 20 -lecia

Szanowni słuchacze UTW w Nysie. Trwają przygotowania do obchodów Jubileuszu naszego Uniwersytetu. Zapraszam do współpracy w organizacji i udziału w uroczystościach. Obchody odbędą się 8 czerwca od godz. 8.00 w Nyskim Domu Kultury wg załączonego wcześniej planu.
Jubileusz organizujemy dzięki wsparciu różnych instytucji; Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Nysie, Urzędu Miejskiego w Nysie i PHU Kamień Serwis.

Jòzefa Ziemnik

2022.05.11

Wyjazd do Krynicy Morskiej

Wyjazd do Krynicy Morskiej nastąpi 16 maja 2022 roku (poniedziałek)
Godzina: 7:00
Miejsce: Parking ul.Kraszewskiego (obok kina Cinema 3D)

Urszula Barbara Struś

2022.05.11

Olimpiada Seniorów

30 kwietnia 2022 roku odbyła się Międzynarodowa Olimpiada Seniorów Paczków 2022, w której uczestniczyła drużyna Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie zdobywając I miejsce. W wydarzeniu uczestniczyło 10 drużyn z województwa opolskiego i dolnośląskiego, a także zawodnicy z Czech.
Była to wspaniała impreza, święto radości i sprawności z dziesięcioma konkurencjami sportowymi. Wzrasta świadomość seniorów, którzy coraz bardziej dbają o swoje zdrowie, widząc w sporcie receptę na długowieczność. Przykładem może być grupa uczestników Olimpiady 80+, startujących w 3 konkurencjach, a wśród nich 94-letnia kobieta.
Gratulujemy naszym zawodnikom oraz wszystkim pozostałym, bo najważniejsze jest umiejętność zabawy z wykorzystaniem własnych pasji.

2022.05.09

Zaproszenie na wernisaż

2022.04.22

Wyjazd do Opola

Wyjazd na koncert Michała Bajora
Sobota godz :17. Parking ul. Kraszewskiego.

Urszula Barbara Struś

2022.04.14

2022.04.13

Słuchacze UTW w Nysie

W związku z organizacją uroczystych obchodów Jubileuszu 20-lecia działalności naszego Uniwersytetu, informuję, że każdy członek stowarzyszenia może zaprosić na część artystyczną wydarzenia, osoby towarzyszące. Przypominam, że planujemy 8 czerwca w Nyskim Domu Kultury, od godz. 16.00 część artystyczną. Będzie wystawiony spektakl poetycki w wykonaniu zespołu " Magia Teatru" oraz koncert jubileuszowy w wykonaniu studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Józefa Ziemnik

2022.04.04

Wyjazd do Grecji

Zapraszam na spotkanie 6 kwietnia 2022 roku na godzinę 11 przed wykładem wszystkich zainteresowanych wyjazdem do Grecji.
Miejsce:
PWSZ ul.Chodowieckiego

2022.03.31

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 1/2022

Szanowni Państwo,
przesyłamy Państwu kolejny numer Biuletynu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW (marzec 2022). W bieżącym wydaniu kontynuujemy m.in. temat dobrych praktyk UTW w okresie pandemii koronawirusa, a także zamieszczamy obszerny wywiad z gościem specjalnym Larysą Żuchowską kierownik ds programów społecznych Adamed Pharma. Informujemy również o inicjatywach Federacji i jej członków związanych ze wsparciem seniorów w Ukrainie dotkniętych dramatem wojny.

Zapraszamy do lektury i upowszechnienie biuletynu wśród seniorów - słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.federacjautw.pl oraz profilu na Facebooku.

2022.03.24

Informacje organizacyjne

Szanowni studenci Uniwersytetu w Nysie, uprzejmie informuję, że ze względów organizacyjnych, czekamy do końca marca na zapisy chętnych na listy uczestnictwa w Jubileuszu.
Jednocześnie przypominam, że opłata za udział w obu dniach uroczystych obchodów tj. 8 i 9 czerwca wynosi 150zł, za udział w jednym dniu 100 zł, a jeśli chcemy, aby w drugim dniu brała udział osoba nie będąca członkiem naszego stowarzyszenia to należy za nią wpłacić 120 zł. Na dowodzie wpłaty, proszę wpisać w tytule wpłaty JUBILEUSZ.

Józefa Ziemnik

2022.03.23

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

Serdecznie zapraszam wszystkich członków Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie na Walne Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków. Spotkanie odbędzie się w środę 20 kwietnia od godz.10.30 w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie ul. Obrońców Tobruku 5.
Jednocześnie informuję, że przed Walnym Zgromadzeniem planujemy wykonać zbiorowe, pamiątkowe zdjęcie wszystkich obecnych członków.

Pozdrawiam - Józefa Ziemnik

2022.03.14

2022.03.03

Wyjazd do Kołobrzegu

Szanowni słuchacze.
Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Kołobrzegu trwa od 25 marca do 7 kwietnia 2022 r.
Uprzejmie informuję, że możliwy jest dojazd na wypoczynek komunikacją PKP. Wyjazd 24 marca z Nysy o godz. 6.12 do Opola, z Opola z peronu I o godz. 8.48, przyjazd do Kołobrzegu o godz. 15.19.

Józefa Ziemnik

2022.03.01

Zaproszenie na wystawę

2022.02.28

POMAGAMY UKRAINIE

Szanowni studenci UTW z Nysy.
Zwracam się z prośbą o wsparcie organizowanej przez PWSZ w Nysie zbiórki niezbędnych artykułów dla mieszkańców Ukrainy.
Obecnie najbardziej potrzebne są:
- leki przeciwbólowe i antybiotyki o szerkim spektrum działania,
- opaski uciskowe, bandaże i środki antyseptyczne,
- termiczne koce, ubrania i rękawiczki,
- zapałki, zapalniczki, baterie,
- różnego typu ładowarki do telefonów.

Zbiórka trwa do 3 marca br.
Miejsca zbiórki w budynkach PWSZ w Nysie
1. ul Obrońców Tobruku 5 w godz. od 8.00 do 20.00
2. ul. Armii Krajowej 7 ( Rektorat) w godz. 9.00 do 15.00

Tel do koordynatora z PWSZ Pani Anny Opałki 660 289 000

Z góry dziękuję i pozdrawiam - Józefa Ziemnik

2022.02.18

Szanowni studenci UTW

Informuję, że jest jeszcze kilkanaście wolnych miejsc na wyjazd do Filharmonii Opolskiej na koncert Michała Bajora pt. "Color Cafe". Koncert odbędzie się 23 kwietnia (sobota) o godz. 19.00. Wyjazd o godz. 17.00 z parkingu przy ul. Krasińskiego (koło kina).
Koszt biletu 100 zł dla członków UTW, dla pozostałych dodatkowo 20 zł za transport. Zapisy i wpłaty do końca lutego.

Józefa Ziemnik

2022.02.10

Wyjazd do Katowic na koncert

7 marca 2022 roku wyjazd do Katowic na koncert do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia odbędzie się o godzinie 16:00 z placu przy stadionie (obok kina)

Urszula Barbara Struś

2022.02.10

Wyjazd do filharmonii

20 lutego 2022 roku wyjazd do Opola na koncert do filharmonii nastąpi o godzinie 16:00 z placu przy stadionie ul.Kraszewskiego (obok kina)

Urszula Barbara Struś

2022.02.04

Szanowni studenci UTW w Nysie

W związku z przygotowaniami do uroczystości obchodów Jubileuszu 20-lecia założenia naszego Stowarzyszenia, zarząd podjął decyzję o możliwości skorzystania z udziału podczas obu dni wydarzenia, bądź tylko w pierwszym dniu. Przypominam, że obchody planujemy zorganizować 8 i 9 czerwca 2022 r.

Plan Jubileuszu

8 czerwca w Nyskim Domu Kultury
I. 8.00- 8.55- Rejestracja uczestników
II. 8.55 - 9.00- Komunikaty
III. 9.00 - 11.30 - Wystąpienia okolicznościowe
IV. 11.30 - 12.30 - Przerwa kawowa
V. 12.30 - 14.00- Wystąpienia i prezentacje działań wszystkich klubów, warsztatów
VI.14.00 - 15.30 - Obiad
VII. 15.30 - 16.30 - Spektakl
VIII. 16.30 - 17.30 - Koncert jubileuszowy

9 czerwca od godz.18.00 wieczór wspomnień i zabawa integracyjna w Restauracji "Nowa Baśń".

Prosimy o zapisy i wpłaty za udział tylko w pierwszym dniu Jubileuszu w kwocie 100 zł. Za udział w obu dniach w kwocie 150 zł. Zapisy i wpłaty przyjmowane są do 31 marca 2022 roku podczas dyżurów w środy i w czwartki w godz. od 9.00 do 11.00 w biurze UTW. Wpłacić można też na konto UTW w Nysie z dopiskiem JUBILEUSZ.

Przypominam nr naszego rachunku bankowego BS Otmuchów 54 8872 1026 0031 5478 2000 0010

Prosimy również o wpłaty z 1% odpisu od podatku.

W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać nasz numer KRS 0000 254 125

Józefa Ziemnik

2022.02.04

Szanowni Państwo
Prezesi, Koordynatorzy, Dyrektorzy, Kierownicy
Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Jak zapewne Państwu wiadomo w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia idei Uniwersytetów Trzeciego Wieku, wniesionym przez posłów Klubu Parlamentarnego Lewicy w Sejmie.

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW wyraziła w tej sprawie swoją krytyczną opinię, której treść zamieściliśmy w ostatnim,  ogólnopolskim Biuletynie Uniwersytety Trzeciego Wieku Nr 4/2021. Jest dostępny w PDF na stronie www.federacjautw.pl. Opinia została przekazana Pani Marszałek Sejmu Elżbiecie Witek oraz Przewodniczącemu Zespołu Parlamentarnego ds. UTW Panu Michałowi Szczerbie. Stanowisko Zespołu Parlamentarnego ds. UTW również zostało opublikowane w Biuletynie UTW. Opinia została przekazana także Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO oraz Pani Poseł Wandzie Nowickiej. Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych włączyła ten temat do swojego planu pracy w tym roku.

Przesyłamy w załączeniu materiały otrzymane w dniu 19 stycznia br. z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich - Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych, przekazane przez panią Poseł Wandę Nowicką, które obejmują:

 1. Wniesione poprawki do ustawy
 2. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku - tekst jednolity ze zmianami.

Przekazując powyższe informacje, wyrażamy nadzieję, że zapoznacie się Państwo z załączonymi projektami 

z pozdrowieniami,
Zarząd Federacji UTW

 

2022.01.27

Zawieszenie niektórych zajęć

W związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia ograniczeń w pracy szkół, uprzejmie informuję, że do odwołania zawieszone będą wszystkie zajęcia prowadzone na sali gimnastycznej w Carolinum, a także warsztaty teatralne i chór.
Zajęcia we wszystkich grupach z języka angielskiego i lektorat z języka rosyjskiego zawieszamy do 14 lutego 2022 r.

Józefa Ziemnik

2022.01.26

3 Sympozjum Naukowe

W regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie w czwartek 25 stycznia 2022 roku, odbyło się 3 Seminarium Naukowe. W spotkaniach corocznie biorą udział przedstawiciel tych UTW z regionu, które są objęte patronatem nyskiej uczelni. Tym razem były to zajęcia hybrydowe. Większość uniwersytetów zdecydowała się na udział online, na miejscu byli przedstawiciele z Niemodlina i Nysy. Nie przeszkodziło to wcale w zrealizowaniu programu. Sympozjum otworzył dr Piotr Bernat, pełnomocnik Rektora PWSZ ds. współpracy z UTW.
Każde UTW podczas 10 minutowego wystąpienia przedstawiło najważniejsze, zrealizowane zadania w ubiegłym roku, a następnie zapoznało zebranych z planami na rok bieżący. Jak się okazało obostrzenia związane z pandemią tylko w niewielkim zakresie spowolniły działania aktywnych seniorów. Nadal, oczywiście w reżimie sanitarnym, odbywała się znaczna część zaplanowanych zajęć. Natomiast plany poszczególnych UTW na kolejny rok, też są imponujące.
Podczas przerwy kawowej uczestnicy zostali mile zaskoczeni. Organizator przygotował tort urodzinowy, bo to było już 10 spotkanie (wcześniej odbywało się w formie konferencji) ale cele są zbieżne. Takie spotkania są niezwykle cenne ze względu na możliwość wymiany doświadczeń, zdobycia nowych informacji i poznania metod działania naszych przyjaciół z innych UTW.

Józefa Ziemnik

2022.01.20

XXX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

30 stycznia 2022 roku odbędzie się XXX Finał, gdzie ponad 120 tysięcy wolontariuszy będzie brała udział w zbiórce, która w tym roku gra dla diagnostyki oraz leczenia wzroku u dzieci, pod hasłem "Przejrzyj na Oczy".
Zapraszam do wysłuchania audycji, w której dowiemy się o początkach akcji, jak i o ciekawych licytacjach.

2022.01.21

Wczasy w Krynicy Morskiej

W dniach 16 - 28 maja 2022 roku organizowane są wczasy w Krynicy Morskiej. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Koszt wyjazdu to 1560 zł. Istnieje możliwość skorzystania z przejazdu do ośrodka autobusem w kwocie 200zł.
Informacja pod telefonem 733 734 745
Zapraszamy

Urszula Barbara Struś

2022.01.20

Wyjazd do Grecji

Są jeszcze wolne miejsca do Grecji od 28 sierpnia do 8 września 2022 roku. Szczegóły znajdują się we wcześniejszych wiadomościach.

Urszula Barbara Struś

2022.01.20

Zapraszamy do Akademii Seniora SoVo

Czym jest Akademia Seniora SoVo?

Akademia jest częścią projektu „SoVo – dostępne radio internetowe” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Akademia to cykl bezpłatnych zajęć skierowanych do osób dojrzałych wiekiem (55+), które chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe. Zajęcia odbywają się w formule online w wybrane wtorki i środy o godz. 9:00 i trwają 4 godziny lekcyjne (szkolenie + konsultacje)

Tematy zajęć

Filmy online, Bezpieczeństwo, Smartfon: Aplikacje, Pakiet Google, Komunikatory, Zdjęcia, E-płatności, Urząd online, E-booki i audiobooki, E-bankowość.

Najbliższe terminy:

E-bankowość - 20.01.2022, czwartek, 9:00-12:00
Urząd online - 25.01.2022, wtorek, 9:00-12:00
Ebooki i audiobooki - 26.01.2022, środa, 9:00-12:00
Smartfon - zdjęcia - 27.01.2022, czwartek, 9:00-12:00

Rejestracja

Aby wziąć udział w zajęciach wypełnij formularz rejestracyjny. Po zarejestrowaniu się otrzymasz mailem potwierdzenie o rejestracji. Podawane przez Ciebie dane służą celom sprawozdawczym zgodnie w wymogami projektów finansowanych ze środków unijnych i nie są przetwarzane w innym celu niż realizacja projektu.

Udział w Akademii

Podczas rejestracji wybierz interesujące Cię tematy wraz dogodną datą uczestnictwa w nich. Możesz wybrać jedno lub więcej zajęć. Dzień przed terminem szkolenia na skrzynkę e-mail otrzymasz link, który będzie uprawniać do wejścia na zajęcia. Platforma online nie wymaga żadnych instalacji i konfiguracji. Jest polskojęzyczna i łatwa w obsłudze.

Trener i wsparcie

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego trenera, którego będzie widać i słychać przez cały czas Twojej obecności na platformie. Nasz trener na bieżąco odpowiada na wszystkie pytania zgłaszane przez każdego z uczestników.
Więcej informacji i rejestracja: https://radiosovo.pl/akademia-seniora/

Urszula Barbara Struś

2022.01.19

Wycieczka Góry Świętokrzyskie

W dniach 14 - 16 września 2022 roku organizowana jest wycieczka w Góry Świętokrzyskie. W programie m.in. zwiedzanie rezerwatu "Kadzielnia", dawne więzienie kieleckie, Pałac Biskupów Krakowskich, katedra kielecka, Jaskinia Raj, Chęciny, Muzeum Wsi Kieleckiej, Zespół Klasztorny na Świętym Krzyżu, Święta Katarzyna.
Zaliczka w kwocie 100 zł do 10 lutego 2022 roku na konto UTW Nysa.
Zapisy pod telefonem: 733 734 745 lub 605 516 416.
Serdecznie zapraszamy

Urszula Barbara Struś

2022.01.14

Grecja 28.08-8.09.2022 - Spotkanie organizacyjne

Zapraszam na spotkanie 19 stycznia 2022 roku na godzinę 11 przed wykładem wszystkich zainteresowanych wyjazdem do Grecji.
Miejsce:
PWSZ ul.Chodowieckiego

Urszula Barbara Struś

2021.12.23

2021.12.21

Ogłoszenia

W imieniu Zarządu UTW w Nysie informuję:

 1. Wyjazd do Filharmonii w Opolu 7 stycznia 2022r. o godz. 17.00 z parkingu przy ul. Kraszewskiego (koło kina). Uwaga - jest prośba z Fiharmonii, aby wziąć ze sobą certyfikat szczepienia na Covid.
 2. 27 grudnia 2021 r. seans w Kinie o godz. 10.30. Film Woody Allena pt. "Hiszpański romans".
 3. Jeszcze jest kilka miejsc na gimnastykę w basenie, przy ul. Grodkowskiej w czwartki od godz. 8.00 od lutego 2022r. Zapisy po 10 stycznia w biurze podczas dyżurów.
 4. Również jest kilka miejsc na zajęcia z gimnastyki kręgosłupa w Carolinum, na II turę od 10 stycznia.

2021.12.17

Do studentów UTW w Nysie

Drodzy słuchacze nyskiego UTW.
W Sejmie trwają aktualnie prace związane z projektem zmian w Ustawie o seniorach, zwłaszcza tych z UTW. Jesteśmy tam reprezentowani przez Ogólnopolską Federację UTW, organizacji, której od lat jesteśmy aktywnymi członkami. Myślę, że warto w wolnej chwili poczytać o tym jak nasz parlament reaguje na potrzeby seniorów zrzeszonych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Miłej lektury.

Z pozdrowieniami Józefa Ziemnik

Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku
- retransmisja posiedzenia z 30.11.2021 r.

2021.12.17

Przerwa świąteczna

Informuję, że w okresie świątecznym czyli od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. nie będzie dyżurów członków zarządu.
Życzę zdrowych i pogodnych Świąt - w imieniu zarządu - Józefa Ziemnik

2021.12.08

Zawieszenie zajęć z języka angielskiego

Informuję o zawieszeniu zajęć wszystkich grup z języka angielskiego do 10 stycznia 2022 roku.

Józefa Ziemnik

2021.12.02

Spektakl w wykonaniu słuchaczy UTW w Nysie

"Magia teatru" pod taką nazwą zorganizowane zostały warsztaty teatralne dla słuchaczy UTW w Nysie.
Warsztaty te odbywały się od 21 września do 29 listopada 2021 roku. Prowadziła je z grupą studentów UTW Michalina Danuta Podgórni, która była również pomysłodawcą i reżyserem. Słuchacze zapoznali się z historią teatru, jego odmianami i ze środkami gry aktorskiej. Ćwiczyli aparat mowy, przeszli ćwiczenia pamięci i interpretacji wybranych wierszy, wiele godzin poświęcono poprawnej wymowie, ćwiczeniom dykcji, siły głosu, intonacji.
Efektem końcowym było przygotowanie spektaklu teatru poezji pt. " A życie się toczy". Scenariusz spektaklu napisały Michalina Danuta Podgórni i autorka wierszy Krystyna Wawrzkiewicz. Scenografię stworzyły malarki z warsztatów malarskich pod kierunkiem Jadwigi Krawczyk i Katarzyny Romanowskiej. Rekwizyty to dzieło słuchaczek z klubu rękodzieła pod kierunkiem Ewy Morel i Janiny Chadryś. Oprawę muzyczną przygotował i wykonał chór UTW prowadzony przez Ewę Wróblewską.
29 listopada 2021 roku mała sala teatralna w NDK wypełniła się gośćmi. Rozpoczął się wzruszający spektakl, który pokazał możliwości, talenty i pasję seniorów, ciągle jeszcze tak bardzo aktywnych. Po spektaklu Józefa Ziemnik prezes stowarzyszenia pogratulowała i podziękowała w ciepłych słowach, wszystkim za to wydarzenie. Zaprosiła też do obejrzenia wystawy prac malarek z warsztatów malarskich UTW i wytworów pracy artystek z klubu rękodzieła. W holu tomiki swoich wierszy podpisywała nasza poetka Krystyna Wawrzkiewicz. Wydarzenie to w całości było dziełem słuchaczy nyskiego UTW.
Projekt napisała i rozliczała Alina Szczerska a całość koordynowała Ewa Morel.
Projekt został dofinasowany ze środków Gminy Nysa.

Michalina Danuta Podgórni

2021.12.01

Wyjazd do Opola

Wyjazd do Opolskiej Filharmonii na Straszny Dwór 11 grudnia 2021 roku o godzinie 16 z parkingu przy stadionie ul. Kraszewskiego.

Urszula Barbara Struś

2021.11.30

Komunikat

Informuję, że do 10 stycznia 2022 roku zawieszone są warsztaty brydżowe prowadzone w kawiarence przy NDK przez Pana Romualda Dąbrowskiego.

Józefa Ziemnik

2021.11.29

Zawieszenie zajęć

Zajęcia sportowe prowadzone przez Pana Ryszarda Rogowskiego we wtorki i w czwartki w Carolinum, zostają zawieszone do 10 stycznia 2022 roku.

Józefa Ziemnik

2021.11.28

ZABAWA ANDRZEJKOWA

W czwartek 25 listopada studenci z nyskiego UTW spotkali się w restauracji Kasia. Ten listopadowy chłodny wieczór, rozświetlony został kolorowymi światłami i ocieplony muzyką. Spora grupa seniorów miała okazję posłuchać muzyki w wykonaniu zespołu Tandem.
Przy skromnym posiłku można było porozmawiać, opowiedzieć o tym co nam dokucza, powspominać i przede wszystkim być w otoczeniu pogodnych, uśmiechniętych koleżanek i kolegów. Nie zabrakło życzeń złożonych obecnym na sali Andrzejom, oraz solenizantowi. Wszyscy zaśpiewali Jubilatowi i solenizantom gromkie "Sto lat".
Takie spotkania integracyjne pozwalają na lepszą współpracę i jakże często zniwelowanie poczucia osamotnienia.

Józefa Ziemnik

2021.11.25

Odwołanie zajęć

Uprzejmie informuję, że wszystkie zajęcia z języka angielskiego są odwołane do dnia 5 grudnia 2021 roku.

Józefa Ziemnik

2021.11.25

Zaproszenie

Serdecznie zapraszam na spektakl słowno-muzyczny pt. "A życie się toczy" realizowany przez naszych słuchaczy. Wydarzenie odbędzie się 29 listopada 2021 roku o godz. 17 na małej scenie w Nyskim Domu Kultury.
Zadanie to realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Gminy Nysa.

Józefa Ziemnik

2021.11.23

Malownicza Grecja - 2022

Zapraszamy do Grecji od 28 sierpnia do 8 września 2022 roku.
Panteleimonas Paralia (kod pocztowy 60065), leżący na Riwierze Olimpijskiej (100km na południe od Salonik) - malowniczo położone miasteczko, tonące w zieleni, z przepiękną, szeroką, piaszczystą plażą i krystalicznie czystym morzem Egejskim, wielokrotnie uhonorowane Błękitną Flagą! (wyróżnienie przyznawane najczystszym plażom w Europie). Z drugiej strony mistyczna góra Olimp. Atrakcyjne połączenie gór i morza. W pobliżu ruiny zamku w Platamonas - oświetlonego nocą, ozdoba Riwiery. Wszystko to sprawia, że Panteleimonas to idealne miejsce na wypoczynek i doskonała baza wypadowa do wielu atrakcji w Grecji.

ZAKWATEROWANIE:
Apartamentowiec PLATANOS - jest bardzo wygodny, blisko morza ( 150 m w linii prostej, 200m z dojściem), otoczony zielenią. Stołówka jest na miejscu. Pokoje wyposażone są w aneksy kuchenne z całym wyposażeniem - lodówka, zlew, sztućce, szklanki, czajniki elektryczne, wszystkie posiadają łazienki z prysznicem, umeblowane balkony, parasole plażowe. W pokojach są odbiorniki TV. Opcjonalnie klimatyzacja - 4 euro/dzień.
Pokoje są 2 i 3 osobowe. Na terenie ośrodka Wi -fi.
Na terenie ośrodka Platanos jest stół do ping ponga, huśtawki ogrodowe, miejsce na grilla lub spotkanie całej grupy. Można urządzać wieczorki taneczne, biesiady. Warunki wypoczynku idealne, blisko morza, plaża jest szeroka, piaszczysto-żwirowa. Nazwa ośrodka pochodzi z pięknego platana, który rośnie tuż obok.

9 noclegów w Grecji
• 2 noclegi tranzytowe ze śniadaniem
• wyżywienie HB ( 9 śniadań + 9 obiadokolacji )
• transport autokarem klasy lux
• ubezpieczenie KL, NNW i bagażu
• opieka polskojęzycznego rezydenta
• opieka lekarska ( lekarz na wezwanie )
3 wycieczki gratis
wycieczka na masyw Olimpu
wycieczka na targ grecki
wyjazd do miejscowości Platamonas
Cena 1729zł/os - 12 dni
Zapisy w biurze (środa, czwartek - 9-11) lub pod tel. 733 734 745.

Urszula Barbara Struś

2021.11.22

VI SPARTAKIADA UTW i SENIORÓW

20 listopada 2021 roku odbyła się już kolejna VI Spartakiada UTW i Seniorów. Osiem drużyn rywalizowało w ośmiu konkurencjach, były to m.in. rzuty do kosza i slalom. Na zawodach była bardzo miła atmosfera, mimo rywalizacji. Nasza reprezentacja bardzo dzielnie walczyła i zdobyła pierwsze miejsce. Wszyscy zawodnicy otrzymali złote medale.
Po skończonych konkurencjach wystąpił zespół wokalny ze Ścinawy.

Urszula Barbara Struś

2021.11.22

Informacja dotycząca wczasów wiosennych w Kołobrzegu

Zaliczkę w kwocie 200,00 zł należy przesłać do 20.12.2021r.
na konto 60 1240 6508 1111 0000 5408 6713
Ośrodek "Kormoran" w Kołobrzegu
Tytułem: za turnus 25.03 -7.04.2022 grupa UTW Nysa
podać nazwisko, imię i adres wpłacającego

Telefon Ośrodka Kormoran: 94 354 61 82 lub 94 352 34 52 wew. 400

2021.11.16

Udział w uroczystościach Dnia Niepodległości

Jak co roku przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie wzięli udział w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Niepodległości. Po uroczystej mszy świętej, nasi reprezentanci złożyli wiązankę kwiatów w barwach narodowych po Pomnikiem Patriotom Polskich. W tym roku nasze Stowarzyszenie było reprezentowane przez członków zarządu Alinę Szczerską, Grażynę Stefanowską- Gutowską i Ryszarda Doleckiego.

Józefa Ziemnik

2021.11.15

Spotkanie robocze w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej

Przedstawiciele Zarządu UTW w Nysie i chętni liderzy mieli możliwość uczestniczyć w niezwykle ciekawym spotkaniu. W środę 10 listopada skorzystaliśmy z zaproszenia Pana Aleksandra Bugli Dyrektora Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Nysie.
W bardzo nowoczesnym obiekcie wybudowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych zostaliśmy przyjęci serdecznie. Podczas spotkania Pan Dyrektor opowiedział o celach i sposobach działań skierowanych do tej grupy osób ale też przedstawił plany związane z opieką nad osobami starszymi. Po rozmowach w gabinecie, pokazano nam warsztaty w których akurat odbywały się zajęcia.
Zobaczyliśmy, że w świetnie wyposażonych warsztatach stolarskich, rękodzieła, krawieckich, czy informatycznych, osoby niepełnosprawne mogą wykonywać różne prace. W trakcie zwiedzania mogliśmy porozmawiać i z uczestnikami i z pracownikami ośrodka.
Okazuje się, że niektóre działania moglibyśmy wykonywać we współpracy, my seniorzy i grupa uczestników zajęć w ZAZ-ie. Ustaliliśmy, że to spotkanie będzie początkiem dalszej współpracy pomiędzy naszymi stowarzyszeniami.

Józefa Ziemnik

2021.11.12

Wystawa poplenerowa

5 listopada w Bibliotece Miejskiej została otwarta wystawa poplenerowa uczestniczek warsztatów malarskich przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie.
W sierpniu w Romanówce w Kotlinie Kłodzkiej odbył się plener malarski pt. Malarstwo jako redukcja stresu i rozwijanie intuicji. Były to warsztaty Vedic Art, które poprowadziła licencjonowana nauczycielka tej metody Pani Karolina Michalak.
Autorem Vedic Art jest szwedzki malarz Curt Kälman, pracował nad tym 14 lat, Ostateczna wersja powstała w 1988 roku. Metoda ta nie uczy technik malarskich ani sposobów odwzorowania otaczającej natury. Istotny jest sam proces twórczy.
Malowanie jest spontaniczne, ekspresyjne i intuicyjne. Powstające obrazy wyrażają wnętrze twórcy, kolory duszy. Przez cztery dni uczestniczki pleneru intensywnie i w skupieniu pracowały malując w sumie po 12 obrazów według 17 zasad Vedic Art. Spontanicznie dobierały kolory nadając kształty i faktury, bez stresu, że to będzie oceniane. Efektem tego pleneru są prace prezentowane na wystawie, które autorki wybrały według uznania. Oprócz kompozycji Vedic Art na wystawie pokazano również obrazy, które powstały w ostatnim okresie w pracowni. Wystawa jest więc zróżnicowana i interesująca.
Zachęcamy do jej obejrzenia, będzie dostępna do 6 grudnia w czytelni czasopism Biblioteki Miejskiej. Na zakończenie wernisażu odbyła się loteria prac uczestniczek specjalnie przekazanych na ten cel. W wystawie udział wzięły: Hanna Bień, Krystyna Berbeć, Regina Górecka, Barbara Hanus, Danuta Jakubowska, Janina Nanik, Magdalena Kiszczak, Jolanta Kowalczyk, Barbara Madera, Celina Małysiak, Maria Olaniszyn, Halina Prus, Józefa Sadowska, Anna Skubińska oraz prowadzące warsztaty malarskie Jadwiga Krawczyk - autorka projektu i Katarzyna Romanowska.

Projekt wspólfinansowany ze środków Gminy Nysa.

Katarzyna Romanowska

2021.11.02

Zabawa Andrzejkowa

25 listopada 2021 roku odbędzie się zabawa w restauracji "Kaśka" w godzinach 17 - 23. Koszt 60 zł od słuchacza UTW, pozostali 80 zł. Wpłaty proszę dokonywać internetowo do 18 listopada po wcześniejszym zgłoszeniu pod numerem 733 734 745.
Serdecznie zapraszamy

Urszula Barbara Struś

2021.11.01

Seans filmowy - 8 listopada 2021r.

8 listopada 2021 roku o godzinie 13:30 odbędzie się projekcja filmu Moje wspaniałe życie. Jest to dodatkowy seans w listopadzie.
Zapraszamy.

Urszula Barbara Struś

2021.11.01

Jesienna zaduma

A na polach już jesień
Co nam jutro przyniesie?
Garść orzechów
Kosz grzybów
Kiść winogron
Krzak głogu

Babie lato się skrada
Liście szepczą czerwienią
A za chwilę na cmentarz
biały kwiat zaniesiemy

Gdzie smutek i zaduma
przy grobach się rozsiadły
i zapalają znicze
pilnując swoich zmarłych

A na polach już jesień
Co nam jutro przyniesie?

Krystyna Wawrzkiewicz

2021.10.24

Zaproszenie na wernisaż

Zapraszamy na wernisaż prac wykonanych przez nasze koleżanki podczas warsztatów malarskich, w ramach projektu pn. "Malarstwo jako redukcja stresu i rozwijanie intuicji". Wystawa poplenerowa przedstawiająca barwy natury i nie tylko, odbędzie się w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nysie. Wernisaż odbędzie się 5 listopada 2021 roku o godzinie 17:00, a prace będzie można oglądać do 15 grudnia.

Projekt współfinansowany jest przez Gminę Nysa.

Koordynator projektu Jadwiga Krawczyk

2021.10.22

Wyjazdy na koncerty

W związku z ogromnym zainteresowaniem wyjazdami na koncerty, w imieniu Zarządu informuję:
Przypominam, że na koncert "Straszny Dwór" - wyjazd 11.XII. 2021 r. kwotę 59 zł. Za bilet należy wpłacić do 10 listopada br.

Ponadto organizujemy kolejne koncerty:

 1. Gala Noworoczna "Zemsta Nietoperza" w Filharmonii Opolskiej 7.I.2022 r. (piątek) godz. 19.00 bilety w cenie 89 zł lub 99 zł + 15 zł transport. Wpłaty do 25.XI br.
 2. Walentynkowy Koncert Muzyki Filmowej w Filharmonii Opolskiej 20.02.2022 r. (niedziela) godz. 18.00, bilety w cenie 79 zł + 15 zł transport. Wpłaty do 25.XI br.
 3. Mistrzowie muzyki krajobrazowej (koncert skrzypcowy J.S. Bacha i muzyki filmowej Wojciecha Kilara) Orkiestra Filharmonii Narodowej w Katowicach 7.III.2022 r. (poniedziałek) godz. 20.00 bilety w cenie 70 zł lub 100 zł + transport 30 zł. Wpłaty do 30.XI. br.
Prosimy o wpisanie się na listy dostępne w sali 3F podczas dyżurów i dopiero po wpisie, o dokonanie wpłaty na konto z dopiskiem na jaki koncert.

Ponadto przypominam, że w ostatni poniedziałek miesiąca, zawsze o godzinie 10.30 jest seans w kinie przy ul. Lompy. W najbliższy poniedziałek czyli 25. X. wyświetlony będzie film "Wesele" w reżyserii Wojciecha Smarzewskiego, bilety po 12. zł.

Józefa Ziemnik

2021.10.21

Komunikat Zarządu

W imieniu Zarządu UTW informuję, że:

 1. Od listopada wznawiamy stałe dyżury członków zarządu, w każdą środę i czwartek w godzinach od 9.00 do 11.00 w sali nr 3 ul. Armii Krajowej 21.
 2. Wszystkie osoby, które wpisały się na listę na wyjazd do Filharmonii Opolskiej na operę " Straszny Dwór" w dniu 11. XII. 2021 r. proszone są o wpłatę 59.00 zł. za bilety. Wpłata musi być dokonana do 10 listopada br. na konto UTW ( BS Otmuchów 54 8872 1026 0031 5478 2000 0010) lub w biurze podczas listopadowych dyżurów.
 3. Jednocześnie przypominam, że na wszystkie wpłaty dokonywane w biurze, należy mieć dokładnie wyliczone pieniądze.

Józefa Ziemnik

2021.10.18

Turnus rehabilitacyjny w Kudowie - Zdroju

Grupa 21 słuchaczy UTW z Nysy w dniach od 1 do 15 października 2021 roku przebywała w Kudowie - Zdroju na bardzo udanym i pełnym wrażeń turnusie rehabilitacyjno – wypoczynkowym w Domu Wczasowym Halka.
Już w pierwszym dniu pobytu członkowie zespołu SENIORSZOK wystąpili podczas inauguracji roku akademickiego UTW w Kudowie - Zdroju. Nasi słuchacze zostali zaproszeni, aby zaprezentować opracowane układy taneczne na scenie Domu Kultury. Ponadto mała grupa reprezentująca chór nyskiego UTW zaśpiewała GAUDEAMUS. Występy obu artystycznych grup zostały ciepło przyjęte i nagrodzone gromkimi brawami. Niezwykle ciekawym wydarzeniem podczas inauguracji było spotkanie ze znanym artystą Leszkiem Długoszem wywodzącym się z krakowskiej " Piwnicy pod Baranami". Zwieńczeniem tego spotkania było wykonanie piosenki pt."Nie potrzebna droga" naszej koleżanki Haliny Prus z tym znakomitym artystą. Całe spotkania skończyło się w przyjemnej atmosferze z planami na przyszłość.
Dbałość organizatorów ośrodka o nas sprawiła, że pobyt na kuracji był bardzo przyjemny i pozwolił nabrać sił do dalszego funkcjonowania każdego z nas. Piękna pogoda sprzyjała wycieczkom i wędrówkom po okolicy. Dzięki zorganizowanej przejażdżce z przewodnikiem po Kudowie Zdrój poznaliśmy historię tego kurortu. W skansenie w Pstrążnej wspaniały gawędziarz Bronisław MJ Kamiński przybliżył nam historię Ziemi Kłodzkiej na przestrzeni wieków aż po współczesność. Podczas spotkań towarzyskich mogliśmy realizować swoje hobby – dla jednych był to taniec, dla innych śpiew, a jeszcze inni umilali sobie czas grając w różne gry planszowe. Rozmowom nie było końca dzięki czemu wzmocniliśmy więzi interpersonalne w grupie i mogliśmy dzielić się wrażeniami minionego dnia. 2 tygodnie minęły bardzo szybko ale wspomnienia utrwalone na zdjęciach pozostaną z nami na długi czas.
Serdecznie dziękujemy Członkom Zarządu UTW w Nysie za świetną organizację naszego wypoczynku, miłą i staranną opiekę nad każdym z nas. Życzymy Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy, a także wielu sukcesów i aby w dalszym ciągu udawało się utrzymywać tak wysoki poziom wszystkich organizowanych imprez. Wdzięczni słuchacze - uczestnicy wypoczynku w Kudowie Zdroju.

Irena Sosulska

2021.10.13

Wyjazd do Filharmonii

Organizowany jest wyjazd do Filharmonii Opolskiej na Operę Stanisława Moniuszki pt. "Straszny Dwór". Spektakl o godzinie 18.00, 11 grudnia 2021 roku. Cena biletu 59 złotych (koszt transportu autobusem będzie pokryty ze składek członkowskich)
Zapisy w biurze UTW, podczas dyżuru.
O dokładnej godzinie wyjazdu poinformujemy wkrótce.

2021.10.06

Wyjazd do Krynicy Morskiej

W dniach 16-28 maja 2022 roku organizowany jest wyjazd na wczasy do Krynicy Morskiej.
Cena za pobyt 1560 zł +transport z Nysy i powrót w cenie 200 zł.
Zapisy i informacje pod numerem 733 734 745

Urszula Barbara Struś

2021.10.05

Zlot dziennikarzy Radia SoVo

Pomiędzy 23 - 25 września 2021 roku odbył się zlot dziennikarzy internetowego Radia SoVo, w którym wzięło udział 15 oddziałów senioralnych ( w tym zespół radiowy UTW z Nysy) oraz 15 grup osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szkolenie miało miejsce w Falentach pod Warszawą.
Uczestniczyliśmy w różnorodnych zajęciach, dzięki którym zdobyliśmy nowe doświadczenia.
Efektem warsztatu technik dziennikarskich była wspólnie zrealizowana audycja pt. " Hobby w czasach pandemii", którą można obejrzeć na stronie www.radiosovo.pl Wyjechaliśmy bogatsi w umiejętności i wiedzę, którą będziemy na bieżąco wykorzystywać przy tworzeniu audycji z życia seniorów z nyskiego UTW.

Barbara Mocko

2021.10.04

Zmiana terminu wykładu

Szanowni słuchacze UTW w Nysie, informuję, że wykład Pani dr Małgorzaty Radziewicz z przyczyn niezależnych, nie może się odbyć 20 października i jest przeniesiony na poniedziałek tj. 18 października 2021 roku na godzinę 11. Temat i miejsce  ( NDK) pozostaje bez zmiany. 

Z pozdrowieniami - Józefa Ziemnik

2021.10.01

Tak się bawi Nyskie UTW

W ostatni wrześniowy  dzień, seniorzy z Nyskiego UTW bawili się w lokalu. Ponad 70-cio osobowa grupa studentów -seniorów spotkała się na kolejnej już w tym roku zabawie integracyjnej. Do tańca przygrywał zaprzyjaźniony już z nami Zespół Tandem, a nad całością czuwała jak zawsze, organizatorka czyli wiceprezes naszego UTW Pani Urszula Barbara Struś. 

Seniorzy, po długim okresie izolacji, spragnieni są spotkań, rozmów oraz  wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na różnorodne tematy. Zawsze w grupie jest raźniej, a wymiana poglądów powoduje zmniejszenie objaw samotności i niepewności co do dalszych dni. 

Nawet jak muzyka przestała już grać, niektórym uczestnikom, nie chciało się wracać do domu. Liczymy wszyscy na to, że sytuacja będzie stabilna i w powrocie do normalnych zajęć nic nam nie przeszkodzi.  

Józefa Ziemnik

2021.09.29

Informacja dla osób wyjeżdżających na turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy do Kołobrzegu do Ośrodka "Kormoran" 15 - 28. 10. 2021

I Propozycja dojazdu
a) pociągiem:
6:10 Nysa - Opole (przyjazd 7:31 - regio)
8:25 Opole (peron II) - Kołobrzeg (przyjazd 15:41 - intercity)
Proszę pamiętać, że macie Państwo zniżkę na bilet 30%.
b) osoby dojeżdżające własnym samochodem mają zapewniony parking na terenie ośrodka.

II Warunkiem przyjęcia, w związku z pandemią, jest posiadanie certyfikatu szczepienia, więc proszę go zabrać ze sobą, zaś osoby niezaszczepione muszą mieć test wykonany 4 dni przed wyjazdem.

III Na terenie ośrodka obowiązują maseczki, dezynfekcja i dystans.

IV Turnus rozpoczyna się śniadaniem 15.10.2021r., a kończy kolacją 28.10.2021r.

Proszę więc zabrać ze sobą prowiant na kolację 14.10.2021r.

Danuta Podgórni

2021.09.28

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Zarząd UTW informuje, że:
I. Składki członkowskie i wpisowe należy uiszczać poprzez internet ( nr konta 54 8872 1026 0031 5478 2000 0010) lub u Pani Iwony Podpory w sekretariacie pok. nr 5 przy ul. Armii Krajowej 21 codziennie. Prosimy o przygotowanie dokładnie odliczonej kwoty tj. 20 zł. wpisowe i 45 zł. składka członkowska.

II. Od 4 do 29 października w godzinach od 9 do 11 w sali nr 3 będą dyżurować członkowie Zarządu UTW. Będzie można wpisać się na listy zajęć i uzyskać aktualne informacje organizacyjne.

II. W październiku będą
1.kontynuowane wykłady, zawsze od godziny 11.20 i tak:
    6. X. "Zapomniane kobiety sztuki cz. I." - dr Małgorzata Radziewicz w Nyskom Domu Kultury     13. X. " Elementy dzieła muzycznego"- dr Piotr Furtas, sala 101A budynek PWSZ ul. Chodowieckiego 20. X. " Zapomniane kobiety sztuki cz. II"- dr Małgorzata Radziewicz w Nyskim Domu Kultury     27. X. " Czy współczesny człowiek jest bezpieczny?"- dr Tadeusz Iwanek sala 101 A budynek PWSZ ul. Chodowieckiego
2. Konwersacje z jęz. rosyjskiego - mgr Jagoda Forysiak, czwartki (od 21.X.) godz. 13.00 do 14.00, sala 107 F budynek PWSZ ul. Armii Krajowej 21
3. Język angielski ( zajęcia odpłatne)- mgr Irena Piotrowska , poniedziałki (od 11. X.) - sala 107 F ul. A. Krajowej 21
- grupa początkowa godz. 8.30 do 10.00
- grupa średniozaawansowana godz. 10.15 do 11.45
-grupa zaawansowana godz. 12 do 13.45
4. Konwersacje z języka francuskiego - mgr Danuta Błaszczuk, środy ( od 6.X.) godz. 9.30 do 11.00 sala 107 F ul. A. Krajowej 21
5. Zajęcia rekreacyjno-sportowe - mgr Ryszard Rogowski, wtorki i czwartki ( od 5.X.) godz. 16.30 do 17.30. sala gimnastyczna w Carolinum
6. Tai-chi (odpłatnie) - dr Roman Szop, środy ( od 6. X. ) godz. 16.30 do 17.30 sala gimn. w Carolinum
7. Gimnastyka w wodzie ( odpłatnie ) teraz tylko te osoby, które rozpoczęły zajęcia w ubiegłym roku akademickim i nie mogły ich zakończyć, poniedziałki godz. 15 do 15.45 Basen przy ul. Piłsudskiego
8. Warsztaty malarskie - mgr Katarzyna Romanowska i mgr Jadwiga Krawczyk wtorki ( od 5.X.) godz. 15.00 do 17.45. sala 14G budynek PWSZ ul. Obrońców Tobruku 5
9. Informatyka dla zaawansowanych - mgr Marek Flakowski poniedziałki ( od 11.X. ). godz. 13.00 do 14.00, sala13 C, budynek PWSZ ul. Obrońców Tobruku 5
10. Warsztaty teatralne - mgr Michalina Danuta Podgórni wtorki ( od . 5.X.) godz. 10.00 do 12.50 sala 107 F ul. A. Krajowej 21
11. Gimnastyka w basenie ( odpłatnie) - mgr Grzegorz Polakowski ( od 21.X i 22.X. ) jedna grupa w czwartki godz. 10.30 do 11.20 , druga grupa w piątki godz. 9.40 do 10.25 basen przy Zespole Placówek Specjalnych ul. Grodkowska 54
12. Brydż - Romuald Dąbrowski we wtorki i piątki godz. 10.00 do 12.00 w kawiarence " Foyer" przy Nyskim Domu Kultury ul. Wałowa
13. Klub literacki - mgr Michalina Danuta Podgórni , w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca ( od 4.X.) godz. 11.00 do 13. sala 3F ul. A. Krajowej 21
14. Klub dyskusyjny po projekcie filmowym w kinie - mgr Irena Sosulska i mgr Michalina Danuta Podgórni w każdy czwarty poniedziałek miesiaca ( od 24.X.)kawiarenka w Kinie
15. Klub rękodzieła - inż. Ewa Morel, Janina Chadryś - w każdy drugi poniedziałek miesiąca (od 11. X.) godz. 11.00 do 13.00 sala 3 F ul. A. Krajowej 21

Dokładne informacje o pozostałych zajęciach będą przekazywane na bieżąco na stronie UTW oraz na tablicy ogłoszeń w biurze, w miarę ostatecznego ustalenia wszystkich szczegółów. Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wymogów sanitarnych.

Józefa Ziemnik (tel. 531 020 887)

2021.09.27

WYKŁAD 29 września 2021r

Serdecznie zapraszamy na kolejny w tym roku wykład, który odbędzie się o godz. 11.20, 29 września 2021 roku, w sali 101 A, w budynku PWSZ ul. Chodowieckiego. Tym razem temat "Sposób żywienia, a zdrowie seniorów" przedstawi nam prof. dr hab. n. med. i nauk o zdrowiu Elżbieta Grochowska - Niedworok.

Józefa Ziemnik

2021.09.22

Zaproszenie na Operetkę na WYNOS!

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Operetka Wrocławska serdecznie zaprasza na wydarzenia pt. "Operetka na WYNOS!", które odbędą się w dniach 2 i 3 października 2021 miejscowościach Województwa Opolskiego: Głubczycach, Prudniku, Namysłowie, Brzegu i Niemodlinie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego.
MATERIAŁY PRASOWE
Link do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/4RucZRvns

2021.09.20

Igrzyska seniorów w Ziębicach

Po rocznej przerwie seniorzy (55+)z Dolnego Śląska i nie tylko ponownie spotkają się na Igrzyskach Sportowych Seniorów w Ziębicach. Ich organizator, Fundacja „Teraz Ziębice”, zaplanowała to wydarzenie na 18-19 września 2021 roku. Naszej drużyny nie mogło oczywiście zabraknąć.
W pierwszym dniu igrzysk został rozegrany brydż. nasi słuchacze zajęli 6 i 7 miejsce. Kolejny dzień to zawody sportowe, m.in: lekkoatletyka, piłka nożna, siatkówka, bule, tenis ziemny. Zawodnicy mogli wybrać jedną dziedzinę. Nasi panowie rewelacyjnie się spisali, Adam Raczek i Ryszard Rogowski zajęli 2 i 3 miejsce w lekkoatletyce, a Wiesław Cieleń 1 miejsce w piłce nożnej.
Przed ogłoszeniem wyników wystąpiły seniorskie zespoły taneczne z Wrocławia i Ząbkowic.

Urszula Barbara Struś

2021.09.17

Inauguracja roku akademickiego 2021//2022

14 września 2021 roku słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli w INAUGURACJI kolejnego roku akademickiego. Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Andrzej Kruczkiewicz, Wiceburmistrz Marek Rymarz, dr Tomasz Drewniak, dr Piotr Bernat, a także delegacje z zaprzyjaźnionych uniwersytetów: z Nowej Rudy, Korfantowa, Paczkowa i Prudnika.

Chór prowadzony przez Ewę Wróblewską rozpoczął uroczystość utworem Gaudeamus, następnie głos zabrali zaproszeni goście. Pełnomocnik z ramienia PWSZ d/s UTW pan dr Piotr Bernat otrzymał z rąk pań Danuty Podgórni i Józefy Ziemnik Akt nadania tytułu Honorowego Członka UTW. Wykład dotyczący aktywności ruchowej seniorów poprowadziła pani dr Bożena Królikowska wykładowca na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Na zakończenie wystąpił zespół taneczny SENIORSZOK.

Urszula Barbara Struś

2021.09.21

Ogólnopolski Biuletyn UTW 3/2021

Szanowni Państwo,
z radością przesyłamy najnowszy Ogólnopolski Biuletyn UTW.
Znajdziecie w nim Państwo artykuły takie jak m.in.:

Życzymy miłej lektury!

2021.09.21

Zaproszenie na wykład

Szanowni słuchacze nyskiego UTW, w nawiązaniu do wcześniejszych informacji zapraszamy na wykłady w nowym roku akademickim,. Już 22 września, tradycyjnie o godz. 11.20 w sali 101 A w budynku PWSZ na ul. Chodowieckiego wykład z psychologii, na temat " Jak w wieku emerytalnym nie dać się depresji?" przeprowadzi pani psycholog Elżbieta Chudy.
Równocześnie przypominam, że kolejny wykład odbędzie się 29 września też o godz. 11.20 w sali 101 A ul. Chodowieckiego i będzie związany z pielęgniarstwem (dokładny temat jest ustalany).

Serdecznie zapraszam
Józefa Ziemnik

2021.09.17

Zabawa integracyjna

Zapraszam na zabawę integracyjną 29 września 2021 r. w godzinach 17-23 w restauracji Kaśka w Nysie ul. Mickiewicza 25.
Konsumpcja 50 zł wpłacana na konto UTW.
Dodatkowe informacje 733 734 745

Urszula Barbara Struś

2021.09.16

Informacja w sprawie miejsca i terminu rozpoczęcia zajęć teatralnych

W związku z realizacją zadania pt. „Magia teatru” współfinansowanego przez Gminę Nysa, informujemy Uczestników projektu, że zajęcia warsztatowe rozpoczną się w dniu 21.09.2021r o godzinie 10:00

Zajęcia będą się odbywać w budynku PWSZ W Nysie przy ul. Armii Krajowej 21 – pierwsze spotkanie sala Nr 3, prowadzone będą w godzinach 10:00 - 13:00

(Numer Sali, w której będą przeprowadzane zajęcia zostanie podany na pierwszym spotkaniu)

Zajęcia będzie prowadzić mgr Pani Danuta Michalina Podgórni

2021.09.10

Ogłoszenie o naborze

W związku z przystąpieniem przez Stowarzyszenie Rozwoju UTW im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie do realizacji zadania publicznego, pt. „Magia teatru” dofinansowanego ze środków Gminy Nysa ogłasza się nabór chętnych do udziału w warsztatach teatralnych, których efektem końcowym będzie przygotowane widowisko pt. „A życie się toczy”.

Nabór prowadzony będzie w dniach od 10 do 20 września 2021r. w godzinach od 10:00 do 13:00.

Osoby chętne proszone są o zadeklarowanie chęci udziału w powyższym projekcie telefonicznie. Zgłoszenia przyjmuje Pani Danuta Michalina Podgórni, tel. 669 375 054

2021.09.10

Wycieczka na Jurę Krakowsko-Częstochowską

Przez trzy dni, od 7 do 9 września 2021 r. nyscy słuchacze z UTW brali udział w wycieczce. Tym razem zwiedzaliśmy najciekawsze miejsca na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej.
Były to zamki i ruiny zamków w Pilczy, Bobolinie, Pieskowej Skale, Ogrodzieńcu i Olsztynie. Oprócz tego mogliśmy zobaczyć kościół na wodzie w Ojcowie, wędrowaliśmy ścieżkami wzdłuż Doliny Prądnika. Na Pustyni Błędowskiej mieliśmy okazję zobaczyć skoki spadochronowe w wykonaniu jednostki wojskowej. Spacerowaliśmy leśnymi ścieżkami po okolicy Złotego Potoku, w którym byliśmy zakwaterowani.
Przez te wszystkie dni dopisała nam pogoda, mogliśmy słuchać ciekawych opowieści naszego przewodnika, a wieczory spędzaliśmy przy ognisku i piekliśmy kiełbaski. Był to czas spędzony na intensywnym poznawaniu historii i zabytków Jury, a co najważniejsze słuchacze UTW mogli ponownie się spotkać i wspólnie spędzić czas. Już planujemy kolejne spotkania i wyjazdy.

Józefa Ziemnik

2021.09.07

Aktywna sobota

W pierwszą sobotę września, kilkunastoosobowa grupa seniorów z nyskiego UTW spędziła bardzo aktywnie. Wzięliśmy udział w IV spływie kajakowym "Trendy senior" zorganizowanym przez Kozielskie UTW. Jak zawsze organizatorzy zadbali nie tylko o bezpieczeństwo płynących ( a była to bardzo liczna grupa, bo płynęło ponad 30 kajaków), ale też i o inne atrakcje.

Było coś dla ciała i dla ducha. Swoje tańce i przyśpiewki zaprezentował zespół ludowy Komorno. Spotkanie było też okazją do rozmów i wymiany poglądów, do żartów i nawet tańców. W wydarzeniu wzięło udział ponad 150-ciu seniorów z kilku UTW oraz seniorzy z Czech.

Józefa Ziemnik

2021.09.02

Szkolimy się podczas pleneru

W dniach 23-27 sierpnia 10 słuchaczek naszego Uniwersytetu wzięło udział w warsztatach malarskich i kursie malarstwa intuicyjnego wg metody Vedic Art Kurta Kallmana. Zajęcia odbyły się we wsi Romanowo w Kotlinie Kłodzkiej, a prowadziła je nauczycielka tej metody Vedic Art pani Karolina Michalak.
Warsztaty i kurs odbyły się w ramach projektu: "Malarstwo jako redukcja stresu i rozwijanie intuicji" dofinansowanego ze środków Gminy Nysa, oraz UTW Nysa. Zwieńczeniem projektu czyli obrazów namalowanych podczas warsztatów, będzie wystawa w Miejskiej Bibliotece w Nysie, na przełomie listopada i grudnia.

Jadwiga Krawczyk


Rok Akademicki 2020 / 2021


Aktualności

2021.09.01

Informacja dot. Projektu „Magia teatru”

Stowarzyszenie Rozwoju UTW im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie przystąpił do realizacji zadania publicznego pt. „Magia teatru”  dofinansowanego ze środków Gminy Nysa

W ramach zadania przeprowadzone zostaną warsztaty teatralne, których efektem końcowym będzie prezentacja na małej scenie w NDK lub auli w PWSZ w Nysie nabytych przez uczestników umiejętności - widowisko pt. „A życie się toczy”.

Głównym celem projektu jest przeszkolenie uczestników zadania z zakresu teatrologii (grupa słuchaczy UTW do 15 osób), na poziomie pozwalającym na swobodną prezentację nabytych umiejętności na scenie.

Do prezentacji na scenie włączy się chór działający przy UTW.

Zadanie publiczne realizowane jest w okresie od IX do XI 2021 roku.

Warsztaty teatralne przeprowadzi: 

Scenariusz widowiska opracuje:

Chór działający przy UTW -  poprowadzi:

Nadzór finansowy oraz rozliczenie finansowe zadania prowadzić będzie:

Koordynatorem projektu jest:

2021.09.01

Zaproszenie do NDK

Szanowni słuchacze UTW w Nysie. Nyski Dom Kultury zaprasza na ciekawe wydarzenie, spotkanie z podróżniczką i pisarką Panią Ewą Kassalą. W programie również inne atrakcje.
Zapraszam i serdecznie pozdrawiam.

Józefa Ziemnik

2021.08.27

Wycieczka Jura Krakowsko- Częstochowska

Wyjazd na wycieczkę :
7 września 2021r. godz. 7:00
Miejsce wyjazdu: parking - stadion ul Kraszewskiego
Proszę o drugą wpłatę 200 zł do końca sierpnia.

Urszula Barbara Struś

2021.08.20

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

W imieniu Zarządu SR UTW w Nysie serdecznie zapraszam wszystkich studentów naszego uniwersytetu na uroczystą inaugurację nowego roku akademickiego. Uroczystość odbędzie się 14 września 2021 roku o godz. 11 w dużej sali Nyskiego Domu Kultury. Ze względu na panujące jeszcze warunki epidemiczne, proszę o dostosowanie się do aktualnych obostrzeń.

Józefa Ziemnik

2021.08.16

2021.08.13

Szanowni słuchacze UTW w Nysie

Trwają jeszcze wakacje. To czas spędzany często wśród przyjaciół i znajomych. Długie i ciepłe dni sprzyjają też spacerom i spotkaniom towarzyskim poza domem. Jeśli pragniecie spotkać się w miejscu spokojnym, wśród życzliwych ludzi to w imieniu pracowników Nyskiego Domu Kultury zapraszam do KAWIARENKI TEATRALNEJ.

Kawiarenka, do której wchodzimy od strony ul. Wałowej, otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15. Oprócz wygodnych foteli, przyjemnej atmosfery i możliwości zakupu napojów, można obejrzeć wystawy czasowe.

Jestem przekonana, że ten lokal może się stać stałym miejscem spotkań seniorów.

Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy UTW w Nysie
Józefa Ziemnik

2021.08.12

Warsztaty dla seniorów

25 sierpnia o godzinie 11 odbędą się warsztaty dla seniorów Internet dla rozrywki i rozwijania relacji

Spotkanie składa się z dynamicznej prezentacji prowadzonej przez trenera oraz sesji pytań i odpowiedzi od uczestników (można je zgłaszać w trakcie części wspólnej jak również zadać trenerowi indywidualnie na koniec spotkania).

Uczestnicy dowiedzą się, za pomocą jakich aplikacji i serwisów internetowych odtwarzać w internecie treści telewizyjne i radiowe, w tym premierowe filmy i seriale oraz słuchowiska i koncerty. Poznają narzędzia pozwalające uczestniczyć w kulturze online tj. brać udział na żywo w przedstawieniach teatralnych czy operowych, uczestniczyć w spotkaniach z twórcami, czytać prasę. Dowiedzą się również w jaki sposób pobierać i czytać na swoim urządzeniu książki, uczestniczyć w kursach edukacyjnych czy grupach zainteresowań. Pokażemy, jak słuchać audycji jedynego w Polsce radia tworzonego przez osoby starsze „Radia SoVo”. Zaprezentujemy również osobom uczestniczącym różne aplikacje społecznościowe pozwalające komunikować się ze znajomymi oraz zupełnie nowymi osobami. Pokażemy bezpieczne i proste serwisy do wyszukiwania sympatii, strony gdzie można rozwijać swoje hobby, serwisy do planowania podróży. Zaprezentujemy w jaki sposób, za pomocą kilku kliknięć, nawiązać połączenie dźwiękowe i video z bliskimi osobami.

Zapraszamy

Miejsce: Nysa ul.Chodowieckiego 4 - budynek PWSZ Nysa
Zgłoszenie telefoniczne: 733 734 745 lub 605 516 416

2021.08.05

Szanowni Państwo.

Nyskie Muzeum Powiatowe zaprasza do udziału w kolejnym artystycznym wydarzeniu.
Więcej szczegółów na umieszczonym plakacie.

2021.08.05

Newsletter numer 14

Szanowni Państwo,
zachęcamy do zapoznania się z kolejnym 14 numerem Newslettera, który tworzymy we współpracy z Adamed Pharma SA oraz Polskimi Zakładami Zielarskimi Herbapol SA w Poznaniu.
Przeczytacie Państwo o wielu ciekawostkach z zakresu zdrowia a także technologii w służbie seniorom.

Zapraszamy do lektury a także rozpowszechniania newslettera wśród znajomych, poprzez strony internetowe.

Newsletter numer 14.pdf

2021.07.26

Ogólnopolski Biuletyn UTW 2/2021.

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że opracowany został kolejny numer Ogólnopolskiego Biuletynu UTW 2/2021.

Zachęcamy do zapoznania się z nim. Przeczytacie Państwo artykuły m.in. takie jak:

Ogólnopolski Biuletyn UTW 2/2021.pdf

2021.07.16

Radio Sovo

W ostatnim roku akademickim wiele działań nie mogło być zrealizowanych ze względu na sytuację epidemiologiczną. Niemniej jednak w miarę możliwości staraliśmy się wdrażać nowe inicjatywy. Jedną z nich jest powołanie zespołu redakcyjnego internetowego Radia Sovo Oddział w Nysie. Zachęcamy słuchaczy do zainteresowania się strona radiosovo.pl gdzie znajduje się już pierwsza audycja "15 lipca Dzień bez telefonu”, którą przygotował nasz zespół.

2021.07.16

Spływ Kajakowy – Trendy Senior poświęcony 100-leciu Powstańców Śląskich

Termin spływu – 4.09.2021r. (sobota) w Kędzierzynie-Koźlu
Wpisowe 40 zł dla uczestniczących w spływie, pozostali 25 zł
Chętnych zapraszam do zapisu do 20 lipca 2021 pod numerami
733 734 745 oraz 605516416

2021.07.13

Wakacje z NDK

Serdecznie zapraszamy na wakacyjne wydarzenia! 

Lipiec:
18 lipca godz. 18.00 – Zespół Pio Mar, Plac Paderewskiego, wstęp wolny
24 lipca godz. 20.30 – koncert Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej, Bastion św. Jadwigi, wstęp wolny
25 lipca godz. 18.00 – Duet jazzowy, Plac Paderewskiego, wstęp wolny
30 lipca godz. 18.00 – Nyski Salon Literacki "PROWOKACJE" Świderska Ossolińskiemu w/brew, Ossoliński Świderskiej we fryz, Plac Paderewskiego, wstęp wolny 

Sierpień:
1 sierpnia godz. 17.00 - koncert Morowe Panny, godz. 18.00 koncert plenerowy Plac Paderewskiego, wstęp wolny
8 sierpnia godz. 18.00 koncert Plac Paderewskiego, wstęp wolny
14 sierpnia – otwarcie nowej Multimedialnej Trasy Turystycznej w zabytkowych korytarzach w Bastionie św. Jadwigi 15 sierpnia – Bieg Tropem Wilczym z licznymi imprezami towarzyszącymi –1963 m - dystans symboliczny, 5 km, 10 km, start i meta Fort II, zapisy na www.ndk.nysa.pl, wpisowe 50 zł, start godz. 12.00, imprezy towarzyszące do godz. 21.00
20 sierpnia godz. 18.00 – Nyski Salon Literacki, Nyska Noc Poetów, Bastion św. Jadwigi, wstęp wolny
21 sierpnia – koncert „Stare Dobre Małżeństwo”, godz. 18.00, bilety 80 zł, NDK
22 sierpnia – Spektakl „Rubinowe Gody”, godz. 16.00 i 19.00, bilety 75 zł parter, 65 zł balkon, NDK
22 sierpnia godz. 18.00- koncert Plac Paderewskiego, wstęp wolny
29 sierpnia godz. 18.00 - koncert Plac Paderewskiego, wstęp wolny

2021.07.06

Koleżanki i Koledzy z UTW w Nysie

W imieniu Zarządu UTW proszę o opłacenie zaległych składek członkowskich. Przypominam, że na podstawie par. 14, pkt. 5. i par. 17, pkt. 3d zarząd skreśla osoby z listy członków Stowarzyszenia, ponadto dofinansowane ze składek mogą być tylko osoby, które wywiązują się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

Jednocześnie informuję, że można już dokonywać wpłat gotówkowych ( 45 zł za semestr) w sekretariacie w budynku ul. Armii Krajowej 21, pokój nr. 5 lub na konto Stowarzyszenia BS Otmuchów 54 8872 1026 0031 5478 2000 0010

Serdecznie pozdrawiam - Józefa Ziemnik prezes SR UTW</p>

2021.06.29

Wieczór autorski

Nasza koleżanka Krystyna Wawrzkiewicz-Dąbrowska w ubiegłym roku wydała kolejny tomik poezji pt. "Czas fontanny". Z powodu pandemii w 2020 roku nie mógł się odbyć wieczór autorski promujący ten tomik. Obecnie, przy zdecydowanym poluzowaniu obostrzeń wieczór taki odbył się ... w Ustce, gdzie na wczasach nauczycielskich przebywała Krystyna.

Poniżej prezentujemy wpis do Kroniki Ośrodka ZNP "Delfin", który dokumentuje to wydarzenie. Autorka przeprasza za jakość zaprezentowanych zdjęć i obiecuje spotkanie autorskie dla studentów naszego UTW, gdy tylko nadejdzie odpowiedni czas.

Józefa Ziemnik

2021.06.29

Szanowni Państwo,
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie w ramach programu Szkoła @ktywnego Seniora zaprasza na wakacyjne bezpłatne spotkania, szkolenia online dla seniorów na różnorodne tematy – od komputerowych po krajoznawcze.

Zajęcia odbywają się online z wykorzystaniem programu Zoom, a zgłoszenia chętnych przyjmujemy wyłącznie poprzez formularz dostępny przy opisie każdych zajęć na Seniorzy z Rajskiej.

Osoby biorące udział w szkoleniu powinny posiadać:

 1. Dostęp i podstawową znajomość obsługi komputera i internetu,
 2. Kamerę internetową, mikrofon oraz słuchawki (mogą być wbudowane w laptopa),
 3. Wiek 50+.

W najbliższym czasie odbywają się spotkania na następujące tematy:

Zachęcam do zgłaszania się lub/i rozpowszechnienia tej informacji wśród zainteresowanych. Informacje o innych zajęciach znajdują się na Seniorzy z Rajskiej

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

2021.06.25

Malarstwo jako redukcja stresu i rozwijanie intuicji

W miesiącu czerwcu rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Malarstwo jako redukcja stresu i rozwijanie intuicji”, obecnie trwa nabór uczestników. Zapisy wg kolejności zgłoszeń.

Zadanie będzie realizowane w okresie m-cy czerwiec-listopad, będzie polegało na zorganizowaniu kursu malarstwa intuicyjnego wraz z plenerem malarskim, prowadzonym przez licencjonowaną nauczycielkę metody VedicArt p. Karolinę Michalak.W zadaniu udział weźmie 10 osobowa grupa słuchaczy Uniwesytetu Trzeciego Wieku w Nysie.

Zwieńczeniem zadania będzie wystawa zorganizowana w Bibliotece Miejskiej w Nysie, gdzie zostaną zaprezentowane prace wykonane przez uczestników podczas realizacji projektu. Prace będą prezentowane w okresie II połowa m-ca listopada oraz jeszcze po zakończeniu zadania tj. do poł. m-ca grudnia.

Zapraszamy do udziału.

2021.06.23

Wycieczka na Jurę Krakowsko-Częstochowską

W dniach 7 - 9 września 2021 r. organizowana jest wycieczka na Jurę Krakowsko-Częstochowską. W planie m.in Jaskinia Nietoperzowa, Ojców, Pieskowa Skała, Ogrodzieniec. Zaliczka w kwocie 200 zł wpłacana na konto uniwersytetu po wcześniejszym zgłoszeniu pod numerami telefonów: 733 734 745 lub 605 516 416.
Całkowita koszt wycieczki około 400 zł.
Liczba miejsc ograniczona.
Serdecznie zapraszam.

Urszula Barbara Struś

2021.06.16

Wyjazd na koncert 1 lipca 2021

Zapraszam na koncert, który odbędzie się 1 lipca w amfiteatrze opolskim (m.in zespół Wilki). Koszt, to tylko transport 20 zł. Zgłoszenia pod numerem 733 734 745.
Wyjazd: 1 lipca 2021
Godzina: 17:30
Miejsce zbiórki: stadion
ul. Kraszewskiego.

Urszula Barbara Struś

2021.06.11

23 czerwca spotkanie integracyjne

W imieniu Zarządu UTW serdecznie zapraszam na spotkanie integracyjne przy muzyce na żywo.
Godz. 17-23
Miejsce; Fort Prusy za wieżą ciśnień.
Wpisowe 10 zł
Napoje we własnym zakresie.
Zapisy pod telefonem : 733 734 745

2021.06.10

Muzeum Powiatowe w Nysie zaprasza na następujące wydarzenia muzealne:

25 czerwca (piątek), godz. 19.00, dziedziniec pałacowy
Koncert plenerowy w wykonaniu zespołu „Kuchnia Małgorzaty”, promujący płytę zatytułowaną „Zaśniłam”. Na spotkanie z muzyką „krainy łagodności” zapraszają: Ewa Kubasiewicz (śpiew), Marcin Laksy (instrumenty perkusyjne), Piotr Osiadły, Wojtek Kwieciński i Kuba Kwieciński (gitarzyści). Wstęp bezpłatny!

7 sierpnia (sobota), godz. 18.00, dziedziniec pałacowy
Finisaż wystawy Nyskiej Grupy Artystycznej „31. Salon”. Podczas wydarzenia – koncert oraz losowanie prac artystów biorących udział w wystawie. Prace biorące udział w loterii prezentowane są na stronie internetowej oraz na muzealnym fejsbuku. Losy do kupienia już teraz w kasie muzeum lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cena losu 10 zł.

Wstęp bezpłatny!

2021.06.09

Newsletter nr 13

Szanowni Państwo
niezmiernie nam miło, że możemy po raz kolejny przesłać do Państwa nasz newsletter.
Tworzymy go we współpracy z Adamed Pharma SA, twórcą kampanii Adamed dla Seniora.

2021.06.07

Sezon turystyczny 2021 na UTW rozpoczęty

1-go czerwca 2021 roku słuchacze UTW wyruszyli na pierwszą w tym sezonie wycieczkę do Henrykowa i Wojsławic. Po wielu miesiącach ograniczonych możliwości spotkań "zaprzyjaźniony autobus" z ulubionym kierowcą panem Przemysławem był pełen zadowolonych i uśmiechniętych seniorów.
W klasztorze Cystersów w Henrykowie mieliśmy krótką powtórkę z historii i języka polskiego - tam bowiem można zobaczyć pierwsze zdanie napisane po polsku w Księdze Henrykowskiej. Obiekt ten jest przykładem wykorzystania środków unijnych na ratowanie zabytków.
Następnym etapem wycieczki było Arboretum w Wojsławicach. Mogliśmy podziwiać serię barw różaneczników, azalie i rododendrony były w fazie najpiękniejszego kwitnienia. Spacer alejami ogrodu przyniósł wiele niezapomnianych wrażeń. Zaopatrzeni w wiele ciekawych sadzonek roślin wróciliśmy do Nysy ze śpiewem na ustach. Ciąg dalszy turystycznych atrakcji już niebawem.

Halina Hofman

2021.05.27

Koleżanki i koledzy.
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że wczoraj 26 maja odeszła nasza koleżanka Barbara Rawska, przegrywając trudną walkę z Covidem. Nasza uniwersytecka znajomość rozpoczęła się na warsztatach brydżowych WIST w 2018 r. i kontynuowana była uczestnictwem w wielu zajęciach dydaktycznych i sportowych. Umiejętności i niewątpliwy talent pozwoliły Jej m.in. osiągnąć premiowane miejsce w turnieju brydżowym w Ziębicach.
Basiu - Twojej obecności, życzliwości, ciepła i poczucia humoru będzie nam brakowało.
W imieniu Zarządu i społeczności UTW w Nysie, w tym grona brydżowych przyjaciół, córce i małżonkowi składam kondolencje.

Prezes - Józefa Ziemnik

2021.05.17

Newsletter nr 12

Szanowni Państwo
miło nam oznajmić, że opracowany został kolejny 12 newsletter Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Adamed Pharma S.A. w ramach kampanii społecznej Adamed dla Seniora.
Zapraszamy do zapoznania się z nim, a także do przesyłania pozostałym członkom Państwa organizacji, znajomym, przyjaciołom. Życzymy przyjemnej lektury!

2021.05.10

Piękno w architekturze: Harmonia miejsca

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Piękno w architekturze. Harmonia miejsca”, organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie wraz ze Starostwem Powiatowym w Nysie.
Dwudniowe wydarzenie rozpocznie się 13-tego maja o godz. 9.00 i będzie dostępne po linkiem:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dUR5HUi3R7aoRW8879XwVg
W obradach konferencji będą uczestniczyli przedstawiciele zagranicznego i krajowego środowiska naukowego - architekci, urbaniści, historycy sztuki, kulturoznawcy i filozofowie. Tematyka referatów ukierunkowana jest na wielowarstwową analizę przestrzeni architektonicznej i egzystencjalnej jako warunków zadomowienia człowieka w świecie, jego przynależności do miejsca. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania projektowe w zakresie kształtowania i rewitalizacji miejsc, nadawania im nowej funkcji w równowadze z kulturową i architektoniczną tradycją określonego miejsca, wytwarzającą jego tożsamość i atmosferę jego niepowtarzalności. Konferencji towarzyszą liczne wydarzenia, m. in. prezentacje miejsc o wysokich walorach artystycznych, kulturowych i architektonicznych, koncert wykładowców i studentów Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie połączony z iluminacją Kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie oraz przedstawienie rezultatów studenckich warsztatów architektonicznych.
Obrady konferencji i wydarzenia towarzyszące będą dostępne w języku polskim i angielskim.
W załączniku przesyłam program oraz plakat konferencji.

Łączę wyrazy szacunku
Prorektor ds. nauki i rozwoju PWSZ w Nysie
dr Tomasz Drewniak, prof. PWSZ w Nysie

Program konferencji

2021.05.10

Walne Zwyczajne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków SR UTW w Nysie

Szanowni słuchacze UTW w Nysie
Zapraszam na Walne Zwyczajne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków SR UTW w Nysie
Zebranie odbędzie się 9 czerwca 2021 roku od godz. 10.30 w dużej sali Nyskiego Domu Kultury.

W imieniu Zarządu SR UTW w Nysie
Józefa Ziemnik

2021.04.22

Tydzień dla Serca

Szanowni Państwo,
serdecznie zachęcamy do zapoznania się z najnowszym programem społecznym Adamed Pharma S.A.
Serce na nowo. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.sercenanowo.pl

W dniach od 18-24 kwietnia zorganizowany został Tydzień dla Serca.

Polecamy obejrzeć film o tej akcji:
http://serwer1324881.home.pl/pharma/SERCE_NA_NOWO_16.04.2021_PROF.mp4

Zachęcamy do polubienia stron na facebooku i przyłączenia się do akcji.

Pozdrawiamy,
Zespół Federacji UTW

2021.04.21

Newsletter nr 11

Szanowni Państwo
miło nam oznajmić, że ukazał się kolejny już 11 numer newslettera, który tworzony jest we współpracy z Adamed Pharma S.A.
Jest on częścią działań nazwanych Adamed dla Seniora.
Znajdziecie w nim Państwo kilka ciekawostek dotyczących n.in aktualnego tematu Koronawirusa, ale nie tylko.
Zapraszamy do lektury!

2021.03.30

2021.03.30

Zaproszenie

Dzień dobry

Zgodnie z umową przesyłam terminy naszych i (NIE TYLKO) czwartkowych spotkań muzycznych. Ponieważ zbliża się praca w ogródkach spotkania muzyczne będą trwały tylko godzinę od 15.00-16.00 ? w następujące czwartki.
marzec- 25.03.21
kwiecień- 15.04.21
maj - 20.05.21
czerwiec- 17.06.21

Kochani ponieważ Leszek Grudziński robi to specjalnie CHARYTATYWNIE na prośbę Noworudzkiego UTW i dla WASZYSTKICH MELOMANÓW , którzy zechcą do nas dołączyć w imieniu Leszka SERDECZNIE ZAPRASZAM.

Prześlijcie to ZAPROSZENIE - rodzinie znajomym wszystkich tych ,którzy kochają muzykę i chcą się zrelaksować w tych trudnych czasach. Dzisiaj przesyłam załącznik z instrukcją dla tych ,którzy jeszcze nie uczestniczyli w muzycznych zajęciach. Jutro sam link i temat ale czekam na wiadomość. UWAGA -to czy następne spotkania się odbędą zależy tylko od naszej frekwencji. Zatem liczę na moich studentów i całej Rodziny Uniwersyteckiej oraz ich przyjaciół.

Serdecznie pozdrawiam. Karolina

2021.03.23

Turnus rehabilitacyjny

Zapraszamy na turnus rehabilitacyjny do Kudowy Zdroju w okresie 1-15 października 2021 roku w cenie około 1500 zł.
Szczegółowe informacje pod numerem 733 734 745

2021.03.02

2021.02.23

Narzędzia internetowe i serwisy ułatwiające załatwianie formalności na odległość

Ograniczenia spowodowane pandemią wpływają na sposób załatwiania różnych formalności związanych ze świadczeniami, pracą czy opieką zdrowotną. Obecnie witryny i narzędzia internetowe są często jedynym sposobem załatwiania spraw, ale korzystanie z nich może być kłopotliwe dla osób, które sporadycznie z komputera i internetu. Podsuwamy przydatne strony internetowe, które mogą być pomocne w tych okolicznościach.

Narzędzia internetowe i serwisy ułatwiające załatwianie formalności na odległość

2021.02.16

Studenci nyskiego UTW

Nyski Dom Kultury zaprasza na cykl wykładów dr Małgorzaty Radziewicz.
Wykłady odbędą się w środy 3, 10, 17 i 24 marca 2021 r w godz. 11-13. Ze względu na panującą sytuację i ograniczenia, na wykłady koniecznie trzeba zgłosić ilość osób biorących udział. Wystarczy zadzwonić do 24 lutego br. do Pani Edyty Bednarskiej Kolbiarz nr tel. 693 611 931 i podać ile osób jest chętnych (osoba telefonując może zgłosić więcej osób). Więcej szczegółów znajduje się na załączonym plakacie.

Pozdrawiam i do zobaczenia na wykładach - Józefa Ziemnik

2021.02.12

Spektakl "Czarna skóra, białe maski" w reżyserii Wiktora Bagińskiego

Zapraszamy na ostatnią przed ponownym otwarciem teatru transmisję na TJnline. Tym razem pokażemy spektakl "Czarna skóra, białe maski" w reżyserii Wiktora Bagińskiego. Po spektaklu odbędzie się spotkanie na żywo z jego twórcami.

Kiedy po raz pierwszy uświadomiłeś/-aś sobie, że nie jesteś czarny? „Czarna skóra, białe maski” to projekt, który wraca do korzeni polskiej… czarności. Do ukrytych historii afrykańskich niewolników na polskich dworach w XVII i XVIII wieku. I przenosi w czasie do dziś – wolnego od rasizmu i uprzedzeń. Ale czy na pewno takiego wolnego?

Nagrody:

2021.01.26

Spektakl „Miejskie Ziółka”

Zespół Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu zaprasza na emisje sztuki „Miejskie ziółka”. Spektakl udostępnimy na platformie TJK online już 29.01.

Człowiek zawsze stawiał siebie wyżej od innych bytów. W „Miejskich Ziółkach” ta perspektywa jest odwrócona. Bohaterowie, aby przetrwać są zmuszeni do wcielenia się w rośliny – wtedy dopiero zauważają, że rośliny także mają swoje uczucia i problemy. Jak wyglądał proces tworzenia postaci, które nie są ludźmi.

Spektakl muzyczny przeznaczony dla dorosłych i dzieci od 10-tego roku życia!

„Miejskie Ziółka” na TJK online: https://teatropole.pl/tjk-online-spektakle/
spektakl dostępny bezpłatnie, przez 24 godziny 29.01, godz. 18.00

Więcej: https://www.facebook.com/events/461701821504827/

2021.01.15

Szanowni słuchacze UTW w Nysie

Przypominamy o tym, że zgodnie ze Statutem paragraf 14, punkt 5 wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do regularnego opłacania składek członkowskich ( 45 zł. za semestr). Obecnie istnieje możliwość wpłaty tylko przelewem na konto BS Otmuchów 54 8872 1026 0031 5478 2000 0010.
Z niecierpliwością oczekujemy na możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania i naszych tradycyjnych spotkań.

Prosimy również o wpłaty z 1%, wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym podać numer KRS 0000254125

W razie pytań proszę dzwonić - 531 020 887.

Życzę dużo zdrowia, pogody ducha i wiary w szybki powrót na zajęcia
Józefa Ziemnik

2021.01.05

ZAPISY NA SZCZEPIONKI

Szanowne koleżanki i koledzy. Przekazuję otrzymaną informację o rozpoczęciu zapisów na szczepionki na Covid. Zapisy telefoniczne przyjmowane są w Przychodni przy ul. Ogrodowej w Nysie pod numerem telefonu 77 8872129. Do zapisu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nazwę przychodni do której należymy. O terminie i miejscu szczepienia każdy zostanie poinformowany telefonicznie.

Życzę dużo zdrowia i cierpliwości. Józefa Ziemnik.

2020.12.22

SZANOWNI STUDENCI UTW w NYSIE oraz przyjaciele i sympatycy naszego Stowarzyszenia

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim, aby przebiegły w ciepłej, świątecznej atmosferze.
Życzymy zdrowia, którego potrzebujemy najwięcej,
miłości i empatii, które pozwolą przetrwać trudne chwile,
a także wiary i nadziei, że kolejny rok będzie lepszy.

Zarząd SR UTW w Nysie

2020.12.21

Nyscy studenci – seniorzy zrealizowali projekt pn „Spotkajmy się w piosence”

W ramach zadania zostały przeprowadzone warsztaty wokalne oraz taneczne. Grupą docelową stanowili seniorzy z gminy Nysa – głównie członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie.

Zadanie zostało ukierunkowane na rzecz osób w wieku emerytalnym, gdzie w czasie prowadzonych warsztatów wokalnych i tanecznych seniorzy mogli rozwinąć umiejętności z zakresu śpiewu i tańca. W trakcie zajęć uczestnicy mieli także okazję nabycia nowych , wcześniej nieznanych im umiejętności spędzając czas w sposób aktywny i bardzo przyjemny.

Zadanie składało się dwóch części:
1.Przeprowadzone zostały warsztaty wokalne, w których udział wzięły 24 osoby.
Zajęcia odbywały się w sali konferencyjnej, która została udostępniona przez PWSZ w Nysie, znajdująca się w Nysie przy ul. Armii Krajowej 7 oraz na wolnej przestrzeni. Wspólna nauka śpiewu dała uczestnikom wiele radości, dobrą zabawę i motywację do dalszego rozwoju. Spotkania odbywały się w dwugodzinnym bloku w okresie m-cy IX-XII, tj. : w ilości 40 godzin, wg ustalonego harmonogramu, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych w czasie trwającej pandemii.
2.Przeprowadzone zostały zajęcia taneczne, w których udział wzięło 16 osób – seniorów z Gminy Nysa, w zdecydowanej większości członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia taneczne realizowane w ramach zadania, były prowadzone głownie w sali gimnastycznej udostępnionej przez Szkołę Nr 10 w Nysie, znajdującej się w budynku przy ul. B. Prusa 14, ale także na wolnej przestrzeni tj. na dziedzińcu szkoły.
Zajęcia były przeprowadzone w okresie m-cy wrzesień –listopad wg możliwości organizacyjnych oraz z zachowaniem obowiązujących zasad epidemiologicznych. Podczas zajęć wokalnych i tanecznych , uczestnicy projektu byli przygotowywani do prezentacji swoich umiejętności na scenie NDK Nysa. Prezentacja zgodnie z założeniami miała się odbyć na zakończenie zadania jednakże ze względu na sytuację epidemiologiczną nie było takiej możliwości.
Poprzez uczestnictwo seniorów w zadaniu został wykorzystany potencjał osób starszych na rynku lokalnym, ich umiejętności i doświadczenie życiowe do rozwoju społecznego Gminy Nysa. Nastąpiła Integracja środowiska osób starszych ze sobą, jak również z innymi pokoleniami, wzrosła samoocena seniorów, nastąpił rozwój umiejętności seniorów na nowej płaszczyźnie. Udział seniorów w zajęciach tanecznych i wokalnych korzystnie wpłynął na poprawę kondycji psychofizycznej, a tym samym na poprawę ich stanu zdrowia. Podczas zajęć wprowadzone zostały elementy rehabilitacji ruchowej tj.: ćwiczenia dynamiczne wszystkich grup mięśniowych, torów oddechowych oraz ćwiczenia mobilizujące wszystkie stawy. Wyrobiony został nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu. Udział w warsztatach pozwolił seniorom na realizację marzeń i pasji oraz możliwość zaprezentowania szerszej publiczności efektów wspólnego działania. Zajęcia wokalne i taneczne na pewno zmotywowały do wyjścia z domu, szerszych kontaktów z innymi . Nowe otoczenie i nowi ludzie umożliwią ciekawe spędzanie wolnego czasu i często nadają sens życiu emeryta. Dodatkowo poprawią jakość życia, rozwiną sprawność umysłową, zwiększą motywację dbania o wygląd i zdrowie.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu gminy Nysa

2020.12.11

Seniorzy polsko-czeskiego pogranicza

Zapraszamy słuchaczy naszego utw do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Popularno-Naukowej "Seniorzy polsko-czeskiego pogranicza" pod auspicjami PWSZ w Nysie. IX edycja w formie e-Konferencji pt. "Trudne drogi do wolności 1918-1920".

Kanał komunikacyjny IX edycji konferencji seniorzy polsko-czeskiego pogranicza to: meet.jit.si/senior (po otwarciu strony startowej Internetu wprowadzamy w pole adresu). Logujemy się 17.12.2020 od godz. 9.45 do 9.59, a o 10.00 zaczynamy.

W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

2020.12.11

Całkowicie darmowa książka "Nowoczesny Senior – przewodnik po cyfrowym świecie"

Szanowni Państwo,
Kontaktuję się w imieniu fundacji Digital Poland. Jesteśmy organizacją non-profit, a naszym celem jest przybliżenie społeczeństwu wiedzy na temat nowych technologii i cyfryzacji. Szczególne ważną dla nas grupą są osoby starsze. Właśnie dlatego organizujemy m.in. Festiwalu Cyfryzacji - największą inicjatywę edukacyjno-technologiczną w Polsce. Z tej okazji przygotowaliśmy wyjątkowy całkowicie darmową książkę "Nowoczesny Senior – przewodnik po cyfrowym świecie". Powstała ona z myślą o wprowadzeniu starszego pokolenia krok po kroku w cyfrową, internetową rzeczywistość. Osoby starsze coraz odważniej sięgają po dobrodziejstwa cyfrowego świata, jednak z uwagi na pandemię wiele osób zostało zmuszonych do np. zakupów przez internet czy do komunikacji z bliskimi przez smartfone. Nie wszyscy się w tym odnaleźli i potrzebują pomocy, niektórzy nadal boją się wielu elektronicznych urządzeń. Właśnie dlatego przygotowaliśmy nasz przewodnik, by pokazać, że każdy może korzystać z internetu.

Jesteśmy przekonani, że przewodnik okaże się wartościowym źródłem wiedzy dla wszystkich studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz sprawi, że w bezpieczny sposób rozpoczną swoją przygodę z internetem.

Opracowana przez ekspertów publikacja składa się z ośmiu rozdziałów. Jest napisana prostym językiem, tak aby wszelkiego rodzaju opisy czy instrukcje były zrozumiałe dla osób, które do tej pory rzadko albo w ogóle nie korzystały z sieci. Poszczególne rozdziały, krok po kroku, wprowadzają w wirtualny świat. Treść pierwszych koncentruje się na genezie internetu oraz sposobie, w jaki można z niego korzystać. Kolejne przedstawiają zasady działania najpopularniejszych urządzeń. Następnie seniorzy dowiadują się, czym różni się internet stacjonarny od mobilnego oraz do czego służy router. W ostatnich rozdziałach „Przewodnika” spory nacisk położony jest na sprawy związane z bezpieczeństwem w sieci.

„Nowoczesny Senior - przewodnik po cyfrowym świecie” można pobrać bez opłaty ze strony Fundacji Digital Poland pod adresem https://www.digitalpoland.org/publikacje lub bezpośrednio klikając na zdjecie:

2020.12.11

Szanowni Państwo.

Wczoraj dotarła smutna wiadomość. Nasza koleżanka Krystyna Janik przegrała walkę z nowotworem, zmarła 9 grudnia. Krysia była studentką naszego uniwersytetu od 15 lat i aktywnie brała udział w licznych działaniach. Do zobaczenia w innych salach wykładowych.

W imieniu Zarządu i społeczności UTW w Nysie, rodzinie i przyjaciołom składam serdeczne kondolencje.

Józefa Ziemnik

2020.12.10

Nyscy studenci – seniorzy zrealizowali projekt „Zaczarowani w kulturze”

Klub rękodzieła „Nie tylko z igłą” działający przy naszym UTW zakończył realizację zadania publicznego pt. „Zaczarowani w kulturze” dofinansowanego ze środków Gminy Nysa. Zadanie realizowane było w okresie od IX do XII 2020 roku.

W ramach tego zadania uczestnicy – słuchacze SR UTW im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie wzięli udział w warsztatach rękodzieła w ramach, których poznali technikę zdobienia notesów metodą mixmediową, technikę wykonywania wyrobów rękodzieła z wikliny papierowej oraz wykonywania kartek okolicznościowych metodą scrapbookingu.

Warsztaty zdobienia notesów metodą mixmediową przeprowadziła p. Alina Padykuła Żukowska- instruktor terapii zajęciowej. W trakcie warsztatów każdy z uczestników miał możliwość wykonania samodzielnie elementów niezbędnych do wykonania pracy oraz ozdobienia nimi, wg własnej inwencji twórczej okładek notesu. Uczestnicy warsztatów wykonywali krok po kroku poszczególne czynności pod czujnym okiem prowadzącej warsztaty, która udzielała szczegółowego instruktarzu i niezbędnej pomocy. Efekt końcowy był zachwycający.

Warsztaty tworzenia ozdób z wikliny papierowej przeprowadziła p. Ewa Wróblewska - emerytowany nauczyciel przedmiotów artystycznych, która zapoznała uczestników zadania z techniką tworzenia wyrobów z wikliny papierowej. W trakcie warsztatów, każdy z uczestników po udzieleniu instruktarzu i przekazaniu cennych wskazówek nauczył się zwijać rurki a następnie poznał technikę splotu. Własnoręczne wykonanie wianka dało dużą satysfakcję uczestnikom. Poznanie tworzenia wyrobów z wikliny papierowej stworzyło duże możliwości rozwoju zdolności manualnych i inwencji twórczej każdego z uczestników.

Kolejną techniką poznaną przez uczestników zadania była technika scrapbookingu. Warsztaty przeprowadziła p. Alina Padykuła Żukowska. W trakcie warsztatów każdy z uczestników po udzieleniu instruktarzu i przekazaniu cennych wskazówek nauczył się wycinać elementy dekoracyjne niezbędne do ozdabiania kartek z wykorzystaniem wykrojników i poznał technikę zdobienia. Wykorzystując własną inwencję twórczą tworzył swoją niepowtarzalną kompozycję. Efekt końcowy zaskoczył pozytywnie nawet tych uczestników, którzy nie bardzo wierzyli w swoje siły.

Zakończenie zadania uwieńczone zostało prezentacją prac wykonanych przez uczestników warsztatów.
Zrealizowane warsztaty z pewnością pomogły uwierzyć we własne siły, możliwości i inwencję twórczą każdego uczestnika.
Koordynatorem projektu była Ewa Morel.
Nadzór finansowy oraz rozliczenie finansowe zadania prowadzi p. Alina Szczerska – skarbnik UTW w Nysie.
Członkowie Klubu Rękodzieła składają serdeczne podziękowania Pani Prezes Józefie Ziemnik i Zarządowi UTW w Nysie za wsparcie w realizacji projektu.

Ewa Morel

2020.12.10

Wykłąd on-line: Oszczędzanie i inwestowanie długoterminowe

Wykład on-line rozpocznie się o godz. 13:00, 11.12.2020

Czas trwania wykładu: ok. 60 minut.

Temat wykładu: Oszczędzanie i inwestowanie długoterminowe

Prowadzący wykład: Mateusz Zając – Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej

Rejestracji na wykład on-line należy dokonać nie później niż 15 min przed rozpoczęciem wykładu.

Aby zarejestrować się na wykład, prosimy o kliknięcie w link (należy wpisać imię, nazwisko oraz adres e-mail):

Po zarejestrowaniu się otrzymacie Państwo wiadomość e-mail, zawierającą link do wykładu on-line, która zostanie wysłana na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. Wykład on-line ma charakter interaktywny dzięki możliwości zadawania pytań i dzielenia się własnymi opiniami na czacie. Wykładowca będzie się z Państwem komunikował poprzez audio i video, będzie również wykorzystywana prezentacja. W wykładzie można uczestniczyć korzystając z laptopa, jak i smartfonu/tabletu. Korzystając ze smartfonu/tabletu można uczestniczyć w wykładzie poprzez przeglądarkę internetową (polecamy np. aktualną przeglądarkę Chrome, nie wszystkie przeglądarki, szczególnie nieaktualne- będą umożliwiały uczestnictwo w wykładzie, dlatego prosimy przed wykładem sprawdzić czy wykorzystywana przeglądarka będzie obsługiwała wykład on-line),

Każdy uczestnik otrzyma po wykładzie (wystawiony na podane podczas rejestracji Imię i Nazwisko) certyfikat uczestnictwa w wykładzie.

2020.12.08

Praca na fotografiach z PRL. Weź udział w sentymentalnym konkursie!

Jeśli masz wśród zbiorów zdjęcia sprzed lat i chcesz podzielić się z innymi swoimi wspomnieniami z przeszłości, weź udział w nowej akcji internetowej. Konkurs „Nasza praca w PRL” trwa jeszcze do 12 stycznia.

Podziel się z innymi swoimi zdjęciami, na których uwieczniona została Twoja praca w trudnych czasach PRL. Dla młodszego pokolenia będzie to niezwykle ciekawa lekcja historii, a dla tych, którzy pamiętają te czasy, chwila refleksji nad minionymi latami. Wszystkie nadesłane przez uczestników konkursu zdjęcia zostaną ukazane w wirtualnej galerii wieńczącej projekt.

W konkursie pod hasłem #naszapracawPRL mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 50. rok życia i mieszkają w województwie opolskim lub śląskim. Możesz zapisać się samodzielnie lub poprosić o wypełnienie formularza bliską osobę. Wystarczy Twoja zgoda na wypełnienie zgłoszenia. Należy przesłać do 3 zdjęć w formie elektronicznej poprzez formularz:
https://www.aplikuj.pl/konkurs-prl-zachod-zgloszenie

Jest o co grać, na laureatów czekają: kurs komputerowy, telefony komórkowe, książki i gadżety.

Czas Świąt jest idealny na powspominanie dawnych lat i przeglądanie starych fotografii rodzinnych. Przy tej okazji zachęcamy do podzielenia się kawałkiem historii i uczestnictwa w internetowej zabawie!

Więcej informacji znajdziesz na stronie konkursu.

2020.12.08

Szanowni studenci UTW w Nysie

Nie z własnego wyboru musimy ograniczać kontakty i spotkania, pogoda też nie zawsze zachęca do spacerów. Wiele z nas ma teraz nadmiar wolnego czasu, może warto więc skorzystać z zaproszenia do udziału w konkursie plastycznym? Konkurs organizowany jest przez Nyski Dom Kultury. W załączeniu regulamin i szczegóły konkursu.

Życzę dużo zdrowia i pogody ducha - Józefa Ziemnik

2020.12.01

Szanowne słuchaczki i słuchacze UTW w Nysie.
Przekazuję do zaznajomienia się materiał edukacyjny od Stowarzyszenia OPPEN w ramach edukacji prawnej.

Pozdrawiam.
Józefa Ziemnik.

2020.12.01

Szanowni Państwo.
Przekazuję link do kolejnego wydania newslettera, materiałów otrzymanych z Ogólnopolskiej Federacji UTW. Życzę przyjemnej lektury.

Pozdrawiam.
Józefa Ziemnik.

2020.11.25

Poeci są wśród nas

W ostatnich dniach ukazał się drugi tomik wierszy wydany przez krakowską oficynę Konfraternia Poetów, w którym znajdują się wiersze naszej koleżanki Krystyny Wawrzkiewicz.
Tomik nosi tytuł: ZAGUBIENI W DOMU i są tu wiersze bardzo, bardzo aktualne, bo pisane w czasie trwającej od marca pandemii. Dwa wiersze K. Wawrzkiewicz z tego tomiku zamieszczone są na stronie internetowej UTW w zakładce: Nasza Twórczość. Krystyna Wawrzkiewicz współpracuje z tą oficyną drugi rok.
W ubiegłym roku Konfraternia Poetów wydała tomik: DOSTRZEC BLIŻNIEGO i tam również znajdują się wiersze naszej koleżanki.
W tomikach Konfraterni przedstawiani są też inni poeci z Nysy a także autorzy bardzo znani, jak Czesław Miłosz, czy Wisława Szymborska.

2020.11.24

„Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro”

Szanowni Państwo, w imieniu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”, której nasze Stowarzyszenie jest członkiem, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji „Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro” online.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie: www.opiekadlugoterminowa2020.pl

W ramach konferencji, w ciągu trzech dni (25 - 27 listopada) odbędzie się sześć interaktywnych debat (trzy poranne i trzy popołudniowe):

DEBATA 1: Koronawirus w opiece długoterminowej. W poszukiwaniu optymalnej strategii na przyszłość - 25.11.2020, godz. 10:00 - 12:00
DEBATA 2: Koordynowana opieka długoterminowa - czy zmarnowaliśmy ostatnie 12 miesięcy? - 25.11.2020, godz. 13:00 - 15:00

DEBATA 3: Innowacyjne produkty w opiece długoterminowej oraz instytucjonalnej - czy to się opłaca? - 26.11.2020, godz. 10:00 - 12:00
DEBATA 4: Żywienie w opiece długoterminowej - jakie rozwiązania są najlepsze? - 26.11.2020, godz. 13:00 - 15:00

DEBATA 5: Pozaszpitalna wentylacja mechaniczna - czy dobrze już było? - 27.11.2020, godz. 10:00 - 12:00
DEBATA 6: Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej - pusty slogan czy strategiczny cel rządu? - 27.11.2020, godz. 13:00 - 15:00

Interaktywna transmisja „na żywo” będzie dostępna bezpłatnie na dedykowanej wydarzeniu stronie internetowej www.opiekadlugoterminowa2020.pl.

2020.11.24

Forum Seniora w Internecie

Uprzejmie informuję, że Nowa Trybuna Opolska organizuje Forum Seniora w Internecie. Pozwalamy sobie, za Państwa pośrednictwem, zaprosić seniorów, Waszych słuchaczy, do wzięcia w nim udziału.

Forum rozpocznie się 25.11.2020 o godz. 12.00 na nto.pl/forum-seniora-2020/

W jego programie znalazło się m.in.:

Szczegóły znajdą Państwo tutaj
https://nto.pl/seniorze-zadbaj-o-swoje-zdrowie-i-wez-udzial-forum-seniora-online-spotykamy-sie-25-listopada/ar/c14-15225122

2020.11.19

Dzień Otwarty Notariatu 2020

Pilnuj swoich spraw. Chroń majątek. Porozmawiaj o tym z notariuszem – to temat przewodni 11. edycji Dnia Otwartego Notariatu. W sobotę 28 listopada br. w godzinach 10-16 notariusze będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych pozwalających lepiej chronić majątek – zarówno telefonicznie, mailowo, jak i za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dzień Otwarty Notariatu to akcja realizowana już po raz 11. przez Krajową Radę Notarialną i rady izb notarialnych mająca na celu podnoszenie świadomości prawnej obywateli poprzez informowanie o rodzajach umów i czynnościach notarialnych, które będą odpowiednie dla realizacji zakładanych celów, jak również o konsekwencjach podjętych decyzji.

Numery telefonów, adres mailowy oraz informacje, jak zadawać notariuszowi pytania za pośrednictwem mediów społecznościowych, znajdą Państwo w załączonych materiałach oraz na stronie www.porozmawiajznotariuszem.pl

2020.11.18

Studenci UTW w Nysie.

Drodzy słuchacze, otrzymaliśmy kolejne materiały od Ogólnopolskiej Federacji UTW skierowane do seniorów. Zachęcam do zapoznania się. Z rozmów z Wami wiem, że część osób korzysta i chwali możliwość skorzystania z pomysłów i propozycji zawartych w tych poradach.

Pozdrawiam.
Józefa Ziemnik.

2020.11.17

Materiały z Biura Rzecznika Praw Pacjenta

Szanowni studenci nyskiego UTW.
Kiedy na początku roku akademickiego wyraziłam zgodę na współpracę i skorzystanie z oferty bezpłatnych spotkań skierowanych z Biura Rzecznika Praw Pacjenta do naszych słuchaczy, nie można było przewidzieć ograniczeń spowodowanych pandemią. Wystąpiła więc konieczność alternatywnego sposobu przeprowadzenia zaplanowanych działań edukacyjnych.
W związku z powyższym, przekazuję Państwu otrzymane materiały edukacyjne, w których można znaleźć informacje o prawach pacjenta. Zachęcam do poczytania i obejrzenia filmików, a w razie wątpliwości czy pytań można skorzystać z podanych w tych materiałach adresów kontaktowych.

Szanowne koleżanki i koledzy, nie wiem kiedy będzie możliwość organizowania spotkań w tradycyjny sposób. Dlatego też proszę, jeśli macie pomysły lub materiały, które można udostępnić na naszej stronie internetowej, a będą one nam przydatne, to proszę o kontakt ( tel. 531 020 887, lub poczta utwnysa@wp.pl )

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia
Józefa Ziemnik

2020.11.05

ABC technologii, czyli jak sprytnie być online

Szanowni Państwo,
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej oraz Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju wraz z Zespołem Centralnego Domu Technologii mają przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie z cyklu
Srebrne Debaty KIGS-u pt.: ABC technologii, czyli jak sprytnie być online
Debata online odbędzie się 9 listopada w godzinach 13:00 – 14:30
Jest to kolejne wydarzenie z cyklu Srebrnych Debat, zaplanowanych w roku 2020, podejmujących ważne społecznie tematy związane z pokoleniem silver.

Udział w debacie jest nieodpłatny, wymaga jedynie rejestracji https://abcsenior.com/webinars/debata-abc-technologii/

Więcej informacji na: https://abcsenior.com/abc-technologii-czyli-jak-sprytnie-byc-online/

2020.11.05

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 6 listopada 2020 roku do odwołania, decyzją władz uczelni ( PWSZ w Nysie) zamknięty zostaje całkowicie budynek przy ul. Armii Krajowej 21.
W związku z tym proszę, aby wszelka korespondencja kierowana była na adres Rektoratu tj. ul. Armii Krajowej 7. Jednocześnie informuję, że zawieszeniu ulegają wszystkie gotówkowe wpłaty składek członkowskich, wpłaty składek na konto są cały czas możliwe ( nr konta BS Otmuchów 54 8872 1026 0031 5478 2000 0010). W razie pytań proszę dzwonić - tel. 531 020 887

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia - Józefa Ziemnik

2020.11.04

Walne Zgromadzenie Członków UTW w Nysie

W Nyskim Domu Kultury, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa związanych z aktualną sytuacją, 21 września 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków SR UTW w Nysie.
Pani Józefa Ziemnik - prezes Stowarzyszenia dokonała otwarcia obrad witając zgromadzonych. Na sali oprócz licznie przybyłych członków stowarzyszenia zasiedli goście, a wśród nich był prorektor PWSZ w Nysie prof. Tomasz Drewniak, pełnomocnik rektora ds. współpracy z UTW dr inż. Piotr Bernat oraz wice burmistrz Nysy Marek Rymarz.
Na przewodniczącą Ogólnego Zgromadzenia powołano koleżankę Irenę Sosulską, która sprawnie przeprowadziła całe zebranie. Po kolei, poszczególni prelegenci przedstawili kolejne, wymagane sprawozdania z działalności Stowarzyszenia ( są one dostępne na naszej stronie internetowej).
Po zakończeniu sprawozdań o głos poprosiła Honorowa Rektor UTW Pani Michalina Danuta Podgórni, która wygłosiła laudację dla obecnego zarządu, składając słowa podziękowania dla członków zarządu za zaangażowanie, szacunek i kontynuację działań na rzecz Stowarzyszenia.
Prezes Józefa Ziemnik podziękowała za te ciepłe słowa i przedstawiła kolejny punkt obrad. Zgłosiła wniosek zarządu, aby nadać tytuł HONOROWEGO CZŁONKA Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie panu Piotrowi Bernatowi. Laudację wygłosił prof. Tomasz Drewniak, który w celnych słowach nakreślił udział dr Piotra Bernata i jego zaangażowanie we współpracę z nyskim UTW.
Po przerwie, przystąpiono do dyskusji i wyborów nowych organów Stowarzyszenia.
Wprowadzono również zmiany w Statucie. Na nową kadencję jednomyślnie został wybrany zarząd w "starym" składzie tj.
prezes - Józefa Ziemnik
wiceprezes- Urszula Barbara Struś
wiceprezes- Marek flakowski
skarbnik - Alina Szczerska
sekretarz- Janina Karolczak
członek - Grażyna Stefanowska-Gutowska
członek - Emilia Niewiadomska
członek - Irena Grubiak
członek - Wiesław Cieleń
członek - Marian Adam Siemieniec

Po zakończeniu obrad, na scenie wystąpił zespół "Senior- Szok" z taneczną wiązanką utworów, dzięki czemu uczestnicy w dobrych nastrojach mogli zakończyć spotkanie.

2020.11.03

Szanowne słuchaczki i szanowni słuchacze nyskiego UTW

W imieniu Zarządu UTW w Nysie muszę poinformować o zawieszeniu wszystkich form działalności do odwołania. Zarząd poczynił wiele starań, abyście państwo mogli od października wrócić na zajęcia. Ustalone zostały terminy wykładów, lektoratów, warsztatów, klubów i wszelkich zajęć sportowych. Jednakże w sytuacji epidemicznej, jakiej doświadczamy obecnie, nie ma możliwości powrotu do naszych spotkań.

Jeśli potrzebna jest pomoc to podaję mój numer telefonu 510 020 887. Proszę też "zaglądać" na naszą stronę internetową, postaramy się o umieszczanie tam informacji, linków do ciekawych wykładów, artykułów itp

Życzę wiele zdrowia i spokoju.
Józefa Ziemnik

2020.10.16

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Szanowni Państwo.
W związku z sytuacją epidemiczną zawieszamy wszelką działalność do odwołania.

Józefa Ziemnik
W razie pytań proszę dzwonić 531 020 887

2020.10.15

Szanowni Państwo

Zapraszamy 21 i 28 października od godz. 11.20 do sali 101A ,w budynku przy ul. Chodowieckiego będą wykłady, ponadto w poniedziałki są też prowadzone zajęcia na pływalni. Jednocześnie prosimy o dostosowanie się do aktualnych wymogów epidemicznych.

Życzę zdrowia i cierpliwości - Józefa Ziemnik
(tel. 531 020 887)

2020.10.09

OGRANICZENIE DZIAŁAŃ

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem w całej Polsce strefy żółtej i zaleceń z tym związanych, w imieniu Zarządu UTW w Nysie informuję o ograniczeniu naszych działań do końca października br. Planowane dyżury członków zarządu prawdopodobnie zaczną się od 3 listopada br.
Jednocześnie wszelkie formy aktywności nie są zakazane, uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za udział i powinni przestrzegać wszelkich zaleceń epidemiologicznych.
Sytuacja jest bardzo trudna, ale nie ulegajmy panice, działajmy racjonalnie i zdroworozsądkowo.
Życzymy zdrowia i cierpliwości.

W imieniu zarządu - Józefa Ziemnik
W razie pytań proszę dzwonić tel. kom. 531 020 887

2020.10.08

TURNUS REHABILITACYJNY

Zapraszamy na turnus rehabilitacyjny do Lądka Zdroju od 16 do 30 października 2020 roku.
Koszt pobytu to tylko 1161 zł.
Chętnych proszę o kontakt telefoniczny 605 516 416.

2020.10.08

Szanowni studenci Nyskiego UTW

Rozpoczynamy od 14 października wykłady, które tradycyjnie będą się odbywać w środy od godziny 11.20. ( grafik PDF).
Jednocześnie przypominam, że od 12 do 23 października w godz. od 10.00 do 12.00, członkowie zarządu mają dyżur w sali nr 3 w budynku przy ul. Armii Krajowej 21.
Będzie można zapisać się na organizowane zajęcia, uzyskać informacje. Stałe dyżury są zaplanowane od listopada w każdy wtorek i czwartek w godz. od 10.00 do 12.00.

Józefa Ziemnik

2020.10.02

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Zarząd UTW informuje, że:

 1. Składki członkowskie i wpisowe można uiszczać poprzez internet (nr konta 54 8872 1026 0031 5478 2000 0010) lub u Pani Iwony Podpory w sekretariacie p. 5, ul. Armii Krajowej 21 codziennie.
 2. W dniach od 12 do 23 października w godzinach od 10 do 12, w sali nr 3 w budynku ul. Armii Krajowej 21 będą dyżurować członkowie Zarządu UTW. Będzie można wpisać się na listy zajęć i uzyskać aktualne informacje.
 3. Od 5 października( w godz. 15-16) zaczynają się zajęcia na basenie ( dotyczy to tylko osób, które były w III grupie w ubiegłym roku akademickim). Ponadto od października zaczną się zajęcia z Tai- Chi, gimnastyki kręgosłupa, brydża, sportowe, wykłady w środy w sali 101A, pod koniec października i na początku listopada lektoraty, konwersatoria i kluby. Dokładne informacje będą przekazywane na stronie www. oraz na tablicy ogłoszeń w biurze, w miarę ostatecznego ustalenia wszystkich szczegółów.

Prosimy o dostosowanie się do obowiazujących wymogów sanitarnych.

Józefa Ziemnik ( tel. 531 020 887)

2020.09.29

Wrażenia uczestników z wycieczki w Bieszczady

Wycieczka autokarowa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się w dniach 14 - 17 września 2020 roku.
Organizatorami wycieczki byli: Barbara Struś i Marian Siemieniec.
Należy podkreślić, że wszystkie rygory sanitarne związane z CoV-19 były należycie zachowane.

Zostaliśmy zakwaterowani w Polańczyku, w bardzo ładnym hotelu "Szeptucha", w całości zarezerwowanym dla naszej grupy z widokiem na Jezioro Solińskie i góry. Jeszcze przed zakwaterowaniem odbyliśmy rejs statkiem po jeziorze. Zwiedziliśmy Małą i Dużą Pętlę Bieszczadzką: Polańczyk, Baligród, Komańczę, Cisną, Czarną, Ustrzyki Dolne. Ostatni dzień spędziliśmy w Sanoku zwiedzając wyjątkowy skansen oraz zamek, w którym mogliśmy obejrzeć wystawę Zdzisława Beksińskiego.

W trakcie całej wycieczki towarzyszyła nam bardzo kompetentna przewodniczka, pani Maria.
Każdy dzień pobytu kończył się spotkaniami towarzyskimi i występami miejscowych artystów oraz dyskoteką.

Uczestnicy wycieczki

2020.09.28

Zaczarowani w kulturze

Klub rękodzieła „Nie tylko z igłą” działający przy naszym UTW przystąpił do realizacji zadania publicznego pt. „Zaczarowani w kulturze” dofinansowanego ze środków Gminy Nysa.

W ramach zadania publicznego uczestnicy – słuchacze SR UTW im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie biorą udział w warsztatach rękodzieła w ramach, których poznają technikę zdobienia notesów metodą mixmediową, technikę wykonywania wyrobów rękodzieła z wikliny papierowej oraz wykonywania kartek okolicznościowych metodą scrapbookingu.

Warsztaty odbywają się w sali nr 3 przy ul.Armii Krajowej 21 o godzinie 16
Zadanie publiczne realizowane jest w okresie od IX do XII 2020 roku.

Warsztaty przeprowadzą:

Nadzór finansowy oraz rozliczenie finansowe zadania prowadzić będzie p. Alina Szczerska – skarbnik UTW w Nysie.
Koordynatorem projektu jest Ewa Morel członek UTW w Nysie, która wraz z p. Janiną Chadryś od wielu lat prowadzi Klub Rękodzieła przy UTW w Nysie.

2020.09.25

Spotkajmy się w piosence

Projekt pod nazwą "Spotkajmy się w piosence" jest realizacją zadania publicznego współfinansowanego ze środków gminy Nysa. W ramach tego zadania przeprowadzane będą warsztaty wokalne i taneczne skierowane do członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie.
Warsztaty wokalne odbywają się we wtorki i czwartki od godziny 9:30 w sali 106 PWSZ przy ul.Marcinkowskiego.
Warsztaty taneczne odbywają się w Szkole Podstawowej nr 10 przy ulicy Prusa w czwartki o godzinie 17.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

2020.09.23

"Wartości estetyczne - łagodne i ostre"

Po bardzo długiej przerwie, studenci z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie mogli wreszcie spotkać się na wykładzie. Tradycyjnie w środowe przedpołudnie 16 września w sali PWSZ, z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych, niewielka grupka seniorów mogła wysłuchać wykładu.
Profesor dr Tomasz Drewniak - prorektor ds nauki i rozwoju z naszej nyskiej uczelni pokazując przykłady zarówno postaci ludzkich jak i zwierzęcych, dzieła natury i człowieka, od starożytności do współczesności opowiadał o wartościach estetycznych. Jak słusznie zauważył, "...Nie da się przedmiotu, wartości i przeżyć sprowadzić do jednej kategorii (np. piękna).Człowiek posiada szeroki wachlarz przeżyć estetycznych, które powinien pielęgnować i dzięki którym artykułuje i rozwija swoje człowieczeństwo"...
Zastanawialiśmy się czym są takie stany jak piękno, śliczność, brzydota, dostojność, groteskowość, komizm, makabryczność. Jakie wartości estetyczne, poznawcze i moralne powodują, że tak, a nie inaczej nazywamy to co widzimy? Szczególnie fascynujące było pokazanie bogactwa i niepowtarzalności rysów twarzy człowieka w połączeniu z emocjami, ta inność każdego jest taka oczywista, a jednocześnie niezmiernie ekscytująca.
Wychodziliśmy z wykładu niezmiernie zadowoleni i jednocześnie zadumani, bo ten temat jest tak rozległy, że na pewno jeszcze do niego będzie waro powrócić.

Józefa Ziemnik

2020.09.18

Poeci są wśród nas

W ubiegłym roku latem nasza koleżanka Krystyna Wawrzkiewicz - Dąbrowska tomikiem poezji „Spotkajmy się” zaproponowała, w przewodnim wierszu, spotkanie z historią w Bastionie św. Jadwigi. Promocja tomiku odbyła się wówczas w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej gdzie słuchaliśmy wierszy, podziwialiśmy talent … i rozstaliśmy się z nadzieją na dalsze spotkajmy się.
I oto w 2020 r. tomikiem poezji „Czas fontanny” poetka kieruje do nas kolejne zaproszenie do spotkania ...teraz przy miejskiej fontannie.
Jak stwierdziła w Laudacji b. prezes UTW w Nysie Pani Michalina Danuta Podgórni – można chyba powiedzieć patron osobisty poetki – autorka „jest w podróży, nieustannej podróży w głąb siebie, jest uważną obserwatorką, to cecha podróżników. Ciekawi ją życie we wszystkich jego aspektach, ciekawi ją świat i jego różnorodność. Droga jest źródłem, jest skarbnicą, jest bogactwem”. Nic dodać - nic ująć. Po prostu przyjdźcie na promocję. Z uwagi na okres pandemii promocja tomiku odbywa się w ograniczonych grupach. Przyjemność spotkania z autorką tomiku miało już środowisko Związku Niewidomych i Słabowidzących z Nysy, które odbyło się latem w Szklarskiej Porębie. Następną grupą było najbliższe grono przyjaciół – byłych nauczycieli z Technikum Mechanicznego w Nysie. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące warunków przeprowadzenia spotkania promocyjnego dla słuchaczy naszego uniwersytetu. Termin i miejsce będzie podane w aktualnościach na stronie UTW – zachęcam do zainteresowania.

O czym z nieukrywaną zazdrością i podziwem informuje Anna Cholewińska

2020.09.08

Wykłady otwarte dla seniorów

Zapraszam serdecznie na wykłady otwarte, które odbędą się w ramach projektu "Kształcenie Ustawiczne Seniorów"

16 września 2020 roku (środa) "Wartości estetyczne ostre- brzydota, niesamowitość, komizm, tragizm" - dr Tomasz Drewniak, prof. PWSZ w Nysie

23 września 2020 roku (środa) "Państwowe Ratownictwo Medyczne w Polsce i zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej w dobie pandemii" - dr n.med.Ireneusz Barziej

30 września 2020 roku (środa) "Współczesne zagrożenie terrorystyczne w Europie" dr hab. Marek Kulisz, prof. PWSZ w Nysie

Wszystkie wykłady odbywają się w Sali wykładowej 101A PWSZ w Nysie ul.Chodowieckiego o godzinie 11:20
Ze względu na sytuację epidemiologiczną w wykładach może uczestniczyć 30 osób, dlatego proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wykładzie telefonicznie : 605 516 416
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rok Akademicki 2019 / 2020

2020.09.02

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie odbędzie się 21 września 2020 r. o godz. 11 w dużej sali w Nyskim Domu Kultury.
Zapraszamy członków stowarzyszenia i jednocześnie prosimy o zabranie maseczek.

Zarząd SR UTW w Nysie

2020.08.28

Szanowni Państwo

Prosimy o uregulowanie do 30 września br. zaległych składek członkowskich. Informujemy, że zgodnie ze Statutem & 12 p. 1, każdy członek ma obowiązek opłacenia rocznej składki członkowskiej. Niewykorzystane w tym roku składki będą wydatkowane w kolejnych latach, na naszą działalność statutową.

Składki można wpłacać codziennie w sekretariacie, pokój nr 5, lub przelewem na konto
nr. konta bankowego BS Otmuchów 54 8872 1026 0031 5478 2000 0010

Józefa Ziemnik ( tel. +48 531 020 887)

2020.08.27

Wyjazd w Bieszczady 14-17 września 2020r.

Wyjazd nastąpi 14 września o godzinie 6:30 z placu przy stadionie na ul.Kraszewskiego.

Program
1 dzień
Przejazd do Polańczyka, spacer po Polańczyku, rejs statkiem, punkt widokowy
2 dzień
Duża i Mała Pętla Bieszczadzka, schronisko pod Rawką, Górzanka,
3 dzień
Zapora Solina z wejściem na dół i korona, Myczkowce, Zagórz, Komańcza
4 dzień
Zwiedzanie Sanoka, skansen, rynek, zamek

2020.08.19

Jarmark ze św. Ritą „Od pszczół do róż”

Szanowni Państwo.
Otrzymaliśmy zaproszenie na festyn w Głębinowie. Może warto skorzystać.

Z pozdrowieniami
Józefa Ziemnik

W imieniu Zarządu Nyskiego Księstwa Jezior i Gór serdecznie zapraszam członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie na Jarmark ze św. Ritą „Od pszczół do róż”, który odbędzie się w dniu 22.08.2020 r., o godz. 12:00, na placu przy kościele św. Urbana w Głębinowie.

Wydarzenie odbywa się w ramach konkursu KSOW nr 4/2020, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021, operacja pn. „Wpływ Produktów Lokalnych na rozwój turystyki”. Na miejscu odbędą się warsztaty ginących zawodów: z ceramiki, malowania na szkle, malowania na drewnie, malowania pierników oraz wyplatania ze sznurków, a także stoisko wystawiennicze z lokalnymi produktami do degustacji: konfitury i soczki, miody oraz mini pączki z różą. Ponadto pojawią się nasi lokalni wystawcy z Produktami Lokalnymi.
Powyższy projekt realizujemy wraz z Partnerami: Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy „Rybak” w Głębinowie, Gmina Głuchołazy, Gmina Kamiennik, Gmina Nysa, Gmina Otmuchów, Gmina Paczków, Gmina Pakosławice, Gmina Skoroszyce i Oddział PTTK Tryton w Nysie.

Zapraszamy Państwa wraz z rodzinami i znajomymi do wspólnego świętowania i zabawy!

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl.

Z poważaniem
Elżbieta Harhura
Prezes Nyskiego Księstwa Jezior i Gór

2020.08.17

Wyjazd do Mosznej

28 sierpnia 2020 roku odbędzie się kolejny wyjazd na międzypokoleniowe lekcje bioróżnorodności na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Mosznej w ramach projektu pn. „Śladami Bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”
Zbiórka - stadion ul. Kraszewskiego godzina 8.
Zgłoszenia przyjmuje Urszula Barbara Struś - tel. 605516416

2020.08.04

Lekcja bioróżnorodności

W ostatni piątek lipca studenci z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie wzięli udział w lekcji na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Mosznej. Tym razem pojechali słuchacze, którzy od wielu już lat pracują jako wolontariusze na naszym UTW, prowadzą różne zajęcia, warsztaty i kluby zainteresowań oraz biorą aktywny udział w projektach.

Lekcja realizowana była w ramach projektu pn. "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego". Jest to projekt opracowany i realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Natomiast pomysłodawczynią i opiekunką naszej grupy była koleżanka Irena Sosulska, członek Rady Programowej Nyskiego UTW, którą organizacyjnie wspomagała wiceprezes UTW koleżanka Urszula Barbara Struś. Cała grupa wyjechała wczesnym rankiem, w autobusie organizatorka przeczytała regulamin, przypomniała o obowiązku noszenia maseczek i zachowaniu bezpiecznych odstępów. Po przyjeździe do Zamku w Mosznej zostaliśmy przywitani przez pracowników zamku. Po krótkim wprowadzeniu w tematykę projektu otrzymaliśmy poczęstunek.

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach. Jedna lekcja poświęcona była bioróżnorodności roślin i zwierząt w parku i okolicy. Spacerując alejkami przewodniczka opowiadała ciekawie o florze i faunie oraz o historii Zamku. W drugiej grupie tematem przewodnim były drzewa - pomniki przyrody na terenie parku. Tu również przewodnik oprowadzając i pokazując ciekawie opowiadał o roślinnych zabytkach. Każda grupa po obu lekcjach mogła odpocząć w oranżerii Zamku i jednocześnie podziwiać zgromadzone tu okazy roślin. Po obiedzie, część grupy zdecydowała się na zwiedzanie Zamku lub smakowanie kawy w przecudnej zamkowej kawiarni. Druga grupa poszła do znajdującego się w pobliżu Muzeum Robotów, w którym zgromadzone są liczne eksponaty wykonane przez właściciela muzeum. To też warto było zobaczyć.

Józefa Ziemnik

2020.07.23

Aktywny Senior w domu!

Z troski o naszych Seniorów, przy współpracy z trenerami, firma Adamed w ramach programu Adamed dla Seniora przygotowała zestaw ćwiczeń, które śmiało można wykonać w domu!

Drodzy Seniorzy, sprawdźcie, dlaczego warto ćwiczyć?

Sprawdźcie jakie ćwiczenia możecie wykonać już dziś, nie wychodząc z domu. Informacje znajdziecie klikając w poniższy link:

https://www.youtube.com/watch?v=5zHc2HTYd8Y&list=PLlZZ8Ji4ZMHt-6k4w9DgDGrTP2_oUWV-e
https://www.youtube.com/watch?v=JKUZwYJ3KPk&list=PLlZZ8Ji4ZMHt-6k4w9DgDGrTP2_oUWV-e&index=2

Kto ćwiczy z nami?
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW zachęca do aktywności!

2020.07.10

Ankieta dla Seniorów na temat ich sytuacji zdrowotnej

Szanowni Państwo
Z Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku otrzymaliśmy ankietę z prośbą o jej wypełnienie i odesłanie. Serdecznie i wakacyjnie pozdrawiam - Józefa Ziemnik

Szanowni Państwo,
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz z partnerem firmą Adamed przygotował krótką ankietę dla Seniorów na temat ich sytuacji zdrowotnej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej wypełnienie. Ankieta dotyczy trudności z dostępem do lekarzy w trakcie pandemii, wykupywania leków, samoleczenia, wsparcia psychologicznego. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu. Wnioski posłużą do stworzenia raportu, który zostanie przekazany organizacjom pozarządowym, mediom oraz instytucjom publicznym. Dzięki temu będzie można lepiej określić aktualne potrzeby Seniorów oraz zapewnić im lepszy dostęp do opieki medycznej.

Link do ankiety jest tutaj: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDNe510qcaowbaSoRHmSOgdnjwH-MIr8b-dRSM0m03yJinwg/viewform

Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Zajmie to Państwu 3 minuty. Uprzejmie prosimy o przesyłanie linku do ankiety swoim znajomym, przyjaciołom, aby oni również mogli ją wypełnić.

2020.07.02

Wirtualne zakończenie roku akademickiego 2019/2020 na UTW w Nysie

Szanowni Państwo nie możemy w tym roku spotkać się i uroczyście zakończyć roku akademickiego. Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie przygotował wirtualne zakończenie roku. Serdecznie zapraszam do obejrzenia i posłuchania. Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom zaangażowanym w realizację tego nowego dla nas projektu.
Wszystkim studentom życzę spokojnych, dobrych wakacji. Do zobaczenia w październiku.

Serdecznie pozdrawiam - Józefa Ziemnik

2020.07.01

Zaproszenie na debatę on-line

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wysłuchania debaty w kontekście zdrowia i aktywności seniorów pn.

"Zdrowie w pandemii - czyli jak wejść w dobrej kondycji do nowej normalności i budować siły do dalszej walki z koronawirusem?",
która odbędzie się ONLINE
30 czerwca 2020 roku o godz. 18.00

Organizatorami wydarzenia są firma ADAMED oraz Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.

Cała debata odbędzie się bez udziału publiczności, jedynie z udziałem panelistów.Transmisja będzie miała miejsce się na stronie www.adameddlaseniora.pl oraz na platformie www.abcsenior.com.

Link do rejestracji dostępny jest tutaj: https://abcsenior.com/webinars/zdrowie-w-pandemii/

Dodatkowe informacje nt debaty w załączniku oraz poniżej:

Zaproszeni prelegenci:
1/ Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski – Kierownik Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
2/ Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – Kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM
2/ Dr Tomasz Komendziński – Kognitywista z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK
3/ Dr Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
4/ Helena Norowicz – Polska aktorka i modelka
5/ Irena Wielocha – Silver influencerka

Moderator: Marzena Rudnicka – Prezes Zarządu KIGS

Życzymy miłego oglądania!

Pełna informacja

2020.07.01

Konkurs literacki

Szanowni Państwo,

Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego z inicjatywy Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego ogłasza Konkurs Literacki pt. „XX wiek w moich wspomnieniach. Celem konkursu jest zaprezentowanie w formie pisemnej refleksji mieszkańców naszego regionu, ukazujących zmiany jakie nastąpiły w otoczeniu seniora i jego rodziny na przestrzeni XX Wieku, ponadto pozyskanie ciekawych refleksji i opisów na temat minionego stulecia w poszczególnych gminach i środowiskach lokalnych, a także poszczególnych grupach społecznych z uwzględnieniem środowisk senioralnych oraz poszczególnych rodzin i mieszkańców.

W konkursie mogą brać udział przedstawiciele środowisk senioralnych z województwa opolskiego. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę pisemną (mogą to być autorskie refleksje, opisy, sprawozdania, felietony itp.). Prace w formie tradycyjnej (maszynopis, wydruk komputerowy na formacie A4) i w formie elektronicznej muszą zostać dostarczone wraz z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Konkursu do dnia 30 września 2020r. do godz.15.30 do Sekretariatu Konkursu – którym jest Sekretariat Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO (adres: Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17, 45-082 Opole, tel. 77 4467847, mail: bdo@opolskie.pl. )

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwał Nr 2955/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „XX wiek w moich wspomnieniach” dla seniorów województwa opolskiego, oraz na stronie www.opolskie.pl w zakładce Urząd/Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego/Aktualności oraz na profilu Facebook’owym Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Również w załączeniu Regulamin oraz zgłoszenie do konkursu.

Na prace literackie wraz załącznikiem czekamy do dnia 30.09.2020 r.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!!!
(liczy się data stempla pocztowego)

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

z dopiskiem na kopercie: Konkurs Literacki „XX wiek w moich wspomnieniach”

     

2020.06.02

APEL
MIEJ SERCE DLA SĄSIADA!

2020.06.01

Szanowni Państwo

Podaję link do strony z ciekawym wykładem profesora Andrzeja Dragana. Myślę, że warto w wolnej chwili zapoznać się z nim. Pozdrawiam i życzę zdrowia. Józefa Ziemnik.

Fizyk przyznaje: najważniejsze odkrycia w nauce są dziełem przypadku

2020.05.27

2020.04.28

Komunikat - MASECZKI

We wtorek tj. 5 maja, w godz. od 8.00 do 10.00, w budynku przy ul. A. Krajowej 21 członkowie naszego stowarzyszenia, którzy jeszcze nie odebrali maseczki, będą mogli ją otrzymać. Jednocześnie informuję, że to jest ostateczny termin odbioru.
Przypominam również, że termin powrotu na zajęcia w ramach naszego UTW, planowany jest na wrzesień b.r. Wszystkim koleżankom i kolegom ze stowarzyszenia życzę przede wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości. W razie pytań proszę o kontakt - 531 020 887.

W imieniu zarządu SR UTW w Nysie - Józefa Ziemnik

2020.04.20

Ważny komunikat

Informuję, że w najbliższy czwartek i poniedziałek tj. 23 i 27 kwietnia, w godz. od 8.00 do 10.00 w budynku przy ul. Armii Krajowej 21, będzie można odebrać nieodpłatnie maseczkę wielokrotnego użytku.
Maseczka jest przeznaczona tylko dla członków naszego UTW. Jednocześnie informuję, że każda osoba, która odbiera maseczkę dla innego członka UTW musi podpisać się na liście czytelnie swoim nazwiskiem.
Bardzo proszę wszystkich o przekazanie tej informacji innym członkom naszego stowarzyszenia.

W razie pytań proszę o kontakt ( tel. 531 020 887 ) - Józefa Ziemnik

2020.04.16

KOMUNIKAT

Informuję, że na podstawie wydanego przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie Zarządzenia Nr 31/2020 z dnia 10. 04.2020 r. planowane jest wznowienie zajęć dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku od września b.r.

Jednocześnie informuję, że :

 1. Wyjazd do Wrocławia na koncert w dniu 22 maja 2020 r. jest odwołany. Pieniądze za bilety będą zwracane wszystkim, w możliwie najkrótszym terminie, tuż po rozpoczęciu zajęć.
 2. Obecnie nie planujemy zmiany terminu wycieczki w Bieszczady ( 14.09 do 17.09. 2020 r.). Prosimy wszystkich członków UTW, którzy zadeklarowali chęć wyjazdu i wpłacili zaliczkę, o dokonanie wpłaty do 15 .05.2020 r. pozostałej kwoty, tj. ( 320 zł. dla naszych członków i 400 zł. dla osób towarzyszących) na konto naszego Stowarzyszenia, z dopiskiem - z tytułu " wycieczka w Bieszczady".
  Przypominam nr rachunku bankowego UTW w Nysie
  BS Otmuchów o/ Nysa 54 8872 1026 0031 5478 2000 0010

Szanowni Państwo, w tym trudnym czasie, życzę wszystkim studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie, dużo zdrowia, cierpliwości i wytrwałości w spełnianiu zaleceń związanych z epidemią.
Podaję numer telefonu do kontaktu w razie pytań +48 531 020 887

Józefa Ziemnik

2020.04.09

Świąt prawdziwie Wielkanocnych

Świąt prawdziwie Wielkanocnych
z jajkiem, słońcem i Dyngusem roześmianym,
z wiarą mocną w lepsze jutro i nadzieją...
a przy stole niech zasiądą Przyjaciele,
których miłość, dobroć, radość
pozostaną z Państwem na dni wiele i tygodni...

Zarząd UTW Nysa

2020.03.23

Szanowni Państwo.

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju i zakazem zgromadzeń informuję, że odwołane zostaje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze naszego Stowarzyszenia, które było zaplanowane na 1 kwietnia br.
O planowanym terminie Walnego Zgromadzenia poinformuję w następnych komunikatach. Apeluję również o dostosowanie się do obowiązujących zaleceń i do pozostania w miarę możliwości w domach.

Józefa Ziemnik

2020.03.19

SOLIDARNI Z SENIORAMI – razem damy radę
STOP KORONA-OSZUSTWOM

Szanowni Państwo!

Wychodzimy naprzeciw obecnie panującej sytuacji i zwracamy szczególną uwagę w czasie pandemii na Seniorów – grupę osób w wieku 60+. Ta część społeczeństwa jest najbardziej narażona na zarażenie chorobą COVID-19 wywołaną przez koronawirusa SARS-Cov-2. Dla Seniorów, których odporność jest często niższa niż osób w młodszym wieku, konsekwencje zachorowania są dużo bardziej dotkliwe. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Seniorów, jako Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora podjęliśmy odpowiednie kroki i rozpoczęliśmy działania w ramach naszej nowej akcji „Solidarni z Seniorami – razem damy radę!”. Skuteczne działanie na rzecz Seniorów, może rozpocząć każdy i na początku skupić na prostych czynnościach, jak np. zrobienie zakupów, wyprowadzenie psa czy rozmowie telefonicznej.

Głównymi celami akcji są:

14 marca 2020 roku odbyła się kolejna audycja z serii „Czuję się młodo” w Radio Kraków. Gościem prowadzącego program, prezesa Radio Kraków - Mariusza Bartkowicza był Łukasz Salwarowski, redaktor naczelny Głosu Seniora i prezes Stowarzyszenia Manko. Głównym tematem rozmowy była nowa akcja „Solidarni z seniorami – razem damy radę!” i pomoc osobom starszym podczas epidemii koronawirusa.

Cała audycja dostępna jest w tym miejscu:
https://www.radiokrakow.pl/audycje/czuje-sie-mlodo-50326/lukasz-salwarowski-badzmy-solidarni-z-seniorami-podczas-epidemii-koronawirusa/

STOP KORONA-OSZUSTWOM

Wyjątkowa sytuacja powoduje, że do „pomocy” włączają się również oszuści, dostrzegając szybki i łatwy zysk w obliczu wybuchu społecznej paniki. Wszechobecny lęk, szczególnie wśród osób w wieku 60+, skrzętnie wykorzystują manipulatorzy na wielu płaszczyznach. Działają w Internecie, ale też w kontakcie bezpośrednim. Informacje na ten temat spływają do policji z całej Polski. Oszuści sprzedają w Internecie różnego typu środki (np. lekarstwa, suplementy, herbaty czy amulety), których działanie ma uchronić osobę przed zachorowaniem na koronawirusa. Coraz częściej dochodzi także do działań bezpośrednich. Delikwenci podszywają się pod lekarzy, pracowników Sanepidu czy służby mundurowe i w trakcie wizyty w domu ofiary, kradną pieniądze i inne przedmioty. Chcąc uchronić Seniorów przed tym zjawiskiem, rozpoczęliśmy akcję pt. „STOP KORONA-OSZUSTWOM” w ramach trwającej kampanii „Stop manipulacji – nie daj się oszukać!”. Celem akcji jest zwiększenie świadomości w temacie zagrożenia różnego typu oszustwami w trakcie pandemii wśród osób starszych. W ten sposób przestrzegamy Seniorów przed manipulatorami i informujemy, jak nie da się oszukać.

Zachęcamy Państwa do dołączenia do naszej akcji i solidarnej pomocy Seniorom w czasie epidemii koronawirusa w Polsce! Prosimy o udostępnienie przekazanych materiałów edukacyjnych na Państwa nośnikach medialnych, a także wydrukowanie ich i umieszczenie w widocznych miejscach.

2020.03.11

Komunikat Zarządu UTW w Nysie

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem informuję, że do odwołania zawieszamy wszystkie działania,warsztaty i zajęcia (w tym wyjazd 17 marca na basen do Velkich Losin - wpłaconą zaliczkę na wyjazd wypłacimy w możliwie szybkim terminie tuż po powrocie na zajęcia).

Józefa Ziemnik- prezes SR UTW w Nysie
( tel. 531 020 887 )

2020.03.10

Twarze Renesansu. Arcydzieła Malarstwa portretowego XV i XVI wieku

Wykład przeprowadzony w dniu 4 marca 2020 r. pt. „Twarze Renesansu. Arcydzieła Malarstwa portretowego XV i XVI wieku” poświęcony został historii portretu i autoportretu, jednakże z przewagą portretu, zaczynając od wizerunku Dantego Alighieri pędzla jego przyjaciela Giotta di Bondone z 1337 r.
„Twarz jako znak tożsamości i nośnik ekspresji, a zarazem „najbardziej zajmująca nas powierzchnia na Ziemi”. „Dobry portret to wierne oddanie charakteru postaci bez osądu moralnego, lecz ze zrozumieniem jego osobowości” – analizie poddano około 80 najbardziej znanych portretów w sztuce włoskiego Renesansu, Renesansu Północnego (malarstwo niemieckie, niderlandzkie, francuskie). Szczególny nacisk położony został na dziełach takich artystów, jak Jan van Eyck, Hans Memling, Leonardo da Vinci, Rafael Santi, Tycjan, Albrecht Durer, Hans Holbein Młodszy ( zwłaszcza okres jego pracy w służbie Henryka VIII – króla Anglii i jego kolejnych małżonek), a także El Greco.
Autorka i prowadząca wykład skoncentrowała się w szczególności na specyfice epoki, słynącej z aluzji, symboli, rebusów, gier słowno – obrazowych, piktogramów, szyfrowanych obrazów o skomplikowanych i ukrytych znaczeniach, a także turniejach, karnawałach, pochodach i inscenizacjach, bowiem w tak bogatej scenografii i oprawie rodziły się szczególnie interesujące wizerunki portretowe, stanowiące do dziś przebogate źródło artystycznych, estetycznych i psychologicznych poszukiwań.

Małgorzata Radziewicz

2020.03.05

Wtorki z brydżem

W dniu 3 marca b.r. na warsztatach brydżowych w Nyskim Domu Kultury gościliśmy 8.osobową grupę członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin w Głuchołazach. Tak jak my również wielkich fanów brydża. W ramach warsztatów, w sympatycznej i miłej atmosferze rozegraliśmy koleżeński mecz brydżowy. Udział w nim wzięły po dwie pary z obu stron. Goście okazali się zdecydowanie lepsi wygrywając 21 : 9.

Zwycięskie pary to: Franciszek Sakowicz – Aleksander Paszkowski oraz Teresa Piątek – Joanna Duda. Gratulujemy zwycięstwa i … oczekujemy na rewanż.

Anna Cholewińska

2020.02.27

Beethoven – klasyk czy romantyk? – spotkanie z muzyką na nyskim UTW

Ostatni wykład w środę 26 lutego 2020 r. wygłosił dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie pan Stefan Janik. Po dwóch latach wróciliśmy do auli w Państwowej Szkole Muzycznej w Nysie. Całą grupę przywitał dyrektor szkoły pan Janusz Dąbrowski, który opowiedział o kończącym się remoncie i planach na najbliższą przyszłość.
Pan Stefan Janik poprowadził wykład poświęcony jednemu z największych kompozytorów europejskich, którym był Ludwig van Beethoven. W tym roku obchodzimy 250 rocznicę urodzin kompozytora i dlatego rok 2020 ogłoszono Rokiem Beethovena.
Poznaliśmy pokrótce historię życia mistrza, jego zmagania się z chorobą ( stracił całkowicie słuch) i przede wszystkim z fragmentami utworów, które stworzył. Żył i tworzył w czasach obfitujących w wydarzenia bardzo istotne dla Europy np. rewolucja francuska, wojny napoleońskie czy kongres wiedeński. Wśród jego mecenasów był hrabia Franz von Oppersdorff, na zaproszenie którego Beethoven przebywał jesienią 1806 roku w nieodległym Głogówku. Tam powstała IV Symfonia B-dur, a dokładnie cz. Allegro ma non troppo.
W trakcie wykładu mieliśmy możliwość wysłuchania finału IX Symfonii czyli Ody do radości obecnie hymnu Unii Europejskiej.
Wykładowca omawianie wydarzeń z życia kompozytora przerywał fragmentami utworów tych mniej znanych szerokiej publiczności np. cykl pieśni na głos i fortepian An die ferne Geliebte op. 98, czy Septet Es-dur op. 20 (r. 1800) cz. III – Tempo di minuetto, cz. V – Scherzo.

Wszyscy nyscy studenci – seniorzy bardzo cieszą z możliwości powrotu na niezwykle ciekawe wykłady w naszej szkole muzycznej.

2020.02.24

Zabawa karnawałowa

Można śmiało powiedzieć, że studenci nyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku doskonale wiedzą jak się bawić. Tegoroczny karnawał zakończyliśmy w "Tłusty Czwartek" - 20 lutego zabawą taneczną. W Domu Formacyjnym zgromadziło się ponad 70 seniorów, aby hucznie zakończyć karnawał. Przy dźwiękach muzyki i piosenek w wykonaniu znanego nam już zespołu, tańce trwały niemal do północy. Krótkie przerwy wypełniała nie tylko konsumpcja, ale przede wszystkim rozmowy, żarty, a nawet przyśpiewki.
Takie towarzyskie spotkania są wspaniałą formą spędzania wolnego czasu w sposób aktywny. Była to również świetna okazja do poznania nowych członków naszego stowarzyszenia, gdyż wielu uczestniczyło po raz pierwszy w takiej formie zajęć.

Józefa Ziemnik

2020.02.18

Walentynkowy wieczór na nyskim UTW

Walentynki dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego wieku rozpoczęły się dzień wcześniej. W czwartkowy wieczór 13 lutego w Nyskim Domu Kultury spotkało się liczne grono, aby posłuchać poezji i piosenek związanych z tym, nowym dla naszego pokolenia świętem czyli Walentynkami.
Idea wieczorku poetyckiego narodziła się kilka miesięcy wcześniej, podczas cyklicznych, poniedziałkowych spotkań naszego Klubu Literackiego. Pomysłodawczynie to panie Michalina Danuta Podgórni prowadząca te spotkania i poetka Krystyna Wawrzkiewicz. W przedsięwzięcie zaangażował się również Zarząd Stowarzyszenia, a zwłaszcza vice prezes pani Urszula Barbara Struś oraz prowadząca nasz uczelniany chór pani Ewa Wróblewska.
Ambitny scenariusz zawierał poezję zarówno znanych i cenionych poetów polskich jak i wiersze naszych nyskich poetów czyli Naszego patrona Jerzego Kozarzewskiego, naszej studentki pani Marii Kuzdrowskiej oraz wspomnianej wcześniej pani Krystyny Wawrzkiewicz. Gościnnie wystąpiła też poetka pani Janina Łopuch, recytując kilka swoich utworów. Natomiast wiersze poetów polskich recytowali studenci UTW czyli Michalina Danuta Podgórni, Jan Bagrowski, Marian Kowalski, Andrzej Słomski.
Całość była przeplatana piosenkami m.in, romantycznym utworem " Ja i Ty" w wykonaniu duetu Urszuli Barbary Struś i Mariana Kowalskiego, kilka solowych piosenek wyśpiewały nasze koleżanki Barbara Mocko i Urszula Barbara Struś. Nie mogło zabraknąć oczywiście na takim wieczorze naszego chóru, który wykonał kilka standardowych, romantycznych piosenek np. " Chodź, pomaluj mój świat", " W siną dal", " Nie płacz kiedy odjadę". Całość zakończyła się bisem. Zachwyceni, taką formą spotkania z muzyką i poezją słuchacze pytali kiedy następny raz zrealizujemy podobny wieczór.
Spotkanie nie zakończyło się wraz z ostatnim taktem piosenki, gdyż wielu z uczestników wieczorku poetyckiego, długie rozmowy kontynuowało jeszcze w kawiarence w Nyskim Domu Kultury.

2020.01.31

Nyscy studenci UTW na koncercie charytatywnym

W gościnnych murach Muzeum Powiatowego W Nysie, w poniedziałek 27 stycznia 2020 roku spotkało się bardzo liczne grono studentów nyskiego UTW. Koncert przygotowany został przez nauczycieli byłych i obecnych Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie tj. panią Ewę Wróblewską i panią Dorotę Woźniak. Również młodzi artyści rekrutowali się z byłych i obecnych uczniów tej szkoły.
Ideą było, aby wspomóc chore rodzeństwo uczniów S.P. nr 10. Jasełka opracowane były w niezwykle ciekawy sposób. Opowiedziano nam historię dobrze znaną od dwóch tysięcy lat, ale tak zinterpretowaną, że z zainteresowaniem słuchaliśmy i czekaliśmy z niecierpliwością na ciąg dalszy. Cały spektakl przeplatany był wspólnym śpiewaniem kolęd, tych bardziej i mniej znanych.
Po zakończeniu jasełek dzieci rozdały wszystkim słuchaczom słodki prezencik-niespodziankę. Całość została zwieńczona występem nowego chóru słuchaczy UTW w Nysie o nazwie "Pogodnie rozśpiewani". I znowu zabrzmiały kolędy śpiewane wspólnie. Koncert zakończył się bisem. Dziękujemy za przygotowanie jasełek i wzruszające momenty przedstawienia młodym ludziom i ich nauczycielom. Było to wspaniałe przeżycie dla wielu z nas, świadczące o tym, że nieważne ile mamy lat życia za sobą, ale to co mamy w sercu.

2020.01.23

Kambodża – kraina jednego dolara

W Klubie Podróżnika w miesiącach listopadzie i grudniu podziwialiśmy egzotyczne, potężne, różnorodne, najludniejsze państwo świata „Chiny - okiem Europejczyka” w prezentacji Vice prezesa naszego Stowarzyszenia kolegi Marka Flakowskiego.
Na kontynencie azjatyckim pozostaliśmy również w styczniu, gdyż Prowadząca Klub Podróżnika koleżanka Elżbieta Muszyńska przedstawiła nam kraj niezwykły, w przeszłości (od IX do XV wieku) legendarne imperium Khmerów zajmujące obszar dzisiejszych czterech państw: Kambodży, Tajlandii, Wietnamu i Laosu. W czasach świetności stolica królestwa – Angkor, była większa niż ówczesny Rzym. Podczas gdy np. Paryż w 1200 roku miał 110 tysięcy mieszkańców w Angkor żyło ich milion. Było to przez setki lat największe miasto ówczesnego świata. Podboje, grabieże, podobno katastrofa ekologiczna spowodowały upadek imperium. W XV wieku stolicę Kambodży przeniesiono do Phnom Penh. Angkor zaczęła wchłaniać dżungla. Ze smutkiem i zgrozą słuchaliśmy o współczesnych losach Kambodży, o polityce terroru Czerwonych Khmerów w latach 1975 – 1979. Od 1986 istnieje możliwość zwiedzania Kambodży i podziwiania jej fantastycznych i zdumiewających zabytków, zwłaszcza: kompleks Angkor określany ósmym cudem świata tj. świątynię Ankor Wat, miasto Angkor Thom z pałacem królewskim i świątynią Bajon, świątynię Banteay Srei oraz w Phnom Penh: Pałac Królewski, Srebrna Pagoda, Muzeum Narodowe i wiele innych.

Anna Cholewińska

2020.01.20

2020.01.15

Baseny termalne

28 stycznia 2020 roku o godzinie 9 wyjeżdżamy na baseny termalne do Wielkich Losin.

2020.01.14

"Skandale i wandale – niezwykłe wydarzenia z dziejów historii sztuki."

Wykład przeprowadzony w dniu 08 stycznia 2020 r. stanowił II część realizacji tematu „Skandale i wandale. Od Edwarda Manet’a do Doroty Nieznalskiej”. W trakcie wykładu przedstawione zostały kontrowersyjne prace takich artystów, jak Edward Manet – obraz „Olimpia” i „Nana”, rysunki i akwarele Henry de Toulouse Lautreca, wybrane przykłady malarstwa Baltazara Klossowskiego de Rola – Balthusa, którego prace przedstawiały młodziutkie dziewczęta pogrążone we śnie lub atmosferze dwuznacznej intymności, między niewinnością i perwersją. W dalszej kolejności przedstawione zostały wybrane prace najbardziej znanych artystów reprezentujących nurt polskiej sztuki krytycznej, począwszy od Zbigniewa Libery, Katarzynę Kozyrę, Piotra Uklańskiego, Joannę Rajkowską, po Julitę Wójcik i Dorotę Nieznalską. Celem wykładu była próba pokazania, jak bardzo świat sztuki się od ponad 150 lat autonomizuje, a społeczno – polityczne zaangażowanie artystów na świecie nieustannie przybiera na sile, zaś sama sztuka od wielu lat jest miejscem do zadawania trudnych pytań o rzeczywistość. Szczególny nacisk położony został na polską sztukę po 1989 roku, która zmieniała się dynamicznie, stawiając jej odbiorców przed nowymi percepcyjnymi i intelektualnymi wyzwaniami, co wpływało także na samą publiczność, ucząca się nowych języków artystycznych w procesie poszerzania rozumienia pojęcia sztuka.

2020.01.14

Jasełka dla Babci i Dziadka 2020

2019.12.30

Spotkanie wigilijne nyskiego UTW

Za oknem słoneczne, ciepłe, czwartkowe popołudnie, a w sali Domu Formacyjnego w Nysie słychać było kolędy. To liczna grupa studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie 19 grudnia spotkała się, aby podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i tak po prostu pobyć w swoim gronie.
Spotkanie uświetnili swoją obecnością vice burmistrz Nysy pan Marek Rymarz, dyrektor Muzeum Powiatowego w Nysie pan Edward Hałajko, pełnomocnik rektora d.s. UTW z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie dr Piotr Bernat oraz również pracownik PWSZ pani Iwona Podpora. Gości i seniorów przywitała prezes SR UTW w Nysie pani Józefa Ziemnik.
Niemal półgodzinny montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uniwersyteckiego chóru, pod kierunkiem pani Ewy Wróblewskiej, wspaniale przybliżył słuchaczom historię i tradycje związane z tymi świętami. Do śpiewania kolęd włączyli się wszyscy goście. Każdy z uczestników spotkania został obdarowany upominkiem, a był to przepięknie ozdobiony przez nasze uzdolnione koleżanki z warsztatów rękodzieła, szklany pojemnik na świeczkę. Warsztaty te od wielu już lat prowadzą panie Ewa Morel i Janina Chadryś. Na stołach pojawiły się też piękne, szydełkowe aniołki zrobione przez uzdolnioną artystycznie vice prezes UTW w Nysie panią Urszulę Barbarę Struś.
Po tradycyjnych potrawach wigilijnych, barszczu z uszkami, pierogach i rybie, przy kawie i słodkim poczęstunku długo jeszcze trwało wspólne kolędowanie, rozmowy i wspominanie wydarzeń z mijającego roku.
Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania i życzy wszystkim słuchaczom, przyjaciołom i sympatykom naszego uniwersytetu spokojnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu radosnych wydarzeń w nadchodzącym Nowym Roku.

2019.12.10

Skandale i wandale – niezwykłe wydarzenia z dziejów historii sztuki

Wykład przeprowadzony w dniu 4 grudnia 2019 r. pt. „Skandale i wandale, czyli niezwykłe historie o wielkich dziełach sztuki, podzielony został na II części, z których druga część zrealizowana zostanie w dniu 8 stycznia 2020 r.
Wykład wkraczający do głębokiej przeszłości dziejów sztuki świata zachodniego skoncentrowany został na wybranych dziełach i intrygujących losach samych dzieł bądź ich twórców.
Jedną z większych rozkoszy obcowania ze sztuką jest poznawanie historii obrazów, rzeźb, obiektów architektury, a z każdym dziełem mogą się wiązać niezliczone i fascynująco barwne opowieści, z których niektóre znamy, a inne pozostają ukryte w mrokach mniej lub bardziej odległej przeszłości.
W pierwszej części wykładu szeroko została przedstawiona historia ateńskiego Partenonu i losów wielkiego rzeźbiarza Fidiasza, rzymskiego Panteonu i losów jednego z twórców tego zdumiewającego obiektu świątynnego – Apollodorosa z Damaszku, naczelnego inżyniera cesarza Trajana. Kolejnym artystą poddanym podobnej analizie był Michał Anioł, a wśród jego wielkich dzieł szczegółną uwagę poświęcono malarstwu ściennemu w Kaplicy Sykstyńskiej oraz historii Piety Watykańskiej. Kolejnym artystą o niezwykłej biografii stał się Caravaggio i kilka jego dzieł malarskich, zasługujących na wyjątkową uwagę pod kątem tematyki wykładu – Wieczerza w Emaus (2 wersje), Jan Chrzciciel, Powołanie św. Mateusza oraz Dawid z głową Goliata.
Ostatnim wielkim artystą o bogatym i nietuzinkowym dorobku jest Rembrandt van Rijn i losy takich jego dzieł jak „Lekcja anatomii doktora Tulpa”, Wymarsz strzelców” oraz ostatnie ważne dzieło tego mistrza – „ Spisek Klaudiusza Cywilisa”.
Tematem tych wykładów są opowieści o sztuce i naturze ludzkiej, a także ich złożonych interakcjach, a historie kryjące się za losami obrazów czy rzeźb nie są szeroko znane bądź pozostają niezauważone.

Małgorzata Radziewicz

2019.12.06

Międzynarodowa konferencja na Nyskim UTW

"Wybitne osobistości pogranicza polsko - czeskiego" taki tytuł miała VIII już Konferencja z cyklu "Seniorzy polsko- czeskiego pogranicza".

5 grudnia 2019 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie spotkała się liczna grupa seniorów, aby uczestniczyć w obradach. Otwarcia konferencji dokonał pełnomocnik rektora ds. współpracy z UTW pan dr Piotr Bernat, który wspomniał o początkach tej inicjatywy i wprowadził w temat tego spotkania. Następnie pani Józefa Ziemnik - prezes Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie, który był głównym organizatorem tegorocznej edycji przywitała gości. Wśród gości byli; Starosta Powiatu Nyskiego pan Andrzej Kruczkiewicz, vice burmistrz Nysy pan Marek Rymarz, prorektor PWSZ w Nysie dr hab. inż. pan Tomasz Drewniak, pełnomocnik rektora PWSZ w Nysie ds. kontaktów z władzami Czech i Słowacji pan dr Grzegorz Chmielewski, Naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Nysie pani Zofia Kajling - Rudzka, Dyrektor Muzeum Powiatowego w Nysie pan Edward Hałajko, Kierownik Centrum Służb Socjalnych w Jeseniku pan ing. Jan Rotter oraz pani Alice Maceckova. W konferencji wzięli udział seniorzy z Polski i Czech, byli to przedstawiciele UTW z Nowej Rudy, Złotego Stoku, Prudnika, Głuchołaz, Paczkowa, oraz z Jesenika.
Pani prezes podziękowała za patronat Staroście Nyskiemu oraz za wsparcie merytoryczno -organizacyjno - finansowe władzom powiatowym i gminnym, a także nyskiej uczelni.

W pierwszej części wystąpili prelegenci z Czech, i tak pan Pavel Machacek przedstawił rodzinę Raymann czyli Jesenickich przedsiębiorców tekstylnych, ich osiągnięcia i działania. Kolejno pani Jarmila Josefikova opowiadała o odbywającym się od lat wielkim, międzynarodowym festiwalu muzycznym poświęconym muzyce Schuberta. Trzeci prelegent pan mgr Kvetoslav Growka, zapoznał zgromadzonych z ogromnie ciekawą postacią żołnierza i malarza Jana Krejci.

Po krótkiej przerwie pani Michalina Danuta Podgórni przybliżyła uczestnikom postać nyskiego poety i patrona wielu instytucji w naszym mieście czyli Jerzego Kozarzewskiego. Następną prezentację przygotował pan Edward Hałajko, który opowiedział o dwóch niezwykle barwnych Nysianinach czyli o Bernhardzie Grzimku - biologu, naukowcu i założycielu Parku Serengeti, a także o podróżniku i lekarzu Eduardzie Schnitzerze znanemu jako Mehmed Emin Pasza (jego życie stało się inspiracją do napisania kilku książek m.in. "Jądro ciemności" autorstwa Josefa Conrada).
W podsumowaniu dr Piotr Bernat podziękował wszystkim prelegentom i uczestnikom, a także zauważył, że temat ocalania od niepamięci takich postaci jest niezwykle ważny dla naszych narodów i należy kontynuować te działania.

Józefa Ziemnik

2019.12.04

Klub rękodzieła „Nie tylko z igłą”

Klub zrzesza słuchaczy naszego uniwersytetu, których łączy wspólna pasja tworzenia rzeczy niepowtarzalnych, wyjątkowych. Członkowie klubu dzielą się swoimi umiejętnościami zachowując od zapomnienia tradycyjne techniki rękodzielnicze oraz poznając nowe np. quilling, decoupage, haft matematyczny, scrapbooking.
Klub prowadzą w formie wolontariatu Ewa Morel i Janina Chadryś.
Na warsztatach wykonywane są kartki okolicznościowe (Wielkanoc, Boże Narodzenie) wysłane z życzeniami do innych UTW i instytucji, z którymi współpracuje nasz UTW, upominki wręczane podczas spotkania opłatkowego, ozdoby i dekoracje świąteczne.Prezentacja prac artystycznych Klubu Rękodzieła następuje na cyklicznym Spotkaniu Seniorskim Zespołów Artystycznych Polsko-Czeskiego Pogranicza pn. „Każdy wiek ma swoje chwile” w Głuchołazach. Prace uświetniają również uroczystości UTW.

2019.11.28

Zaproszenie na Radę Seniorów

Rada Seniorów zaprasza na sesję w najbliższy poniedziałek 2 grudnia 2019 roku o godzinie 11, gdzie m.in. przedstawiona będzie sytuacja seniorów w Chinach.

2019.11.28

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku
im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
informuje:

 1. Przypominamy, że 19 grudnia 2019 r. od godz. 14.00 w Domu Formacyjnym w Nysie ul. Emilii Gierczak organizujemy spotkanie wigilijne dla naszych członków. Wpłaty, w kwocie 30 zł. przyjmujemy do 12 grudnia. Liczba miejsc jest ograniczona.
 2. Harmonogram zajęć " Nowoczesne Technologie" - ul. Obrońców Tobruku 5, sala 11 :
 3. 3.XII, 7.I, 14.I, 28.I, 4.II. 18.II, 25.II, 10.III, 17.III, 31.III, 7.IV, 21.IV, 28.IV, 12.V, 19.V, 2.VI, 9.VI. Zajęcia odbywają się od godz. 13.30 i prowadzone są przez pana Arkadiusza Bobrowskiego.
 4. Zawieszone zostaną dyżury członków zarządu w czasie przerwy świąteczno-noworocznej tj. w dniach od 23 grudnia 2019 r. do 7 stycznia 2020 r.

2019.11.25

"Tamara Łempicka - epoka Art-Deco".

Wykład zrealizowany w dniu 20 listopada 2019 r. skoncentrowany został na sztuce XX – lecia międzywojennego, a w szczególności na stylistyce Art Deco i najważniejszych zjawiskach artystycznych, charakterystycznych dla tego czasu. Autorka wykładu położyła szczególny nacisk na porównanie secesji ze smakiem Art. Deco, właczając w prezentację takie postaci, jak Josephine Baker, Coco Chanel, wzory sztuki stosowanej, modę i przykłady architektury, poddanej analizie na gruncie osiągnięć amerykańskich (wzniesione na Manhattanie Chanin Biulding (1929), Waldorf Astoria Hotel (1930-31),Chrysler Building oraz Empire State Building. Szczególny nacisk położony został na przedstawienie i zilustrowanie biografii i twórczej drogi najciekawszej artystki tego okresu – Tamary Łempickiej. Artystka malarka pochodzenia polskiego, słynąca z przyjęć, organizowanych w swoim apartamencie w Paryżu, otaczająca się arystokratami, artystami, bankierami, prowadząca barwne i nietuzinkowe życie osobiste stała się artystką poszukiwaną i chętnie kupowaną. Jej kolejni mężowie: Tadeusz Łempicki, a od 1933 roku Raul Kuffner, dziedzic wielkiego austro - węgierskiego imperium browarniczego, ich wpływ na losy Tamary i jej zachowania, a także lista jej adoratorów i kochanków, to osoby, których obecność w życiu Tamary de Łempickiej miała wpływ na jej zainteresowania artystyczne, stanowiąc też istotny element wykładu. Kolejny etap w biografii artystki stanową Stany Zjednoczone, dokąd małżonkowie Kuffnerowie wyjeżdżają na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. Tam twórczość Tamary nie doczekała się takiego aplauzu jak pobyt w Europie. Podczas wykładu zilustrowana została bogata twórczość malarki, składająca się głównie z portretów sławnych osobistości swojej epoki, w szczególności kobiet. Artystka stworzyła galerię „szalonych lat”, a poprzez niespokojną zmysłowość i ekspresyjność kompozycji, przesiąkniętych światowością i safizmem, stając się osobą pielęgnującą własny mit. Uzupełnieniem wykładu stała się twórcza droga meksykańskiej pary artystów – Diega Rivery, twórcy murali z życia ludu i walk wolnościowych oraz jego żony Fridy Kahlo, autorki wielu autobiograficznych prac malarskich, nacechowanych realizmem osobistego życia malarki i jej pragnienia opowiedzenia o konflikcie między marzeniami a fizycznym ograniczeniem.

2019.11.24

Spartakiada Seniorów

16 listopada 2019 roku w Korfantowie odbyła się Spartakiada Seniorów, w którym wzięły udział Uniwersytety Trzeciego Wieku z całego regionu.
Impreza odbyła się pod hasłem "Senior Radosny, Bezpieczny i Zdrowy". Organizatorem zawodów sportowych dla seniorów był Uniwersytet Trzeciego Wieku z Korfantowa. Zmagania odbyły się na hali sportowej przy ul. Mickiewicza w Korfantowie.
W imprezie uczestniczyła również reprezentacja naszego uniwersytetu, która zajęła 4 miejsce.

2019.11.19

"Gdzieś w nas..."

Taki, trochę nostalgiczny tytuł nosi wystawa rysunku i malarstwa, zaprezentowana w GALERII FOYER w Nyskim Domu Kultury. W sobotni wieczór 16 listopada 2019 r. trzy malarki należące do Nyskiej Grupy Artystycznej pokazały publiczności cząstkę swoich prac. Wśród publiczności było liczne grono koleżanek i kolegów z nyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy przyszli, aby podziwiać prace trzech artystek, a jedną z nich jest Katarzyna Romanowska, nasza studentka-seniorka. Kasia Romanowska jest doświadczonym pedagogiem. Brała udział w międzynarodowych plenerach malarskich, uczestniczyła w wystawach w kraju i za granicą. Obecnie, swoje artystyczne pasje realizuje prowadząc wraz z Jadwigą Krawczyk, warsztaty malarskie na naszym uniwersytecie, dzieli się wiedzą i odkrywa arkana niełatwej sztuki malowania. Piękne obrazy inspirowane naturą z całą jej potęgą, ale też i przemijaniem, kolorowe pejzaże i wielobarwne kwiatowe pastele wprowadziły oglądających w ciepły nostalgiczny nastrój.

Józefa Ziemnik

2019.11.18

Koncert w Katowicach

16 listopada 2019 roku ponad 50 osobowa grupa słuchaczy naszego uniwersytetu uczestniczyła w koncercie w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Obiekt ten powstał w 2014 roku na terenach poprzemysłowych, należących niegdyś do kopalni węgla kamiennego „Katowice”.
Autorem projektu jest Tomasz Konior z zespołem, a akustykę Wielkiej Sali Koncertowej zaprojektował Yasuhisa Toyota z przedsiębiorstwa Nagata Acousticskoncercie

Wykonawcami koncertu byli:
Julia Fischer – skrzypce i Aris Alexander Blettenberg – fortepian

Program
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata Es-dur na skrzypce i fortepian KV 380
Gabriel Fauré
I Sonata A-dur na skrzypce i fortepian op. 13
Francis Poulenc
Sonata na skrzypce i fortepian FP 119
Franz Schubert
Fantazja C-dur na skrzypce i fortepian D 934

2019.11.15

Informacje Zarządu UTW Nysa o organizowanych imprezach i wyjazdach

Zabawa Andrzejkowa – 28 .11.2019 w godz. 17 – 23.
Diecezjalny Dom Formacyjny w Nysie ul. E. Gierczak
zapisy i wpłaty w wysokości 45,- zł. - do 21.11.2019r.

24.04 – 05.05. 2020 - Dwutygodniowy pobyt rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Lądku Zdroju.
Zaliczka 100 zł. wpłata do 15.12.2019 r. Pozostała kwota 1050 zł. płatna na miejscu w dniu przyjazdu.


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w czasie dyżurów członków zarządu w pokoju nr 2 ul. Armii Krajowej 21 we wtorki i czwartki w godz.10 – 12 oraz w środy w godz. 9 - 11

2019.11.14

Komunikat I

Zarząd SR UTW w Nysie informuje,że zawieszone będą aż do odwołania zajęcia w ramach Kawiarenki Internetowej "OKNO", które odbywały się we wtorki od godziny 15.

Komunikat II

Zajęcia "Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych" są prowadzone przez pana Arkadiusza Bobrowskiego w sali 11D na ul. Obrońców Tobruku 5. Najbliższe zajęcia odbędą się 26 listopada br.

Komunikat III

Organizowany jest wyjazd do sanatorium "Szachtar" w Truskawcu w dniach 26.02. - 06.03. 2020. Całkowity koszt to 270 zł (płatne do 28. 11.2019 r.) + 300 euro płatne przed wyjazdem do sanatorium. Wyjazd i powrót autokarem z Nysy. Więcej informacji można uzyskać podczas stałych dyżurów członków zarządu. Liczba miejsc ograniczona.

2019.11.13

Święto niepodległości

W dniu 11 listopada mieszkańcy Nysy obchodzili bardzo uroczyście 101 rocznicę odzyskania niepodległości. Przy dźwiękach orkiestry dętej do nyskiej bazyliki pw. św. Jakuba i św.Agnieszki zostały wprowadzone poczty sztandarowe, reprezentujące wszystkie instytucje i organizacje społeczne działające na terenie miasta Nysa. O godzinie 9.30 rozpoczęła się uroczysta msza święta.Ksiądz Prałat Mikołaj Mróz po przywitaniu parlamentarzystów,wszystkich przedstawicieli władz samorządowych i stowarzyszeń oraz pozostałych uczestników, wygłosił okolicznościowe kazanie. Podkreślił, że historia jest nauczycielką życia i dlatego należy uczyć młode pokolenie o wydarzeniach, które miały miejsce w minionych okresach historycznych. Naród, który nie pamięta o przeszłości, nie ma przyszłości. Po zakończonej mszy świętej wszyscy odśpiewali TEDEUM LAUDAMUS. Następnie uformował się pochód, który przemaszerował po pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Po odśpiewaniu hymnu przedstawiciele władz samorządowych złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem marszałka. Ponownie uformował się pochód, który przy dźwiękach orkiestry przemaszerował pod pomnik PATRIOTÓW POLSKICH. Po odśpiewaniu hymnu, okolicznościowe przemówienie wygłosił Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie. Uroczystość została uświetniona recytacjami patriotycznych wierszy, które deklamowały dzieci oraz pieśniami w wykonaniu chóru HOSANNA.
Następnie delegacje reprezentujące parlamentarzystów,wszystkich przedstawicieli władz samorządowych i stowarzyszeń podchodziły pod pomnik PATRIOTÓW POLSKICH i składały wiązanki kwiatów. Również przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w tych uroczystościach.

Grażyna Stefanowska-Gutowska

2019.11.10

Klub literacki

W pierwszy poniedziałek miesiąca - 4.11.2019r. o godz. 10.30, jak zwykle od 6-ciu lat, odbyły się zajęcia klubu literackiego „ Z szuflady” - prowadzone przez Michalinę Danutę Podgórni.
Tematem spotkania był laureat Literackiej Nagrody NIKE – 2019 Mariusz Szczygieł – pisarz, dziennikarz felietonista, ale przede wszystkim reporter. Jego książki i zbiory reportaży są tłumaczone na wiele języków. Najbardziej i wielokrotnie nagradzaną książką jest „Gottland” wydana w 2006r.
W dalszej części zajęć studentki mogły posłuchać wierszy naszej poetki Krystyny Wawrzkiewicz, wierszy głęboko refleksyjnych związanych z przemijaniem, rozstaniem i odchodzeniem.
Odbyła się też dyskusja na temat ostatnio obejrzanego filmu „Boże Ciało” Jana Komasy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zajęciami klubu literackiego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Pozdrawiamy.

2019.11.05

"Jarosław Iwaszkiewicz 1939r.- 1980r."

Spotkanie, które odbyło się 30.10.2019 r. to była druga część wykładu poświęcona życiu i twórczości Jarosława Iwaszkiewicz. Prelegentka Teresa Aranowicz odniosła się do wydarzeń ważnych i przełomowych w życiu pisarza oraz do utworów, które powstały w latach 1939 -1980. Wojenne losy rodziny Iwaszkiewiczów, bezinteresowna pomoc każdemu, kto zapukał do drzwi domu na Stawisku, pokazuje pisarza jako człowieka wrażliwego i odważnego, chociaż on wtedy na pewno tak o sobie nie myślał. Ale po wojnie Iwaszkiewicz musi dokonać wyboru, zostaje posłem, zostaje prezesem Związku Literatów Polskich i może dzięki temu chroni Stawisko przed zniszczeniem. Jednocześnie, nie angażując się zbytnio w spory polityczne, pisze powieści i opowiadania, wydaje kolejne zbiory poezji, a swoje refleksje na temat świata, który go otacza opisuje w Dziennikach. Jarosław Iwaszkiewicz to postać wielowymiarowa, niejednoznaczna, o pisarzu można myśleć i w kategorii twórcy, i polityka i człowieka kultury i w kategorii głowy rodziny, gospodarza na Stawisku zafascynowanego włoską sztuką. Jego wielkim pragnieniem było, aby Stawisko po jego śmierci przekształcono w muzeum, i tak się stało.

Jednym z jego późnych wierszy jest utwór zatytułowany „Do prawnuczki”:

Ten kwiat, co leci w górę i wieje skrzydłami
To motyl. Słowo obce, nie wiesz co to znaczy
Teraz nie ma motyli. Ten jest jedynakiem.
Za chwilę może i jego nie będzie.

Nie myśl o tym. Patrz niebo jest takie niebieskie.
Po niebie chmurki lecą, to jasne, to ciemne.
Słońce co rano wstaje, co wieczór zapada.
Świat będzie zawsze piękny i beze mnie.


2019.10.23

Zobaczyć Hiszpanię oczami Pielgrzyma (Peregrino)

Udało się nam na zajęciach w Klubie Podróżnika w poniedziałek 21.10.br. Gospodyni Klubu Ela Muszyńska tym razem zaprosiła Pielgrzyma – wędrowca Mietka Dębowieckiego, który pochodzi z okolic Nysy ale na stałe zamieszkuje za granicą. Nasz gość dokonał w tym roku rzeczy niebywałej, gdyż przeszedł na piechotę tysiąc kilometrów! W dniu 25 kwietnia wyruszył z Sevilli, w południowej Hiszpanii, aby 31 maja dotrzeć do Santiago de Compostela tj. miejsca spoczynku Św. Jakuba, jednego z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa. Jak wynikało z prezentacji i dopowiedzianych szczegółów pielgrzymowanie było dla Niego szansą poznania ludzi, kraju, historii, ale przede wszystkim w trudzie samotnej wędrówki niepowtarzalna możliwość refleksji i spojrzenia w siebie samego.
Mietku, może trochę zazdrościmy Ci wiary, energii i determinacji.

Anna Cholewińska

2019.10.22

"Stulecie dizajnu - od Bauhaus do nowoczesności"

Wykład zrealizowany w dniu 16 października 2019 r., poświęcony został historii Szkoły Bauhaus, uruchomionej w Weimarze (Turyngia, środkowe Niemcy) w 1919 roku, wiosną 1925 roku przeniesiona do Dessau, następnie do Berlina w 1932 roku, jej założycielowi, architektowi Walterowi Gropiusowi i jego następcom, którymi byli: Hannes Meyer i Ludwig Mies van der Rohe.
Szkoła zamknięta przez nazistów w 1933 roku. W roku 2019 obchodzona jest 100 rocznica powstania tej szkoły, która wywarła wielki wpływ na postrzeganie architektury, jej wymiar społeczny, socjalny i humanistyczny, a także inne dziedziny nowoczesnej myśli projektowej (meble, oświetlenie, funkcjonalność, prostota, seryjność i dostępność. W trakcie wykłady zilustrowane zostały wybrane projekty architektoniczne wszystkich trzech kolejnych dyrektorów Bauhausu, a także kilku wybranych nauczycieli tej szkoły: Vasilij Kandinsky, Paul Klee, Oskar Schlemmer czy Laslo Moholy Nagy. Wykładowczyni zwracała szczególną uwagę na epokę, z którą założycielom Bauhausu przyszło się zmierzyć, różnorodność kierunków nauczania i szeroko rozumiana indywidualizacja edukacyjna, w tym także poszanowanie dla pracy ręcznej i rzemiosła. Swoisty „mesjanizm” Bauhausu został ostro zakwestionowany po 14 latach istnienia szkoły, a jego mistrzowie pozbawieni pracy. Wielu profesorów i dawnych uczniów wyemigrowało do USA, przenosząc dziedzictwo Bauhausu na teren sprzyjający jego rozwojowi, głównie do Harwardu, Chicago i do Black Mountain College.
Po 100 latach od chwili uruchomienia Bauhausu, otwierane są liczne wystawy, ilustrujące dorobek architektoniczny i projektowy tego środowiska, a w Dessau we wrześniu 2019 roku uroczyście zostało otwarte z udziałem Kanclerz Angeli Merkel, potężne i niezwykle nowoczesne Muzeum Bauhausu, w którym udało się zgromadzić 49 tys. Obiektów.

2019.10.17

Wczasy zdrowotne w Truskawcu

Od 16 do 28 lutego 2020 roku organizowany jest wyjazd do Truskawca. Cena to 270 zł + 300 Euro. Osoby chętne proszone są o wpłatę 270 zł do końca października 2019 roku. Pozostała kwota 300 Euro wpłacana jest miesiąc przed wyjazdem. Na wyjazd konieczny jest paszport.

2019.10.17

Kołobrzeg - kwiecień 2020

Osoby, które zapisały się na turnus rehabilitacyjny do Kołobrzegu od 17 do 30 kwietnia 2020 roku, proszone są o wpłatę zaliczki w kwocie 200 zł na konto: 60 1240 6508 1111 0000 5408 6713
Ośrodek Leczniczo-Wypoczynkowy "Ko „uniwersyteckich” brydżystów.

I tu UWAGA: odnosimy pierwsze sukcesy.

Co prawda to jeszcze nie miejsca medalowe, ale .. tuż, tuż za podium, gdyż na 4 miejscu uplasowali się nasi słuchacze Barbara Rawska i Jarosław Białek – BRAWO.

Również jesteśmy bardzo zadowoleni ze startu naszych kolegów Zbigniewa Garbicza i Józefa Frycza, którzy zajęli 10 pozycję. Satysfakcja jest tym większa, że część konkurentów to zawodnicy od wielu lateki Publicznej w Nysie, już od pierwszych chwil, poczuliśmy się jak w literackiej kawiarence. Sympatyczne gospodynie obiektu dbały by mimo pełnej sali gości, wszyscy znaleźli miejsca siedzące. Wśród nich były koleżanki i koledzy z UTW w Nysie a także znane postacie z życia kulturalnego naszego miasta oraz zaprzyjaźnieni poeci z Prudnika i Głuchołaz.
Przywitała nas Dyrektor Biblioteki Pani Joanna Kanin. Spotkanie poprowadziła sama Autorka czytając wiersze na przemian z dwiema koleżankami: Panią Danutą Michaliną Podgórni i Panią Wandą Stanek – Szwedo. Czapki z głów panie i panowie. Można powiedzieć tytułem jednego z utworów „Cieszę się”. A dla tych którym nie złożyło się tam być wiersz rozpoczynający promowany tomik:

          Bastion św. Jadwigi

          Spotkajmy się w Bastionie.
          Wejdźmy w mroczne korytarze,
          może zza drzwi półotwartych
          duch miejsca nam się ukaże?

          Duch miejsca – żołnierz
          Żołnierz austriacki, żołnierz pruski albo francuski
          Żołnierz w wyjściowym mundurze
          Żołnierz w bojowym rynsztunku
          Jeszcze nie przysypany bitewnym kurzem,
          Jeszcze nie tknięty przez kule
          Maszerujący w rytmie werbla za cesarzem lub królem
          Żołnierz – duch miejsca

          Spotkajmy się w Bastionie
          Może przy nowiu księżyca
          historią otoczeni usłyszymy dochodzący z daleka
          szczęk broni, tętent koni,
          i rozkazy w kilku językach…

Zaprezentowane wiersze jak również te, na które nie wystarczyło czasu zabraliśmy ze sobą do domów wraz z tytułowym tomikiem i nadzieją na dalsze Spotkajmy się.

Anna Cholewińska

2019.10.14

ZŁAZ GWIAŹDZISTY

11 października 2019 roku odbył się „ZŁAZ GWIAŹDZISTY”, w którym uczestniczyło 120 seniorów naszej gminy, nie tylko słuchaczy UTW im.Jerzego Kozarzewskiego.
Była to wspaniała integracja środowiska senioralnego poprzez aktywne zagospodarowanie wolnego czasu . W zależności od sprawności fizycznej uczestnicy „Złazu gwiaździstego” do Skorochowa dotarli z różnych stron Nysy. Jedna z grup rozpoczynała od spotkania na ulicy Rodziewiczówny, gdzie historię kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Nysie przybliżył o. Damian Piątkowiak, SVD proboszcz parafii. Oglądano wystawę misyjną Zgromadzenia Słowa Bożego Księży Werbistów w zorganizowaną w związku z ogłoszeniem przez papieża miesiąc październik jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny obchodzony w kościele na całym świecie. Proboszcz przybliżył osobę o.Mariana Żelazka polskiego werbistę nominowanego do Pokojowej Nagrody Nobla, który 31 lat swojego życia poświęcił pracy wśród trędowatych w Indii. Kolejna grupa nordic walking po krótkiej rozgrzewce wyruszyła z al. J.Lompy. Idąc ul.Zjednoczenia, przez park miejski, tamę, ul.Saperską dotarła do celu. Na trasie podziwiano piękne krajobrazy jesienne. Trzecia grupa udała się na spacer szlakiem twierdz nyskich. Dzięki uprzejmości pracowników Urzędu Miejskiego miała też możliwość zwiedzenia wieży ciśnień, z której oglądano panoramę Nysy. Ostatnia grupa miała możliwość zapoznania się zabytkami Nysy objazdowa kolejką .Podczas pobytu w Skorochowie uczestnicy wzięli udział w rejsie statkiem po Jeziorze Nyskim, w trakcie którego zostały omówione zasady bezpiecznego przebywania oraz zachowania się seniorów nad wodą oraz w wodzie. Zasady te omówił seniorom pan Jarosław Białochławek.
Po rejsie na tarasie Albatrosa wszyscy uczestnicy otrzymali ciepły posiłek.

Prelekcję na temat zdrowego żywienia seniorów omówiła pani dr Marzena Zołoteńko-Synowiec.
Odbył się również konkurs wiedzy o zdrowym żywieniu seniorów, a także wspólne śpiewanie z wykorzystaniem śpiewników, specjalnie przygotowanych na tę okazję. Na zakończenie wszyscy razem bawili się, przy zespole TANDEM.
Impreza była realizacją projektu „ZŁAZ GWIAŹDZISTY”, który był w znacznym stopniu sfinansowany ze środków Urzędu Miasta Nysa, za co wszyscy uczestnicy są bardzo wdzięczni.

2019.10.11

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Nysie.

Środowe przedpołudnie 9 października, aula w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie zapełniła się studentami seniorami. Licznie przybyli oni na uroczystą inaugurację nowego roku akademickiego. Całą uroczystość prowadziła Urszula Barbara Struś vice prezes stowarzyszenia.

Zgodnie z tradycją spotkanie rozpoczęło się od zaśpiewania hymnu studentów czyli Gaudeamus. Była to jednocześnie premiera założonego w maju zespołu wokalnego naszych słuchaczy o nazwie "Rozśpiewany Senior".
Na uroczystość przybyło liczne grono gości. Wśród nich byli m.in. poseł na Sejm RP Rajmund Miller, vice marszałek województwa Antoni Konopka, vice Starosta Nyski Joanna Burska, vice Burmistrz Nysy Marek Rymarz, pełnomocnik rektora PWSZ w Nysie d.s. kontaktów z UTW dr Piotr Bernat, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Krzysztof Dorożyński, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Małgorzata Makaryk, przewodniczący Rady Seniorów w Nysie Ryszard Rogowski. Swoją obecnością zaszczycili nas nasi przyjaciele z innych Uniwersytetów np. UTW z Nowej Rudy, UTW z Paczkowa, UTW z Głuchołaz, UTW ze Złotego Stoku. Byli też przedstawiciele mediów lokalnych, nasi wykładowcy wolontariusze i liczna rzesza studentów Nyskiego UTW.

Po przywitaniu gości nadszedł czas na wykład inauguracyjny, który wygłosił dr Janusz Kawalec. Wykładowca w bardzo interesujący sposób odniósł się do rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, przedstawił niezwykle syntetycznie mało znane wydarzenia, które doprowadziły do tragicznych w skutkach wydarzeń.
Tuż po wykładzie zespół wokalny wykonał pod batutą instruktorki Ewy Wróblewskiej pieśni patriotyczne, m.in. Kocham Cię Polsko.

Prezes Stowarzyszenia Józefa Ziemnik opowiedziała o tym co działo się w czasie przerwy wakacyjnej. Naszym studentom aktywności może pozazdrościć niejeden młodszy żak. Podczas letnich miesięcy braliśmy udział w konferencji, spływie kajakowym, spartakiadzie sportowej, przeglądach artystycznych, byliśmy na wycieczce w Pradze i na koncercie w filharmonii. We wrześniu natomiast braliśmy udział w inauguracjach roku akademickiego w kilku zaprzyjaźnionych UTW. Następnie pani prezes przedstawiła plan działań na najbliższy, 18 już rok akademicki. Planujemy kontynuować wszystkie prowadzone dotychczas zajęcia dydaktyczne, wykłady, rozwijać te formy pracy, które cieszą się popularnością wśród studentów. Nadal będziemy brali udział w projekcie "Kształcenie Ustawiczne Seniorów" realizowanym przez PWSZ w Nysie. Będziemy organizować wycieczki, turnusy wypoczynkowo - rehabilitacyjne, wyjazdy do opery, teatru i filharmonii. Kolejnym punktem programu było przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia poprzez wręczenie im identyfikatorów. Obecnie Uniwersytet Trzeciego Wieku liczy niemal 300 słuchaczy.
Uroczystość zakończył zespół wokalny śpiewając nowy Hymn UTW w Nysie. Z podchwyconym z hymnu refrenem " jak można się nudzić , jak można marudzić.. " na wesołą nutę skocznego walczyka, studenci rozeszli się, już umawiając się na kolejne spotkania.

Józefa Ziemnik

2019.10.08

Promocja tomiku poezji

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie informuje i zaprasza na promocję tomiku wierszy naszej słuchaczki koleżanki Krystyny Wawrzkiewicz. Spotkanie odbędzie się w Czytelni Biblioteki Miejskiej w Nysie w dniu 10 października 2019 roku o godzinie 18.

2019.10.07

Komunikat

16 listopada 2019 roku organizowany jest wyjazd do Katowic, gdzie w sali koncertowej będziemy mogli wysłuchać Mozarta, Faure, Poulenca i Schuberta na skrzypce i fortepian. Koszt wyjazdu wraz biletem wynosi 50 zł (impreza częściowo dofinansowana ze Starostwa Powiatowego).

2019.10.01

Film pt. "Józef Piłsudski"

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie zaprasza w poniedziałek 7 października 2019 r. o godz. 10.30, do kina w Nysie na film pt. "Józef Piłsudski". Cena biletu 12 zł.

2019.09.26

Inauguracja roku akademickiego UTW

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie ma zaszczyt zaprosić wszystkich członków Stowarzyszenia na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2019/2020.

Uroczystość odbędzie się w dniu 09.10.2019 r. o godz. 11.30 w auli PWSZ w Nysie przy ul. Obrońców Tobruku 5.

Program uroczystości

 1. Gaudeamus
 2. Oficjalne powitanie.
 3. Wykład inauguracyjny - dr Janusz Kawalec "Rok 1939 -czy tak musiało być?".
 4. Przedstawienie ramowego programu działań UTW w Nysie.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Występ zespołu wokalnego "Rozśpiewany senior" z UTW w Nysie.
 7. Komunikaty.

2019.09.19

Rada Seniorów

Rada Seniorów zaprasza 30 września 2019 roku na sesję o godzinie 11 do Urzędu Miasta, gdzie dr Jedynak wygłosi wykład poświęcony geriatrii.

2019.09.17

Nabór słuchaczy na rok akademicki 2019/2020

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie informuje, że od dnia 16 września prowadzony jest nabór słuchaczy na rok akademicki 2019/2020.

Deklaracje członkowską, ankietę oraz ankietę dotyczącą RODO, można pobrać ze strony internetowej UTW z zakładki „Deklaracje” lub pobrać osobiście w sekretariacie UTW w Nysie ul. Armii Krajowej 21.

 • Wpisowe wynosi 20 zł (tylko dla nowo wstępujących osób)
 • Opłata za I semestr 45 zł.

Wpłaty można dokonywać na konto bankowe
Nr r-ku bankowego:
BS Otmuchów o/Nysa 548872 1026 0031 5478 2000 0010 lub opłacić w sekretariacie.

Serdecznie zapraszamy.

2019.09.16

Pierwsze sukcesy brydżystów

W ostatnią niedzielę 15 września b.r. w Ziębicach odbyły się II Igrzyska Sportowe Seniorów dla mieszkańców Dolnego Śląska, ale nie tylko. Uczestnicy rywalizowali w dziesięciu konkurencjach sportowych lub umysłowych między innymi był też turniej brydża sportowego. Oczywiście nie zabrakło naszych „uniwersyteckich” brydżystów.

I tu UWAGA: odnosimy pierwsze sukcesy.

Co prawda to jeszcze nie miejsca medalowe, ale .. tuż, tuż za podium, gdyż na 4 miejscu uplasowali się nasi słuchacze Barbara Rawska i Jarosław Białek – BRAWO.

Również jesteśmy bardzo zadowoleni ze startu naszych kolegów Zbigniewa Garbicza i Józefa Frycza, którzy zajęli 10 pozycję. Satysfakcja jest tym większa, że część konkurentów to zawodnicy od wielu lat biorący udział z powodzeniem w turniejach regionalnych i ogólnopolskich.

Jednocześnie pragniemy wyrazić wdzięczność za możliwość realizowania naszej pasji:

 • Dyrektorowi Nyskiego Domu Kultury Panu Markowi Kędzierskiemu za użyczane nam locum,
 • instruktorowi Panu Romualdowi Dąbrowskiemu za bezinteresownie poświęcany nam czas,wiedzę i doświadczenie,
 • koleżance Eli Muszyńskiej za „uruchomienie” warsztatów brydżowych w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie.
Rok Akademicki 2018 / 2019

Członków UTW w Nysie zainteresowanych udziałem w warsztatach brydżowych zapraszamy do NDK Klub Amator we wtorki i piątki w godz. 10.00 – 12.00.

2019.09.10

SENIORIADA

13 września 2019 roku (najbliższy piątek) w Nyskim Domu Kultury o godzinie 10 odbędzie się SENIORIADA (eliminacje i finał). Wstęp wolny. Po raz pierwszy wystąpi nasz zespół wokalny "Rozśpiewany senior". Serdecznie zapraszamy.

2019.08.30

II Złaz Gwiaździsty

11 października 2019 roku odbędzie się Złaz, którego celem jest przede wszystkim integracja środowiska senioralnego, aktywne zagospodarowanie czasu wolnego, nauka bezpiecznego zachowania nad wodą oraz zasad zdrowego żywienia seniorów. Podczas imprezy zorganizowany zostanie konkurs wiedzy dotyczący zasad zdrowego żywienia, w którym będą pytania dotyczące następujących zagadnień:

 1. Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
 2. Profilaktyka zdrowotna osób starszych

Zachęcamy nie tylko słuchaczy UTW do udziału w Złazie Gwiaździstym. Zapisy będą odbywały się od 15 września 2019 roku w siedzibie UTW (Nysa ul.Armii Krajowej 21, pok.3).

Projekt dofinansowany ze środków budżetu gminy Nysa

2019.07.31

SENIOR NA RYNKU PRACY

Od 1 sierpnia 2019 roku rusza pilotażowy program dla osób 60+ SENIOR NA RYNKU PRACY. Osoby chętne do podjęcia pracy mogą zgłaszać się do Punktu Obsługi Seniora w budynku Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie (parter, pokój nr8).

Kontakt:
Joanna Pawlikowska
Pośrednik pracy - doradca klienta.
j.pawlikowska@pup.nysa.pl
tel.zewn.: 77 4489944
pokój nr: CAZ 82019.07.04

Ważne komunikaty

Przerwa wakacyjna Zarządu 10.07. - 20.09.2019

5.07. - Opole /filharmonia – koncert Zespołów Polonijnych rozpocznie się o godz. 18.00. wyjazd z placu koło stadionu (kino) o godz. 15.00

7.07. - w Otmuchowie na „Lecie Kwiatów” nasz zespół taneczny „Seniorszok” wystąpi o godz. 16.00

24.08. - wycieczka do Pragi; wyjazd ze stacji BP o godz 5.30

31.08. - Kędzierzyn-Koźle - „spływ kajakowy”; wyjazd z placu koło stadionu (kino) o godz. 7.30

25-26.09. - Nyski Festyn Nauki organizowany przez PWSZ na terenie PWSZ

9.10. - inauguracja roku akademickiego UTW w auli PWSZ na ul. Obrońców Tobruka o godz. 11.30

11.10. - Złaz Gwieździsty - szczegóły zostaną podane po 1.09.2019r.

W każdy wtorek o godz. 10.00 - NDK Nysa odbywają się spotkania brydżystów

23.09 - 8.10 godz. 10.00 – 12.00 dyżury członków Zarządu

2019.07.04

Śpiewający nyscy seniorzy

Na nyskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku pojawiają się coraz to nowe możliwości rozwoju zainteresowań. W tym roku założono zespół wokalny, a na realizację szkolenia pozyskano dofinansowanie z Urzędu Miasta w Nysie. Projekt nosi nazwę "Rozśpiewani Seniorzy" i realizowany jest w okresie od 02.05 2019 do 30.11.2019. W ramach tego projektu przeprowadzane są warsztaty wokalne, które rozpoczęły się 13.05. 2019 r. i będą trwać do 28.11.2019 r.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego pedagoga p. Ewę Wróblewską.

Celem zajęć jest aktywizacja słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Są to zajęcia grupowe. Udział w nich pozwala seniorom na zacieśnianie kontaktów towarzyskich, współpracę w grupie oraz daje możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Najważniejsze to chyba to, że są bodźcem aby wyjść z domu i aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym . Uczestnicy podczas cotygodniowych spotkań maja okazję poznać różnorodną literaturę muzyczną, poszerzyć wiedzę na temat technik wokalnych, uczą się prawidłowego oddechu. Opanowanie repertuaru, nauczenie się tekstów piosenek niewątpliwie wspomaga koncentrację, wyobraźnię i uczy wyrażania emocji poprzez śpiew.

Po wakacyjnej przerwie, już we wrześniu nastąpi wznowienie zajęć wokalnych i wtedy nasi śpiewający studenci będą przygotowywać się do pierwszych konfrontacji z publicznością.

2019.06.28

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/19 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Nysie

W środę 19 czerwca nyscy seniorzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie zakończyli kolejny rok akademicki. Uroczystość odbyła się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Przybyli słuchacze oraz zaproszeni goście, a wśród nich poseł na Sejm RP Rajmund Miler, prorektor PWSZ w Nysie dr Tomasz Drewniak, pełnomocnik ds. UTW PWSZ w Nysie dr Piotr Bernat, dyrektor Nyskiego Domu Kultury Marek Kędzierski, dyrektor Muzeum Powiatowego w Nysie Edward Hałajko oraz liczni wykładowcy.

Po koncercie w wykonaniu uczniów z zespołu "Piranie", którzy zaprezentowali trzy utwory muzyczne nastąpiła część oficjalna. Prowadząca uroczystość wiceprezes Urszula Barbara Struś przywitała gości, a następnie oddała głos prezes Zarządu UTW Józefie Ziemnik, która przedstawiła krótkie sprawozdanie z działań przeprowadzonych w minionym roku akademickim. W podsumowaniu były informacje o wykładach, działających klubach zainteresowań, zajęciach sportowych, krótszych i dłuższych wycieczkach, spotkaniach integracyjnych oraz najważniejsze wydarzenia z całego roku. Prezentacja zdjęć uzupełniła całe sprawozdanie.

Nadeszła kolej na złożenie w imieniu studentów podziękowań darczyńcom i wolontariuszom, dzięki którym stowarzyszenie może realizować zadania, rozwijać się i stwarzać nowe szersze możliwości działań różnorodnych dziedzinach. To właśnie głównie dzięki bezinteresownemu wsparciu i życzliwości zarówno lokalnych samorządów, przedsiębiorców, jak i wolontariuszom ze stowarzyszenia i spoza niego takie organizacje jak Uniwersytety Trzeciego Wieku mogą nie tylko trwać ale i się rozwijać. W tym miejscu należy podkreślić ogromne zaangażowanie i wsparcie nyskiej uczelni czyli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. To z tej instytucji, od jej pracowników otrzymujemy nie tylko pomieszczenia ale przede wszystkim życzliwą pomoc.

Józefa Ziemnik

2019.06.27

Plener malarski

W dniach 23-26 czerwca 2019 roku słuchacze uniwersytetu uczestniczący w warsztatach malarskich prowadzonych przez Katarzynę Romanowską i Jadwigę Krawczyk przebywały na plenerze malarskim w Głębinowie, gdzie z natury malowane były pejzaże wykorzystując wcześniej nabytą wiedzę na temat malarstwa krajobrazowego.

2019.06.26

Spartakiada Sportowa Seniorów w Nysie

Podobnie jak w minionych latach na początku wakacji nyscy studenci z Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowali Spartakiadę Sportową. W sobotę 22 czerwca boisko sportowe w nyskim " Rolniku " było miejscem spotkania aktywnych seniorów. Tym razem dołączyli do nas uczestnicy z Głuchołaz i Korfantowa, nasze koleżanki i koledzy z tamtejszych UTW.

Koordynatorem rozgrywek był członek zarządu UTW z Nysy kolega Wiesław Cieleń, a prowadziła całe wydarzenie wiceprezes zarządu Urszula Barbara Struś. Podczas ceremonii otwarcia dołączył do seniorów Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz, który wraz z prezes zarządu Józefą Ziemnik otworzył Spartakiadę.

Zawodnicy, pod czujnym okiem Ryszarda Rogowskiego - głównego sędziego tych zawodów, walczyli o medale w pięciu konkurencjach m.in. rzut piłką lekarską do tyłu, slalom, rzut lotką do tarczy czy rzut piłką do kosza. Podczas rozgrywek nie zabrakło śmiechu i żartów. W czasie przerw między kolejnymi konkurencjami można było poczęstować się wodą, ciasteczkami i owocami. Opiekę medyczną nad seniorami sprawowali mili studenci z Wydziału Ratownictwa Medycznego z nyskiej uczelni. Po rozdaniu zwycięzcom dyplomów i medali oraz wykonaniu pamiątkowych zdjęć wszyscy mogli skorzystać z ciepłego poczęstunku.

Organizatorzy dziękują za sfinansowanie Spartakiady Sportowej Seniorów - Starostwu Powiatowemu w Nysie oraz Centrum Działań Wspólnych w Nysie.

2019.06.12

Rajd rowerowy studentów nyskiego UTW

Od wielu lat słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Nysy w pierwszych dniach czerwca organizują rajd rowerowy. Tym razem w poniedziałkowy poranek 10 czerwca pojechaliśmy trasą Nysa - Biała Nyska- Podkamień - Hajduki Nyskie - Nysa. Po zbiórce i udzieleniu instrukcji oraz przypomnieniu zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, podzieleni na dwie grupy ruszyliśmy w trasę. Ubrani byliśmy w jednakowe, niebieskie koszulki, w zakupie których wspomógł nas Urząd Miasta w Nysie.

Pomimo upału, sprawnie dojechaliśmy do Hajduk Nyskich, gdzie przy wiejskiej świetlicy czekały na nas zimne i ciepłe napoje, ciasteczka oraz pyszna zupa gulaszowa. W cieniu wiejskiej wiaty, chroniącej od nadmiaru słońca, uczestnicy rajdu długo prowadzili rozmowy, żartowali i jak zawsze wspominali dawne i niedawne wydarzenia. Nie zabrakło też pokazu tańca w wykonaniu zespołu " Seniorszok", a także wielu piosenek razem śpiewanych przy akompaniamencie gitarowym naszej koleżanki Halinki. Cała, ponad 50-cio osobowa grupa studentów - seniorów, po raz kolejny aktywnie i wspólnie spędziła czas, zacieśniając więzy koleżeńskie i przede wszystkim dobrze się bawiła.

Organizatorzy dziękują Zarządowi Starostwa Powiatowego w Nysie za dofinansowanie wydarzenia.

Józefa Ziemnik

2019.06.10

Wycieczka Wielokulturowe Podlasie

W dniach 27 do 30 maja br. grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie (47 osób) uczestniczyła w wyciecze na Podlasie.
Pierwszym punktem programu był Łowicz. O historii miasta i jego najciekawszych zabytkach opowiedział nam przewodnik w trakcie krótkiego spaceru. Kolejną miejscowością było Księżyno k. Białegostoku. Drugi dzień spędzono na szlaku tatarskim, gdzie odwiedzono Supraśl, Kruszniany, Poczopek i Sokółkę. Następny dzień to Augustów, skąd statkiem Żeglugi Augustowskiej odbył sie rejs rzeką Nettą, Jeziorem Necko, Jeziorem Białym, Jeziorem Rospuda do sanktuarium w Studzienicznej, a potem zwiedzano Białystok. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie zamku w Tykocinie, wyjątkowej, pięknej atrakcji Podlasia.

Wycieczka przyniosła wiele niesamowitych wrażeń i z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

2019.06.04

Arboretum w Wojsławicach

3 czerwca 2019 roku słuchacze UTW uczestniczyli w wycieczce do Wojsławic. Kilka godzin spędzono w przepięknym otoczeniu, przeróżnej roślinności przy wspaniałej pogodzie.
W obecnym okresie w Arboretum kwitną w pełni różaneczniki i azalie (Rhododendron), największa kolekcja w Polsce, obejmująca 900 gatunków i odmian. Towarzyszą im krewniacy z rodziny wrzosowatych: enkianty (Enkianthus), kiścienie (Leucothoe), kalmie (Kalmia), pierisy (Pieris), zenobie (Zenobia). Oryginalnością kwiatów zadziwiają kielichowce (Calycanthus), judaszowce (Cercis), śniegowce (Chimonanthus), natomiast obfitością kwitnienia magnolie (Magnolia), lilaki (Syringa), piwonie (Paeonia) i wiśnie ozdobne (Prunus).

2019.05.30

Dodatki do żywności

29 maja odbył się kolejny wykład dla seniorów Nyskiego UTW w ramach projektu "Kształcenie Ustawiczne Seniorów". Tematem wykładu były "Dodatki do żywności", a więc zagadnienie wzbudzające obecnie szerokie zainteresowanie. Prelegentka dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec przedstawiła słuchaczom jakie dodatki są stosowane w produktach spożywczych, w jakim celu oraz jaki mogą mieć wpływ na organizm człowieka przy spożywaniu ich w nadmiernych ilościach.

2019.05.23

Rajd rowerowy

10 czerwca 2019 roku odbędzie się rajd rowerowy, który zakończy się w Hajdukach Nyskich. Wpisowe w kwocie 10 zł proszę dokonywać w biurze. Serdecznie zapraszamy.

2019.05.23

VI Zlot Dreptaków

21 maja 2019 roku odbył się VI Zlot Dreptaków, w którym uczestniczyło ponad 40 słuchaczy UTW oraz po raz pierwszy 15 osobowa grupa seniorów z Jesenika. Wsparcie finansowe udzieliło Centrum Działań Wspólnych w Nysie, a swoją obecnością zaszczyciły sympatyczne panie: Anna Kotlarz i Paulina Kozdraś.
O godzinie 10 uczestnicy zlotu spotkali się na Placu Paderewskiego, gdzie nastąpiło mierzenie ciśnienia, po którym odbyła się mała rozgrzewka. Trasa przebiegała przez miejski park, poprzez tamę do Fordu Pruskiego, gdzie wszystkich miło przywitał prezes Stowarzyszenia Harmonia w Chaosie pan Wiktor Misiarz.
Na mecie na uczestników zlotu czekały kanapki, woda, jogurt, jabłka, batoniki i muzyka. Po konsumpcji pan Wiktor Misiarz opowiedział historię Fordu Pruskiego i oprowadził zainteresowanych po forcie.
Wszystkim uczestnikom dopisywał świetny humor, były śpiewy i rozmowy, a pogoda była wymarzona.

2019.05.21

Dni Seniora

4 czerwca 2019 roku około 11:15 zapraszamy na Korowód Seniorów z okazji Dni Seniora, którego organizatorem jest Rada Seniorów w Nysie.

2019.05.21

Wyjazd do Arboretum w Wojsławicach

3 czerwca 2019 roku odbędzie się wycieczka do Wojsławic, gdzie będzie można podziwiać różnorodną roślinność. Koszt przejazdu to 20 zł. Biletu wstęp to 15 zł, a dla osób powyżej 65 lat - 10 zł. Wpłaty przyjmowane są w biurze przy ul.Armii Krajowej 21 w środy po wykładach i w czwartki od 10 - 12.

2019.05.21

Zajęcia Tai-Chi

Tai Chi Chuan (TaiJi Quan ? dosł. wielka wspaniała pięść) przyjęto w świecie zachodnim skrótowo nazywać Tai Chi. Spośród wielu aspektów zawartych w tej sztuce, najbardziej interesującym dzisiejsze zestresowane społeczeństwo jest aspekt zdrowotny. Dzięki temu możemy skorzystać z ogromu mądrości w nim zawartej. Zgodnie z chińską tradycją, nie stawia się granicy pomiędzy różnymi gałęziami wiedzy i praktyki. Tak więc postawienie ścisłej granicy pomiędzy aspektem zdrowotnym, duchowym i bojowym Tai Chi jest bardzo trudne. Wszystkie one przeplatają się i uzupełniają stanowiąc dopełniające się elementy. Zajęcia Tai-Chi dla naszych słuchaczy prowadzi pan dr Roman Szop, w każdą środę o godzinie 18.

https://photos.app.goo.gl/5ERv2G5yCHy9vMHp7

2019.05.15

Spacer w chmurach

14 maja 2019 roku ponad 40 osobowa grupa słuchaczy UTW uczestniczyła w wycieczce do Czech.
Określenie "czeski film - nikt nic nie wie", stało się bardzo realistyczne. Ze strony Dolni Morawa, wynikało, że są ograniczenie w kursowaniu kolejki linowej, natomiast na miejscu okazało się, że w ogóle nie działa. Grupa wycieczkowiczów stanęła przed dylematem, czy zdecydować się pieszo pokonać trudny dystans, ale "kto jak nie my". Ponad 60% uczestników wycieczki udało się na ponad godzinny spacer na szczyt góry, gdzie spacerując po specjalnej platformie podziwiano przepiękne widoki.
Kolejnym etapem były baseny termalne w Łosinach. Ciepłe wody kojąco wpłynęły na wszystkich studentów.
Wycieczka była bardzo wymagająca, niemniej jednak pozostawiła wiele wrażeń, do których z pewnością uczestnicy będą wracali. Co ważne pogoda dopisała, a Nysa powitała nas strugami deszczu.

2019.05.14

Nyscy studenci UTW na wczasach rehabilitacyjnych.

Przełom kwietnia i maja to okres, który członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Nysy spędzili w najstarszym uzdrowisku europejskim. Lądek Zdrój - znany ze swoich leczniczych wód już od połowy XIII wieku przywitał ponad trzydziestoosobową grupę nyskich studentów seniorów piękną, letnią pogodą. Mieszkaliśmy w budynku, z którego rozciągał się wspaniały widok na kurort i okoliczne wzniesienia.
W ośrodku " Złoty Łan " korzystaliśmy nie tylko z pysznych posiłków ale również z zabiegów dostosowanych do indywidualnych potrzeb kuracjuszy. Dwa tygodnie minęły w ekspresowym tempie także ze względu na fakt, że sympatyczny przewodnik, pan Jurek zapewniał codziennie mnóstwo dodatkowych atrakcji. Organizował wycieczki piesze po uzdrowisku i najbliższej okolicy, jednocześnie opowiadając o historii miasta i regionu. Przeprowadzał dla nas konkursy, zawody i rozgrywki sportowe i umysłowe. Chętni mieli możliwość skorzystania z wycieczki do Kłodzka, połączonej ze zwiedzaniem miasta. Wieczorami również bawiliśmy się na wieczorkach tanecznych w ośrodku bądź na dansingach w uzdrowisku. Byliśmy też na łowisku, aby delektować się pstrągiem. Był to czas spędzony na licznych rozmowach, zacieśnianiu więzi koleżeńskich wśród naszych słuchaczy i snuciu licznych opowiadań i niezwykle ciekawych wspomnień uczestników wyjazdu.
Na zakończenie turnusu nasza grupa przygotowała i przedstawiła innym wczasowiczom z ośrodka dwie piosenki. Jedna w humorystycznych słowach opowiadała o pobycie w Lądku, a druga opiewała uroki naszego miasta Nysy. Wracaliśmy do domów już planując spotkanie w tym miejscu, w kolejnym roku.

2019.04.17

?O ekologii w naszej gminie? wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie

W dniu 10.04.2019 r. w godz. 11:20 ? 13:00 w budynku PWSZ przy ul. Chodowieckiego prelekcję n/t ?Ekologia a ochrona środowiska w aspekcie gospodarki odpadami? przeprowadził pan Tadeusz Jacek Skopek - kierownik Zakładu Higieny Komunalnej w Nysie.
Wykład był prowadzony w formie narracji z prezentacją slajdów.
W pierwszej części prelekcji zostały przedstawione ogólne pojęcia co to jest: ekologia, ochrona środowiska i co rozumiemy przez sposoby ochrony środowiska.
Ochronę środowiska można podzielić na trzy działy: powietrze, woda, ziemia. Prelegent pokazał zostało na slajdach jak agresywna gospodarka deprawuje, niszczy nasz dom czyli naszą ziemię. Niektóre zmiany poszły w nieodwracalnym kierunku.
Każdy z tych działów został omówiony pod względem degradacji środowiska z uwzględnieniem światowego zagrożenia jak i tendencji krajowych i lokalnych. Druga część prelekcji zawierała zagadnienia związane z gospodarką odpadami na rynku lokalnym z uwzględnieniem ustawy o odpadach i prawa lokalnego i czym się kierował ustawodawca aby usprawnić ten system. Omówione zostały zasady gromadzenia, zbiórki wywozu odpadów z terenu Gminy Nysa. Dużo uwagi poświęcono segregacji odpadów, w szczególności pozytywom i bolączkom tego systemu, a także wprowadzonemu od 1 stycznia 2019r. nowemu rodzajowi segregowania odpadów na terenie Gminy Nysa tj: BIO - worki i pojemniki brązowe.
W trakcie prelekcji słuchacze zadawali liczne pytania, na które odpowiedzi udzielał prelegent, pracownik firmy PGK EKOM ? Tadeusz Jacek Skopek.

2019.04.17

Sprawnym być?

Sprawnym być, to chyba marzenie każdego człowieka. To marzenie nie spełni się samo, ale gdy są chęci to znajdą się i możliwości. Zarówno jednego jak i drugiego nie można odmówić studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie. To tu na nyskim UTW organizowanych jest dużo zajęć sportowych. Jest gimnastyka i dla ciała i dla umysłu. Dzisiaj może pozostańmy przy zajęciach ruchowych. Nasi seniorzy mogą wybierać z szerokiej oferty zajęć nieodpłatnych ( prowadzonych przez wolontariuszy ) jak i częściowo płatnych. Wszystkie prowadzone są przez osoby z pełnymi kwalifikacjami, są to rehabilitanci, nauczyciele wychowania fizycznego i instruktorzy.
Gimnastyka kręgosłupa pomaga przy schorzeniach stawów, zwyrodnieniach i usprawnia całe ciało. Zajęcia sportowe ogólne prowadzi dwa razy w tygodniu wolontariusz Ryszard Rogowski, przywracając sprawność mięśni i pomagając zwalczać różne dolegliwości. Do miłośników spacerów po naszym pięknym mieście skierowane są zajęcia z Nordic-Walking, pod czujnym okiem wolontariuszki Janiny Karolczak co tydzień grupa dziarskich studentów maszeruje po alejkach parkowych. Ponadto usprawniamy nasze ciała na zajęciach z jogi i Tai-Chi, podczas gimnastyki w basenie oraz w czasie cotygodniowych spotkań na kręgielni. Mnóstwo endorfin i pozytywnej energii studenci - seniorzy zyskują w czasie treningów zespołu tanecznego "Senior szok", który reprezentuje nas na licznych przeglądach zespołów senioralnych w całym województwie i poza nim.
Nyscy studenci z Uniwersytetu Trzeciego Wieku są aktywni i sprawni co udowadniają podczas zajęć i licznych krótszych i dłuższych wycieczek, wyjazdów i rajdów. Są doskonałym potwierdzeniem tezy, że jak to ktoś powiedział " Ruch jest najlepszym lekarstwem" na dolegliwości ciała i ducha. Nie do przecenienia jest też fakt, że taka aktywność poprawia w znaczący sposób jakość życia i zapobiega wykluczeniu społecznemu seniorów, gdyż wychodząc z domu, mają cel i przede wszystkim poznają innych ludzi. Często zawiązują się nowe znajomości i przyjaźnie.

2019.04.01

KOMUNIKAT

17 maja 2019 roku w Opolskiej Filharmonii odbędzie się koncert symfoniczny na który organizowany jest wyjazd dla słuchaczy. Całkowity koszt wyjazdu to 25 zł (15 zł bilet, 10 zł przejazd). Wpłaty przyjmowane są w biurze w środy po wykładzie i w czwartki od 10 do 12 w terminie do 24 kwietnia 2019r.
Serdecznie zapraszamy.

Szczegóły koncertu w poniższym linku.
https://filharmonia.opole.pl/wydarzenia/koncert-symfoniczny-4

2019.03.29

Wrocławskie Afrykarium

28 marca 2019 roku prawie pięćdziesięciu słuchaczy UTW uczestniczyła w wycieczce do Wrocławia. Celem wyjazdu było zwiedzanie wrocławskiego ZOO, w tym wspaniałe Afrykarium, które oddane zostało do użytku w październiku 2014 roku. Afrykarium jest wyjątkowym projektem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. W ogromnym gmachu powstało nowoczesne oceanarium, w którym podziwiać można wodne zwierzęta z całej Afryki. Niektóre z nich wzbudzają strach, inne sympatię, ale na pewno są godne tego, żeby przyjrzeć im się z bliska. Znajdujące się tu baseny mają łączną pojemność 15 milionów litrów, mieszkają w nich zwierzęta z ponad 200 różnych gatunków, a ich liczba stale się powiększa.

2019.03.19

"Seniorzy znowu na uczelni"

W piątek 15 marca 2018 roku grupa studentów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie znowu zasiadła w ławkach szkolnych. Tym razem 15 osób realizuje warsztaty z dietetyki w murach i laboratoriach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. To właśnie dzięki naszej nyskiej uczelni, która napisała program szkolenia dla seniorów możemy nadal się kształcić. Wielu emocji dostarczył wykład dr inż. Ewy Malczyk, która w niezwykle ciekawy sposób opowiedziała na temat dodatków do żywności. Nakreśliła cele, przyczyny i skutki stosowania w przemyśle spożywczym konserwantów, barwników i tych wszystkich substancji z E, dodawanych do żywności.

Potem, wielu seniorów miało możliwość przypomnieć sobie dawne studenckie lata i godziny spędzone w laboratoriach. Pod czujnym okiem pani doktor oznaczaliśmy ilość benzoesanu sodu w smakowej wodzie do picia. Co prawda wyniki, które uzyskaliśmy były odmienne w każdej grupie, ale najważniejsze było to, że zdobyliśmy nową wiedzę i kolejne doświadczenie życiowe. Dyskusjom na temat prawidłowego odżywiania się nie było końca, nawet podczas przerwy kawowej. W kolejny piątek znowu zasiądziemy w ławach szkolnych.

2019.03.18

"Picasso i jego kobiety"

Wykład poświęcony był biografii i sztuce Pabla Picassa, (Malaga 1881 ? Mougins 1973), malarza i rzeźbiarza hiszpańskiego, jednego z najbardziej znaczących twórców XX wieku. Nazwisko Picassa stało się w powszechnym odczuciu synonimem skrajnych przejawów sztuki nowoczesnej, a którego twórczość nieustannie nas zaskakuje. Podczas wykładu sporo miejsca poświęcono także sześciu najważniejszym kobietom ? kochankom, których wpływ na twórczość tego artysty stała się zjawiskiem nie do przecenienia. Fernanda Olivier, Olga Chochłowa ? prawowita małżonka artysty, Marie - Terese Walter, Dora Maar, Francois Gilot i Jackeline Rock, to kobiety muzy, modelki i zarazem towarzyszki życia Picassa.
Wśród prezentowanych dzieł malarskich, rysunkowych, grafik, rzeźb i prac ceramicznych, szerzej zostało przedstawione i zilustrowane dzieło malarskie ?Panny z Avignon?, w którym Picasso dokonuje niebywałego przełamania formy, a zarazem otwierając nowy kierunek w dziejach sztuki ? kubizm. To ogromne płótno, nad którym artysta pracował od jesieni 1906 do późnego lata 1907 roku, to arcydzieło brzydoty, wyniesionej na takie szczyty i z tak wielkim przekonaniem, że stała się pięknem. To obraz zawierający potężny ładunek seksualnego napięcia i twórczej agresywności, nie pozostawiający żadnego widza, ani też żadnego późniejszego artysty obojętnym. Niezależnie od dorobku twórczego, podczas wykładu sporo miejsca poświęcono potomkom artysty, jego dzieciom i wnukom, a także pobytowi Picassa w Polsce w sierpniu 1948 roku na Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju, jaki miał miejsce we Wrocławiu, a także pobytowi w Warszawie i śladom tego pobytu.

2019.03.18

Spotkanie uczestników wyjazdu do Lądka
20 marca 2019 roku o godzinie 11 w sali 101 na uczelni, przed wykładami odbędzie się spotkanie organizacyjne uczestników wyjazdu do Lądka.

Wyjazd do Afrykarium we Wrocławiu
28 marca 2019 roku odbędzie się wycieczka do Afrykarium we Wrocławiu. Koszt to 45 złotych, w przypadku osób powyżej 75 roku życia koszt wynosi 25 złotych.Wyjazd nastąpi o godzinie 9.

2019.03.17

Baseny termalne

5 marca 2019 roku słuchacze UTW kolejny raz korzystali z wód termalnych w Velkich Losinach. Był to już drugi wyjazd w tym roku. Kolejny wyjazd planowany jest w maju.
Wody termalne to bogactwo pierwiastków niezbędnych ludzkiemu organizmowi. Kąpiele w takich wodach m.in. usprawniają pracę serca, podkręcają metabolizm oraz eliminują bóle mięśni i stawów, dlatego warto z nich korzystać.

2019.03.12

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie na podstawie & 27 p. 3 Statutu, zwołuje na dzień 27 marca 2019 roku godz. 11.20 w sali wykładowej nr 101 PWSZ w Nysie ul. Chodowieckiego 4 Zwyczajne Ogólne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie zebranych członków i gości
 2. Wybór przewodniczącego obrad
 3. Powołanie protokolantów
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Przedstawienie porządku obrad
 6. Podjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad – głosowanie
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie za rok 2018
 9. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie za rok 2018
 10. Sprawozdanie Finansowe z wykonania budżetu za rok 2018
 11. Sprawozdanie z działalności Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie za rok 2018
 12. Sprawozdanie z działalności Koleżeńskiej Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie za rok 2018
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie wraz z wnioskiem o udzielenie lub nie absolutorium z działalności Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie za rok 2018
 14. Proponowanie kierunku działania Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie na rok 2019
 15. Preliminarz ? plan dochodów i kosztów na rok 2019
 16. Przerwa na dyskusję
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie za rok 2018
  • zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie za rok 2018
  • zatwierdzenie sprawozdań finansowych, bilansu rachunku wyników i informacji dodatkowej za rok 2018
  • zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie za rok 2018
  • zatwierdzenie sprawozdania z działalności Koleżeńskiej Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie za rok 2018
  • zatwierdzenie Preliminarza ? planu dochodów i kosztów Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie na rok 2019
  • zatwierdzenie kierunku i działania Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie na rok 2019
  • zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie za rok 2018
  • zatwierdzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie w sprawie udzielenia lub nie absolutorium Zarządowi z działalności za rok 2018
 1. Zamknięcie obrad

2019.03.04

Ekologia na działkach i w ogrodach

W ostatnią środę lutego, tematyką o ogrodach i działkach w wiosenną atmosferę, wprowadziła studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie pani Elżbieta Bień. Nauczycielka biologii z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie w niezwykle ciekawy sposób opowiadała o tym, jak w zgodzie z ekologią zadbać o nasze ogrody. Przedstawiła ogólnie zasady bioróżnorodności i możliwości wykorzystania ekologicznych sposobów walki ze szkodnikami roślin uprawianych na działkach.

Wykładowca zwróciła szczególną uwagę na różne owady np. biedronki, złotooki, skorki czy bzygowate, które w sprzyjających warunkach mogą wyeliminować szkodniki bez użycia pestycydów czy innych chemicznych środków ochrony roślin. Okazuje się, że przy niewielkim wysiłku możemy pozbyć się szkodników. Czasem wystarczy zostawić jesienią na działce uschnięte liście pod drzewami czy krzewami. W takich miejscach mogą przezimować jeże czy ropuchy ( niezmiernie ważni sprzymierzeńcy w walce ze szkodnikami). Ponadto wiele gatunków owadożernych ssaków bądź ptaków np. ryjówki, sikory, wróble, mazurki nietoperze, też mogą znaleźć schronienie w nieuporządkowanych miejscach w ogrodzie, a odwdzięczą się gospodarzom walcząc ze szkodnikami.

Kolejne niezmiernie ważne zagadnienie, na które zwróciła uwagę słuchaczy pani Elżbieta Bień to tzw. rośliny pułapkowe. Są to np. nasturcje, które "przyciągając" do siebie szkodniki jednocześnie chronią przed nimi rośliny uprawiane na działkach. Nie można też zapomnieć o tzw, gnojówkach, naparach czy też wywarach. Z takich pospolitych roślin jak pokrzywa, skrzyp, bylica piołun, przygotowuje się wyciągi, które nie tylko niszczą szkodniki ale jednocześnie wzmacniają rośliny uprawiane i użyźniają glebę.

Wiele cennych wskazówek uzyskaliśmy podczas tego wykładu, bo jak się okazuje nie jest ważne czy nasze ogrody i działki będą wyglądały pięknie, a ważniejsze jest to czy będą ekologicznie uprawiane. Takie sposoby na pewno przyniosą korzyści i działkowiczom i naszej przyrodzie.

2019.03.01

"Niech żyje bal"

W ostatni wtorek lutego, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie bawili się na karnawałowej zabawie. Impreza odbyła się w sali Domu Formacyjnego w Nysie. W taneczny nastrój wprowadził uczestników występ naszego zespołu "Senior Szok". Po raz kolejny tańczący w nim seniorzy pokazali klasę i szyk taneczny. Występ dodatkowo uświetniła też solistka Urszula Barbara Struś, która zaśpiewała kilka romantycznych piosenek.
Po takim wstępie, wszyscy ochoczo ruszyli na parkiet. Zabawa trwała od godziny 17 niemalże do północy. W czasie krótkich przerw można było odpocząć i skorzystać z poczęstunku. Nasi studenci-seniorzy, ciągle udowadniają swoim zapałem do realizacji różnorodnych działań, że w naszym mieście nie czasu na nudę, a zapału i energii mógłby nam pozazdrościć niejeden. Żegnając się po balu, wielu pytało kiedy następna zabawa?

2019.02.15

G M O ? za czy przeciw ?

Organizm modyfikowany genetycznie - GMO (od ang. genetically modified organism) to organizm, którego genom - DNA został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech.

Argumenty PRZECIW GMO

 1. Ryzyko dla zdrowia, ponieważ :
  • spożywanie żywności modyfikowanej genetycznie może powodować alergie, choroby układu pokarmowego, obniżenie odporności organizmu, zaburzenia płodności oraz nowotwory,
  • nie można przewidzieć wszystkich konsekwencji jakie za sobą długotrwałe spożywanie żywności GMO;
  • istnieje ryzyko powstawania w żywności GMO nowych alergenów oraz nasilenia się tzw. alergii pokarmowej.
 2. Ryzyko dla środowiska poprzez :
  • uwolnienie organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska, w tym niekontrolowane przechodzenie genów na inne organizmy tego samego lub innego gatunku;
  • straty dla rolników upraw ekologicznych będących w sąsiedztwie upraw GMO z uwagi na ryzyko przeniesienia cech roślin modyfikowanych na ich uprawy
  • zmniejszenie bioróżnorodności przyrody.

Argumenty ZA GMO

 1. Większa produktywność upraw rolnych poprzez:
  • uzyskanie lepszej odporności organizmów modyfikowanych - na czynniki zewnętrzne;
  • zwiększenie zawartości składników odżywczych w żywności;
  • większą produktywność zwierząt hodowlanych;
  • niższe koszty upraw.
 2. Korzyści dla środowiska poprzez:
  • zwiększenie ilości plonów na małych obszarach;
  • zredukowanie ilości używanych pestycydów do ochrony roślin;
  • wykorzystanie mało żyznych terenów do upraw poprzez stworzenie odmian tolerujących wysokie zasolenie gleb i susze;
  • produkcję biopaliw.
 3. Potencjalne korzyści dla człowieka poprzez:
  • tworzenie tzw. jadalnych szczepionek, czyli wprowadzenie do roślin GMO
  • odpowiadających za odporność na niektóre choroby bakteryjne i wirusowe;
  • wczesne wykrywanie chorób zwierząt i roślin w drodze badań DNA;
  • zmniejszenie głodu na świecie - każdego dnia przybywa nas około 230 000

Zarówno ZWOLENNICY jak i PRZECIWNICY GMO silnie bronią swoich racji odpierając każdy argument odpowiednim kontrargumentem.

W świetle przedstawionych informacji KAŻDY Z NAS powinien sam zdecydować:

 • czy chce dokonywać zakupów żywności modyfikowanej genetycznie?
 • czy woli wybierać produkty wolne od GMO?

W sklepach możemy kupić produkty GMO:

 • ziemniaki odporne na stonkę, z większą ilością skrobi, które kiedy się ?uderzą?, nie będą czerniały
 • pomidory, większe, smaczniejsze, bardziej czerwone
 • ryż z genami żonkila, dzięki czemu zawiera więcej witaminy A
 • seler o zwiększonej kruchościwinogrona, które nie mają pestek
 • truskawki, które są jeszcze bardziej słodkie

Fakt, że produkt ma coś wspolnego z GMO MUSI BYĆ PRZEDSTAWIONY NA ETYKIECIE.

"Prawdziwa mądrość daje nam
umiejętność rozróżniania dobra od zła,
lecz nie jest gwarancją,
że wybierzemy słuszną drogę ? dobre czyny?.
Sokrates

2019.02.15

Wyjazd na basen

5 marca 2019 roku organizowany jest wyjazd na basen do Wielkich Łosin. 3 godzinny wstęp to 255 koron, dodatkowa godzina to 50 koron.

Koszt przejazdu 20 zł.

Zapisy na najbliższym wykładzie 20 lutego 2019 roku.

2019.02.12

Wyjazd do Szczyrku

W dniach 22 września do 4 października 2019 roku organizowane są wczasy relaksacyjno-oczyszczające "Senior" 50+ przez Centrum Natury w Szczyrku. W turnusie 10 zabiegów gratis.

Cena 990 zł. Osoby chętne proszę o kontakt pod telefonem 605 516 416 do 13 lutego.

2019.02.11

"Artystyczny amerykański sen - Jackson Pollock"

Wykład poświęcony został niezwykłej parze artystów amerykańskich: Jackson Pollock (1912 - 1956) i Lee Krasner (1908 - 1984), których połączyła miłość do sztuki, jej tworzenia i pasji poszukiwania nowych awangardowych sposobów interpretowania świata w kompozycjach abstrakcyjnych. Jackson Pollock był najbardziej typowym twórcą ACTION PAINTING, który dokonał przewrotu w malarstwie w malarstwie i i tym samym przyczynił się do spopularyzowania sztuki amerykańskiej na świecie w okresie, kiedy sztuka europejska po zakończeniu działań II wojny światowej była okaleczona i pozbawiona elementów wyróżniających na arenie światowej. J. Pollock, pod wpływem swojego nauczyciela Thomasa Harta Bentona, sztuki Indian i meksykańskiego muralizmu, następnie pod wpływem Picassa i J. Miro, przeszedł kilka etapów rozwoju artystycznego. Nie bez znaczenia dla jego malarstwa był automatyzm wylansowany przez surrealistów europejskich, a także psychoanaliza Carla Gustawa Junga. Jego partnerka, a następnie żona - Lee Krasner przez 14 lat towarzyszyła życiu i Twórczości Pollocka, wspierając go nie tylko jako artystę, ale w wieloletniej walce z alkoholizmem. Przez wiele lat zabiegała w środowisku liczących się krytyków sztuki i właścicieli Galerii (Peggy Guggenheim) o miejsce i promocję twórczości Pollocka. Po śmierci Pollocka ( zginął w wypadku samochodowym), Lee Krasne zatroszczyła się o jego dorobek artystyczny i popularyzację, poświęcając się także własnej twórczości malarskiej.


2019.02.01

Wycieczka na baseny termalne

31 stycznia 2019 roku ponad 40 słuchaczy naszego uniwersytetu uczestniczyło w wycieczce do Wielkich Łosin. Przez prawie 4 godziny korzystali z dobrodziejstw wód termalnych. Wody termalne to bogactwo pierwiastków niezbędnych ludzkiemu organizmowi. Kąpiele w takich wodach m.in. usprawniają pracę serca, podkręcają metabolizm oraz eliminują bóle mięśni i stawów.
Według powszechnej opinii kąpiel w basenie termalnym nie tylko leczy różne schorzenia, ale również zapobiega chorobom oraz stanowi doskonały sposób na relaks. Dlatego też zachęcamy wszystkich uczestników do korzystania z tej formy wypoczynku w kolejnych wyjazdach.

2019.02.01

OBRAZY ŚWIATA MINIONEGO ? TWORZENIE NOWEJ RZECZYWISTOŚCI
WSPOMNIENIA MIESZKAŃCÓW NYSY

W ostatnią środę słuchacze Uniwersytetu III Wieku uczestniczyli w wykładzie przeprowadzonym przez Panią Teresę Aranowicz. Wykład poświęcony był wspomnieniom mieszkańców Nysy, którzy przyjechali do miasta po II wojnie światowej. Czasy przedwojenne, czyli okres dzieciństwa, potem wojna i podróż w nieznane, do nowego, nieznanego świata ? o tym opowiadali najczęściej, ale opowiadali też o radości, bo ludzie cieszyli się pokojem, nie było wojny i to było najważniejsze. Bohaterowie wykładu to świadkowie historii, wspominali te zdarzenia i sytuacje, które zapamiętali i które są dla nich ważne. Często wzruszenie nie pozwalało opanować łez, bo mimo upływu lat pamiętają dom rodzinny i swoich przodków. To była opowieść o pamiętaniu.
Nowi mieszkańcy miasta wychodzili z powojennej traumy pełni obaw i lęków, Nysa to był nowy świat, terra incognita, niezbadany ląd o nieukształtowanych relacjach społecznych i kulturalnych. A jednak były nadzieje na lepszą przyszłość i pomimo różnego pochodzenia, różnej przeszłości, innych doświadczeń dokonywał się proces integracji, organizowano nową rzeczywistość. Ład codzienności powracał.

2019.01.24

" Afryka - historia i współczesność, impresje z podróży."

W mroźną styczniową środę, dzięki opowieściom dyrektora Muzeum w Nysie pana Edwarda Hałajki przenieśliśmy się w tropikalne klimaty. Jednakże zanim to nastąpiło, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie mieli okazję, aby posłuchać pięknych pieśni świąteczno -noworocznych. Grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie uświetniła spotkanie wykonując profesjonalnie kilka pieśni przy akompaniamencie zespołu muzycznego z tej szkoły. Występ nagrodzony został rzęsistymi brawami zgromadzonych seniorów.

Pan Edward Hałajko zaraz potem przeniósł nas na gorący "Czarny Ląd". Przedstawił ogólną charakterystykę tego, drugiego co do wielkości kontynentu, o najniższym średnim PKB, najniższej średniej życia ( około 47 lat) a jednocześnie najwyższym przyroście naturalnym ( 24 % w skali roku). Zapoznał nas też ogólnie z największymi problemami Afryki, czyli trwającą w wielu rejonach wojną domową, słabym zurbanizowaniem, brakiem wody pitnej i dróg oraz bardzo marną jakością gleby. wszystko to sprawia, że w ogromnej większości mieszkańcy Afryki cierpią głód i umierają z powodu złych warunków życia. Swoją opowieść zobrazował licznymi zdjęciami z wyprawy po Togo i Ugandzie. Pan dyrektor brał udział w wyprawie z ekipą, która pojechała, aby wybudować tam studnię. Poznaliśmy historię tych państw. Właśnie tutaj w pobliżu miasta Masindi znajduje się wioska Nyabyeya, w której, w czasie II wojny światowej zlokalizowany został sierociniec dla ok. 3000 polskich dzieci i kobiet "Polish Land" . Nazwa ta jest używana do dzisiaj. Polacy zostali tu przywiezieni w 1942 roku, mogli tu spokojnie żyć z dala od łagrów syberyjskich. Jedna z tych ocalałych tam wówczas osób mieszka obecnie w Nysie.

Najciekawsze dla słuchaczy były jednak informacje o pochodzących z Nysy podróżnikach, którzy wsławili się w tym rejonie świata. Jedną z tych postaci był Mehmed Emin Pasza ( właściwie Eduard Schnitzer 1840 - 1892 ) urodził się on w Opolu, ale gdy miał rok, jego rodzice zamieszkali w Nysie. Urodził się jako żyd, potem przeszedł na protestantyzm a zmarł jako muzułmanin. W Nysie uczęszczał do szkoły podstawowej , tu skończył Carolinum, a medycynę i nauki przyrodnicze studiował we Wrocławiu. Od 1865 roku pracował jako lekarz w armii tureckiej. W 1876 roku przenosi się do Sudanu, w anglo-egipskich siłach zbrojnych jest lekarzem, a już po dwóch latach został mianowany gubernatorem egipskiej prowincji Ekwatoria ( dzisiejszy Sudan południowy i północna Uganda). Prowadził też w tym czasie liczne badania i wyprawy botaniczne i ornitologiczne. Po powstaniu Mahdiego w Sudanie, wraz z 10.000 tysiącami ludzi wycofał się nad Jezioro Alberta, a stamtąd po kilku latach dzięki pomocy ekspedycji H. M. Stanleya wraz ze swoim ludźmi ewakuował się nad Ocean Indyjski w pobliże Zanzibaru. W 1890 roku przeszedł na służbę w kolonialnej administracji Niemiec. Brał udział w kolejnych wyprawach, szukał m.in. źródeł Nilu. W 1892 roku wielu członków jego ekspedycji zachorowało na ospę. Emin Pasza odesłał zdrowych ludzi z powrotem a z chorymi pozostał. W październiku został zamordowany przez arabskiego handlarza niewolnikami, którego wcześniej zwalczał.

Drugą osobą pochodzącą z Nysy, był Bernhard Grzimek (ur. 24.04.1909 w Nysie - zm. 13.03. 1987 we Frankfurcie na Menem). Był lekarzem weterynarii, zoologiem. Założył Narodowy Park Serengeti, gdzie pracował. Za film dokumentalny o Serengeti otrzymał w 1960 roku Oskara, był to pierwszy niemiecki film, który otrzymał taką nagrodę.

2019.01.24

Kino seniora - zmiana godziny

W najbliższy poniedziałek 28 stycznia 2019 roku zapraszamy na film Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3, wyjątkowo na godzinę 12.

2019.01.17

Baseny termalne

31 stycznia 2019 roku zapraszamy na wyjazd na baseny termalne do Wielkich Losin. Wstęp na 4 godziny to 260 koron, które będą przyjmowane na wykładzie 23 stycznia 2019 roku. Osoby z poza UTW dodatkowo przejazd 20 zł. Wyjazd o godzinie 9. Miejsce : Plac Wolności.

Opera Wrocławska - Opowieści Hofmana

14 marca 2019 roku zapraszamy na operę "Opowieści Hofmana". Całkowity koszt wyjazdu to 77 zł. Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie do 6 lutego 2019 roku.

Opera Wrocławska - balet Giselle

Serdecznie zapraszamy na balet Giselle do Wrocławskiej Opery 24 marca 2019 roku. Cena biletu to 97 zł lub 82 zł. Koszty przejazdu 10 zł. Wpłaty proszę dokonywać w sekretariacie do 6 lutego 2019 roku.

2019.01.17

Zbigniew Herbert - Pan od poezji

Taki tytuł miał wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie, wygłoszony w środę 16 stycznia br. W niezwykle przystępny i ciekawy sposób o mało znanych faktach z życia popularnego w XX wieku poety, opowiedziała nam mgr Michalina Danuta Podgórni.

Zbigniew Herbert urodził się we Lwowie 29. X. 1924 roku, w zamożnej rodzinie. Jego ojciec Bolesław był dyrektorem banku, matka prowadziła dom rodzinny przyszłego poety. " Pan Cogito" to alter ego poety i jego postawy życiowej {Przesłanie Pana Cogito "...bądź wierny - idź ..." Zbigniew uczęszczał do najlepszej lwowskiej szkoły, do VIII Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego. W przedwojennym Lwowie, panował istny tygiel wielonarodowościowy, zgodnie żyli obok siebie ludzie różnych narodowości i taka też tolerancyjna atmosfera była w szkołach. Po wkroczeniu do Lwowa bolszewików, ojciec poety musiał się ukrywać pod zmienionym nazwiskiem. Profesorowie ze szkół w różny sposób " znikali" ( więzienie, wywózki itp.) Młody Zbigniew skończył liceum i zdał maturę na tajnych kompletach. Niezapomniany profesor przyrody stał się bohaterem wiersza "Pan od przyrody".
Młody Zbigniew w szkole był inny niż jego koledzy, nie należał do żadnej organizacji ani partii, ale jego inteligencja, wrażliwość i błyskotliwość były dobrze zapamiętane przez szkolnych kolegów. Po maturze rozpoczął studia polonistyczne na tajnym Uniwersytecie Jana Kazimierza.

W 1944 roku rodzina Herbertów opuszcza Lwów i osiada na jakiś czas w Krakowie. W tym mieście zaczął działać w Kedywie i rozpoczął studia na ekonomii i prawie. Mimo, że to nie były jego wymarzone kierunki, ukończył je, jak mówił dla swojego ojca. Po trzech latach studiów w 1947 r. uzyskał dyplom Akademii Handlowej ,zaś rozpoczęte w Krakowie prawo ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1949 r. uzyskując tytuł magistra praw.
Rodzice przenoszą się do Sopotu, a Zbigniew podejmuje studia filozoficzne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, który słynął z bardzo wysokiego poziomu zapewnionego przez znakomitości. Wykładali tam najwybitniejsi profesorowie z uniwersytetów : we Lwowie i Wilnie a nawet z Warszawy ?Stanisław Pigoń, Juliusz Kleiner ,Henryk Elzenberg i wielu innych. Gdy jednak nastały okres stalinowskich czystek i usunięcie większości niemarksistowskich profesorów, przenosi się na Uniwersytet do Warszawy i tam kontynuuje naukę.
Jednak tych studiów nie kończy, zaczyna pracować w Sopocie w ZLP. Tam poznaje swoją wielką miłość, jednak po 9 latach rozstaje się z Haliną Misiołkową. Miał ogromne poczucie winy, kajał się za rozbicie rodziny. W 1968 r. ożenił się z Katarzyną Dzieduszycką z którą pozostawał w związku małżeńskim do śmierci.

Od 1956 roku zaczął publikować swoje wiersze i wtedy znacznie poprawiła się jego sytuacja materialna. Podróżował po świecie, dostawał nagrody, zaproszenia na wykłady. Mieszkał m.in. w Berlinie, Paryżu i w Stanach Zjednoczonych, gdzie nawet był krótko wykładowcą na Uniwersytecie w Los Angeles. W 1981 roku wrócił do Polski, związał się z młodą Solidarnością. Publikował, pisał felietony. Jego twórczość i postawa stały się symbolem bezkompromisowego sprzeciwu, a jego wiersze stały się tekstami bardów Solidarności m.in. Jacka Kaczmarskiego. Popierał dekomunizację, ujmował się za Kurdami, krytykował Okrągły Stół. Pod koniec życia ciężko zachorował na astmę, ale cały czas intensywnie pracował.
Zmarł 28 VII 1998 roku, pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego. Jesienią 2017 roku Sejm przez aklamację przyjął uchwałę, że rok 2018 jest rokiem Zbigniewa Herberta. Pozostawił po sobie dziesiątki wierszy tłumaczonyc/a>


Archiwum aktualności:

" class="red" target="_blank">archiwum 2014-2018

1920, to ostatnie lata życia Modiglianiego, artysty ciężko chorego na gruźlicę i jego niezwykłej miłości do Jeanne Hebuterne, młodej malarki z Akademii Colarossi, kształcącej zarówno mężczyzn jak i kobiety. Jeanne Hebuterne odebrała sobie życie niespełna dwa dni po śmierci Modiglianiego.

r="0">


Archiwum aktualności:

" class="red" target="_blank">archiwum 2014-2018

z Krakowa. Wykład poświęcony został środowisku Ecole de Paris, s="foto/amadeo_modigliani_2.jpg" target="_blank">

r="0">


Archiwum aktualności:

" class="red" target="_blank">archiwum 2014-2018

1920, to ostatnie lata życia Modiglianiego, artysty ciężko chorego na gruźlicę i jego niezwykłej miłości do Jeanne Hebuterne, młodej malarki z Akademii Colarossi, kształcącej zarówno mężczyzn jak i kobiety. Jeanne Hebuterne odebrała sobie życie niespełna dwa dni po śmierci Modiglianiego.

r="0">


Archiwum aktualności:

Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie,
48-300 Nysa, ul Armii Krajowej 21 NIP: 753-229-99-83
Strony internetowe, multimedia, sprzęt komputerowy, usługi informatyczne Sigma Technology
UTW Nysa - Wszelkie prawa zastrzeżone